شما هم از راديو فانوس شکايت کنيد!

جلوى توهين و تهمت به قربانيان بعدى‌ را از همين امروز بگيريد

در سوئد نه فقط قربانی، بلکه هر کس حق دارد از موارد سوء استفاده از آزادی بيان در برنامه‌های راديو-تلويزيونی شکايت کند. ارگانی که مسئول رسيدگی به اين شکايات است ارگانی دولتی است که به سوئدی Granskningsnämnden ناميده ميشود، يعنی "کميسيون تحقيق". اسم رسمی اين ارگان به انگليسی The Broadcasting Commission است. برای کسب اطلاعات بيشتر در مورد اين کميسيون ميتوانيد به صفحه اينترنتی خودشان (سوئدی و انگليسی) رجوع کنيد:‌ www.grn.se

آنچه در زير ميبينيد فرمی است که در سايت اين کميسيون در اختيار همگان است تا هر کس بتواند مستقيما از هر برنامه راديو-تلويزيونی که بنظرش خطا کرده است، شکايت کند. از آنجا که اصل اين فرم شکايت به سوئدی است، ما آنرا با ترجمه فارسی تکميل کرده‌ايم و بعلاوه اطلاعات مربوط به راديو فانوس، فرکانس و ساعت و غيره را در دسترستان گذاشته‌ايم و همچنين چند کلمه سوئدی را که ما بعنوان توضيحات در فرم شکايت خودمان بکار برده‌ايم را محض اطلاع و بعنوان پيشنهاد در اختيارتان گذاشته‌ايم. شماره ها نشان ميدهد که کدام عبارت فارسی معادل کدام عبارت سوئدی است.

توجه کنيد که دادن اسم اصلی و آدرس سکونت اجباری نيست. ميتوانيد به يک آدرس ايميل قناعت کنيد. چيزی که مهم است اين است که شما واقعا شاکی باشيد و آنها بتوانند در صورت لزوم با شخص شما تماس بگيرند. نظر به لحن تهديدآميز راديو فانوس و سوابق امر، قويا توصيه ميکنيم که از ايميل بعنوان آدرس تماس استفاده کنيد.

کسانى که سوئدى ميدانند، به راهنمايى‌هاى اين صفحه نيازى ندارند و بهتر است براى ارسال شکايتنامه، مستقيما از سايت کميسون استفاده کنند. اين فرم براى بقيه است. ميتوانيد توضيح علت شکايتتان را به زبان انگليسى هم بنويسيد و اگر ساکن استکهلم نيستيد و نميتوانيد صداى راديو فانوس را مستقيما گوش کرده باشيد، کميسيون را به بخشهايى از راديو فانوس که روى سايت شبکه زنان منتشر شده است ارجاع بدهيد.

اميدواريم تعداد کسانى که از راديو فانوس و سوء استفاده آن از آزادى بيان، رسما شکايت ميکنند هم زياد باشد تا کميسيون مجبور شود به کار رسيدگى به اين پرونده اولويت بدهد.


   Anmäl ett program
1. Välkommen att göra en anmälan.
Uppgifter märkta med (*) är obligatoriska.

 
2. När din anmälan har registrerats får du ett bekräftelsebrev. Detta kommer normalt inom en vecka.

 
3. Vill du veta vad som händer när du anmält ett
program - klicka här.

 
4. Program/inslag: (*)


 
5. Kanal/station: (*)


6. Sändningsdag: (*)
7. Sändningstid:


8. Utveckla här varför du vill få programmet/inslaget prövat: (*)

9. Kontaktuppgifter

10. Anmälare: (*) (privatperson/företag/organisation)


11. Om anmälaren är ett företag eller en organisation, ange kontaktperson här:


12. Postadress: (*)
(ange postadress och/eller e-postadress)

13. Postadress:

14. E-post:

15. Telefon:
16. Fax:

 

 

 


از برنامه شکايت کنيد


1. به صفحه شکايت از برنامه‌های راديو-تلويزيونی خوش آمديد.
اقلامی از اطلاعات که با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند لازم و اجباری هستند.

2. وقتی که شکايت شما ثبت شود، از ما يک نامه بعنوان رسيد دريافت ميکنيد. اين نامه معمولا يک هفته بعد از شکايت بدست شاکی ميرسد.

3. اگر ميخواهيد بدانيد که شکايت شما از يک برنامه راديو-تلويزيونی موجب چه اقداماتی ميشود به لينک کليک کنيد.

4. نام برنامه يا بخشی از برنامه (راديو-تلويزيونی): (*)
Radio Fanous (persiska)

5. کانال يا ايستگاهی که برنامه را پخش کرده است: (*)
Fanous 94,2 MHz, Järfälla

6. تاريخ (روز) پخش برنامه: (*)      7. زمان (ساعت) پخش برنامه
2005-01-09     


8. توضيح بدهيد که به چه دليل اين برنامه بايد مورد بررسی قرار بگيرد: (*)
   ترجمه فارسى علت شکايت زير همين ستون
Förtal, hot, hets mot kvinnorörelsens aktivister
- nämner en person med namn och efternamn och hävdar att hon spionerar åt den islamiska regimen i Iran.
- hävdar att personen har förskingrat/bedragit svenska staten på 2,4 miljoner kronor.
- hånar och hotar lyssnare som ringer och kräver bevis, kallar även sådana lyssnare för spioner.
- påstår att om det han hävdar inte vore sant, så fick han inte fortsätta sända radioprogram.
- uppmanar folk att polisanmäla radion om de vågar.
- hotfullt säger att tiden för de anklagade är snart slut...
+ Lyssna själv på ett axplock av programmet på
   http://www.kvinnonet.org/Terror/RadioFanusTerror.smil

9. اطلاعات برای تماس با شما (شاکی)

10. نام شاکی: (*) (شخص خصوصی، بنگاه، سازمان)

11. اگر شاکی يک بنگاه (شرکت) يا يک سازمان است، با چه شخصی بايد تماس گرفت:12. آدرس پستی: (*) (ميتوانيد آدرس پستی يا آدرس پست الکترونيکی تان را ذکر کنيد)


13. آدرس پستی


14. آدرس ايميل


15. تلفن:     16. فکس:

17. يعنی Submit: با کليک کردن به اين دکمه شکايتنامه برای کميسيون رسيدگی به تخلفات مربوط به آزادی بيان ارسال ميشود.
18. يعنی Clear all: کليک کردن به اين دکمه باعث ميشود که هر چه در شکايتنامه نوشته ايد پاک شود.


اگر به لغتنامه سوئدى نياز داشتيد ميتوانيد به سايت Lexin رجوع کنيد.


ترجمه فارسى علت شکايت:
افترا، تهديد، تحريک عليه فعالين جنبش زنان
- از يک فرد با نام و نام خانوادگى نام ميبرد و ادعا ميکند که او جاسوس رژيم اسلامى ايران است.
- ادعا ميکند که همان شخص ٢ ميليون و ٤٠٠ هزار کرون از دولت سوئد کلاهبردارى کرده است.
- شنوندگانى که زنگ ميزنند و مدرک مطالبه ميکنند را تهديد و تحقير ميکند و آنها را هم جاسوس ميخواند.
- ادعا ميکند اگر آنچه ميگويد صحت نداشت اجازه نميدادند برنامه راديويى‌اش را ادامه بدهد.
- مردم را دعوت ميکند که اگر جرأت دارند از راديو به پليس شکايت کنند.
- با تهديد ميگويد که زمان براى متهمين به آخر رسيده است.
+ خودتان ميتوانيد به بريده‌هايى از اين برنامه در اينترنت ... گوش بدهيد.