SVT. Uppdrag granskning - Publicerad 25 april 2006     Video


Salafianhängare försöker stoppa en fest i Gårdsten i Göteborg. Foto: SVT.

Islam och integrationen - del I:
Så motarbetas integrationen i Sverige

I svenska förorter finns i dag en religiös islamisk polis som försöker kontrollera andra muslimer. Från hemsidor och bönelokaler sprids budskapet att muslimer ska isolera sig från alla svenskar som inte är muslimer. Strikt religiösa grupper sätter upp stränga regler och många mer sekulära muslimer känner sig hotade.

Det är den 13 december 2002. Miss Somalia i Göteborg ska koras. Tävlingen är drogfri och arrangeras av muslimer som arbetar för integration. Folk från hela Skandinavien har kommit.

Men det är något som inte stämmer. Flera av flickorna hoppar av i sista stund, skrämda av det som håller på att hända utanför lokalen.

DÄR PÅGÅR en protestaktion. Strängt religiösa muslimer försöker stoppa festen. De säger att flickorna har bikini och att festen är syndig.

Det är en ren lögn. Flickorna har somalisk folkdräkt på sig.

På utsidan fortsätter kaoset. En ung kille skallar en tjej som vill gå in. Han döms senare för misshandel.

Och protestaktionen har skrämt upp folk. På tre år vågar ingen arrangera någon större somalisk fest i Göteborg.

I SVERIGE FINNS ungefär 400 000 muslimer. Deras religion är islam och av dem är ungefär en tredjedel aktivt religiösa. Och av de aktivt religiösa bekänner sig en liten minoritet till en mycket sträng tolkning av islam. De kallar sig själva för Salafi och det var de som försökte stoppa Miss Somalia-festen.

Salafigrupperna sprider sin strikta islamtolkning framförallt via internet. Anas Khalifa heter en 23-åring som blivit en populär predikant. På hemsidan www.ansar.se svarar han på frågor och ger råd till unga muslimer.

TANKEGÅNGEN ÄR enkel. Den som vill vara en sann muslim får inte lov att bli vän med en icke-muslim.

"Vi ska inte beblanda oss med dom. Varför? Därför att en människa blir som dom", säger Anas Khalifa i en ljudupptagning. När vi träffar honom säger han så här:

Anas Khalifa. Foto: SVT. - Jag bryr mig inte om integrationen så länge den inte påverkar religionen. Jag lever mitt liv som muslim och försöker praktisera det och önskar att alla gjorde samma sak. Religionen är det högsta hos muslimerna.

FORSKAREN PERNILLA OUIS är själv muslim, konverterad för 20 år sedan, och har skrivit flera böcker om islam. Hon säger så här om Salafigruppernas budskap:

- Det säger ju nej till all form av integrationstänkande, säger Pernilla Ouis.

Hon håller inte med om att Salafianhängarna skulle vara så få att de inte utgör något problem.

- Nej, det här lilla antalet springer runt i de stora moskéerna och sprider dåligt samvete hos många vanliga troende muslimer, säger hon.

EN AV KONFERENCIERERNA på festen 2003 var Shukri Sheekh. Hon är muslim, liksom hennes bästa kompis Samme Bogad. De är aktiva i somaliska radioföreningen Somaliweyn i Göteborg. Där debatteras ämnen som är känsliga för muslimer, som barnuppfostran.

Många somalