اعتراض به امضای جعلی در طومار شبکه زنانعصر روز ۲۷ ژانويه دبير شبکه زنان تلفنی از من خواست که فورا امضای سايت حق زن را از طومار اعتراضی حذف کنم چون خانم وزيری اينطور خواسته است. پاسخ اين بود که خانم وزيری فقط ميتواند بخواهد که امضای خودش حذف شود نه امضای ديگران. قرار شد که فورا نامه‌ای به مسئول سايت حق زن بنويسم و کسب تکليف کنم.

نامه‌هايی که در اين رابطه رد و بدل شد حاوی توضيحاتی است که خوب است ديگر امضاء کنندگان طومار هم از آن مطلع باشند.
اين نامه‌ها را در زير ميبينيد:


تصوير ايميل اول به آقای سبحان


متن نامه ضميمه در ايميل اول به آقای سبحان

همکار گرامى آقاى سبحان محمدى، مسئول سايت انجمن حق زن

با سلام

ساعتى پيش يکى از اعضاى هيات مديره انجمن شما خانم پروانه وزيرى به دفتر شبکه زنان تلفن کرده‌اند و مدعى شده‌اند که ما نام انجمن شما را در زير "فراخوان ليلا قرائى عليه ترور شخصيت" جعل کرده‌ايم.

شما خودتان اهل اين فن هستيد و ميدانيد که نامنويسى بطور اتوماتيک، بدون دخالت مسئول سايت و توسط يک برنامه کامپيوترى انجام ميشود. من بعنوان مسئول سايت هيچ کنترلى بر روى اسامى‌اى که در طومار وارد ميشود ندارم و هيچ وسيله‌اى براى اينکه هويت کسى را احراز کنم در اختيارم نيست. حتى در طومار جمع کردن‌هاى خيابانى و حضورى و کتبى هم کسى از امضاء کننده ورقه هويت نميخواهد.

اين روش نامنويسى نوآورى نيست و قبلا هم بارها در ثبت اعتراض مردم به زندانى شدن اين و اجراى حکم سنگسار آن، بکار رفته است. اين روش هم قطعا نقاط قوت و ضعف خودش را دارد. تنها چيزى که بدرجه‌اى تضمين ميکند که هر کس نتواند اسم ديگرى را بدون کسب رضايت صاحب واقعى آن اسم به ليستى اضافه کند اين است که ليست بر روى همه باز است و هر صاحب نام واقعى ميتواند از وجود نادرستى‌هاى ليست در مورد خودش مطلع شود و تصحيح ليست را مطالبه کند.

اسمى که خانم وزيرى به وجود آن در ليست اعتراض کرده است، اسم يک "سايت" است و بى ترديد تنها شخص واقعى که حق و اجازه دارد چيزى را به اين نام امضاء کند شخص شمائيد. از نظر ما تنها و تنها تاييد و تکذيب شماست که سرنوشت بودن و نبودن آن خط در طومار ما را تعيين ميکند.

بنابراين از شما خواهش ميکنم که اگر نام سايت انجمن حق زن را شما به ليست اضافه نکرده‌ايد بما اطلاع دهيد تا اسرع وقت آن را از ليست حذف کنيم. و چون در آنصورت اين اولين مورد اين نوع سوء استفاده از اين ليست خواهد بود، قطعا به همه در مورد عدم سوء استفاده از اين امکان، تذکر جدى خواهيم داد.

در خاتمه بايد بگويم که شخصا از ديدن آن امضاء خوشحال شدم. فکر کردم انجمنى که دبيرش ما را در يک نامه رسمى به اداره سوسيال به شارلاتان بودن و دزد بودن متهم کرده است، دستکم اين انصاف و استقلال راى را دارد که عليه ادعاى جاسوس جمهورى اسلامى بودن ليلا قرائى به صف معترضين بپيوندد. اميدوارم اين خوشحالى ماندگار باشد.

به هر حال براى اقدام در اين زمينه منتظر دستور شخص شما ميمانيم.

با احترام

مسئول سايت شبکه زنان

٢٧ر١ر٢٠٠٥
ساعت ٨ و ٢٠ دقيقه بعد از ظهر
تصوير ايميل اول آقای سبحان به مسئول سايت شبکه زنان

ترجمه فارسی نامه سوئدی آقای سبحان
(مسئوليت بدفهمی های ناشی از ترجمه بعهده من است - مترجم)

سلام

نميدانم با استفاده از چه شعبده‌اى حمايت از طرف سايت حق زن را تحت اين عنوان جور کرده‌اى: http://www.womansrights.org/html-filer/farsiframe.html

به هر حال، لطفا آنرا از ليست حذف کن.
فکر ميکردم تو اينقدر فهم داشته باشى که بدانى اگر کسى بخواهد از آن سيرکى که برپا کرده‌ايد حمايت کند، نامش را به همراه يک عنوان مربوط (بخودش) مينويسد.

با سلامهاى دوستانه
سبحان
تصوير ايميل دوم به آقای سبحان

متن نامه ضميمه در ايميل دوم به آقای سبحان

آقاى سبحان محمدى

ده دقيقه پيش برايتان ايميلى فرستادم و از شما در مورد امضاء شما در سايت شبکه زنان کسب تکليف کردم. اگر عجله نميکردم و اول، قبل از ارسال آن نامه، کوه نامه‌هاى دريافتى‌ام را ميخواندم شايد ديگر نامه اول را برايتان نمينوشتم. اما پشيمان نيستم. توضيحاتى که در نامه قبلى نوشتم هنوز هم معتبرند.

نام شما در اسرع وقت از طومار حذف ميشود.

از اينکه سايت ما باعث شده است مردم شما را مدتى جزو مخالفان ترور شخصيت بحساب بيآورند از صميم قلب متاسفم.

تلاش ميکنم از طريق رجوع به لوگ فايل سايت شبکه زنان بفهمم که امضاى جعلى از کدام شماره آى پى ارسال شده است. اگر بتوانم اين شماره را کشف کنم آنرا براى هميشه بلوکه ميکنم.

مسئول سايت شبکه زنان
٢٧ر١ر٢٠٠٥
ساعت ٢٠ و ٣٧ دقيقه بعد از ظهرتصوير ايميل دوم آقای سبحان به مسئول سايت شبکه زنان

متن نامه ضميمه در ايميل دوم آقای سبحان

با سلام

براى من نه جنجال حمايت سياسى از خانواده قرائى اعتبارى دارد نه طومار جمع کردن پيرامون آن. اين طومار خواه پادشاه سوئد پاى آن را امضا کرده باشد، خواه رحيم دانشجو هيچ اعتبار و ارزش عملى ندارد. آنچه براى من جاى تعجب است خوش خيالى شما است، همانطور که خودتان به آن معترفيد. ساده انگارى و حماقت است که فکر کرد هرچه اين طومار بلند بالاتر باشد، آبروى سياسى بيشترى براى ليلا قرائى خريده ميشود. مسلم است که هر کس و ناکسى ميتواند با نيت خير يا با سوء نيت پاى آن را امضا کند و هيچ کنترلى بر آن نيست در عوض اين شما هستيد که با تعهد انسانى که ميبايست داشته باشيد بايد بدانيد که اولا سايت حق زنان اگر مسئولش من هستم حتى اگر شخصا ميخواستم در مقام دفاع پاى طومار را امضا کنم به اسم خودم اين کار را ميکردم و نه به اسم سايت حق زنان، دوما هيچ گاه لينک يکى از صفحات سايت را بجاى عنوان نمى نوشتم.

براى من باور نکردنى است که شما دچار اين خوش خيالى شده ايد که من اين امضا را کرده ام من اين خوش خيالى شما را توهينى به خود ميدانم زيرا در اين خوش خيالى تمام شخصيت انسانى من زير سوال رفته است گوئى من چنان فرد بى مسئوليتى هستم که حاضرم چشم بر اين واقعيت ببندم که شما ها با مارک دزدى مالى به هايده درآگاهى و عده اى ديگر عملا و مستقيما نه تنها شخصيت انسانى اين افراد بلکه شخصيت سياسى آنها را نيز در تهديد ترور قرار داديد.

من نميدانم اين "چپ" هميشه در صحنه آن زمان کجا بود که نطق اش در نيامد ولى حالا بمانند قارچ از زمين سوئد، هلند، آلمان، ترکيه و ... سبز ميشود و تلاش دارد از شخصيت سياسى کسى دفاع کند که تمام فعاليت چندين ساله اش محدود ميشود به يکسرى کار دمکراتيک محدود در چهاچوب جامعه سوئد پيرامون حقوق زنان. ليلا قرائى حتى پيرامون جنبش زنان نيز نظرات منسجم و فرموله اى ندارد، آن وقت نميدانم شخصيت سياسى او چگونه محک ميخورد؟

آرى من هم معتقدم که در يک چهارچوب گل وگشاد سياسى خانم ليلا قرائى هم سياسى است، اما اين که ديگر اينهمه جار و جنجال ندارد، گوئى قد و قامت "سياسيونى" که ايشان را تاييد ميکنند نيز همين اندازه است. بارى خيالتان را راحت کنم و شما را از اين خوش خيالى در بياورم که من پاى هيچ طومارى را که شما و خانم ليلا قرائى در دست گرفته ايد امضا نکرده ام و به شما اين اطمينان را از امروز ميدهم که هيچگاه در آينده هم امضا نخواهم کرد
 


عنوانی که آقای سبحان به اين عمل خلاف داده است کاملا صحيح است. هر کس ديگری نام ايشان و يا سايتی که ايشان مسئول آن هستند را در اين ليست وارد کرده واقـــــعـــــــا جــــــعــــــــل کرده است. شخصا به ايشان اطمينان ميدهم که من (مسئول سايت شبکه زنان) اينکار را نکرده‌ام و از جعلی بودن آن هيچ اطلاعی نداشته‌ام. همانروز در پی اعتراض آقای سبحان، يک تذکر با قيد تاکيد به انتهای طومار اضافه شده است.

بررسی لوگ فايلهای موجود در سرور سايت شبکه زنان نشان ميدهد که نام جعلی سايت حق زن در تاريخ ۲۳ ژانويه ساعت ۱۰ و ۳۴ دقيقه شب به ليست اضافه شده. کامپيوتری که اين کار را کرده است سيستم عاملش ويندوز XP سوئدی با سرويس پک ۱ است و از اينترنت اکسپلورر ۶ استفاده ميکند. کامپيوتر در خانه‌ای است که مشترک Bredbandsbolaget است و آنطور که از نام سرور مربوطه ميشود حدس زد اين اقدام احتمالا از شهر اوپسالا صورت گرفته است.

نام دقيق نزديکترين سرور به اين فرد و ساعت دقيق تماس او با اينترنت اين امر را امکان پذير ميکند که در صورت خواست آقای سبحان مراتب را به بخش سوء استفاده (abuse/missbruk) شرکت Bredbandsbolaget گزارش بدهيم.

بار ديگر از مساله‌ای که برای آقای سبحان و سايت حق زن پيش آورده‌ايم عذر ميخواهيم. بدليل شکرآب بودن مناسبات ايندو انجمن عاقلانه‌تر اين بود که خودمان به محض ديدن اين نام در طومار، به اصالت آن شک کنيم و درستی آنرا از آقای سبحان جويا شويم. ما کوتاهی کرديم. جلوی صدمه را همانروز ميشد گرفت.

مسئول سايت شبکه زنان

۳۱ر۱ر۲۰۰۵خوبست اين اعلاميه هيات مديره انجمن حق زن را هم بخوانيد، که اگر روزی شما هم با خسرو داور در پياده رو سينه به سينه شديد بتوانيد با وجدان راحت تـُــفـــی به صورتش بياندازيد.


ادعاى هيات مديره انجمن حق زن صحيح نيست. بمنظور آگاهى همگان بناچار اين اطلاعات از لوگ فايل مربوط به طومار اعتراضى را منتشر ميکنيم.

شماره IP جاعل 213.112.94.176 است و نام آبونمانش ua-213-112-94-176.cust.bredbandsbolaget.se

علاوه بر امضاى جعلى سايت حق زن، دو امضاى ديگر هم توسط همين کامپيوتر به طومار اضافه شده است که همه را در زير ميبينيد:

213.112.94.176 [ua-213-112-94-176.cust.bredbandsbolaget.se]
 
2005-01-23 03:04 213.112.94.176 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
BitarfJang ra motavaghef konid

2005-01-23 03:17 213.112.94.176 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
آزادیخواهترور شخصییت از هرجانبی که صورتگیرد محکوم است

2005-01-23 22:34 213.112.94.176 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
site hage zananhttp://www.womansrights.org/html-filer/farsiframe.html

اطلاعات بالا در تاريخ ٤ر٣ر٢٠٠٥ به اين صفحه اضافه شد.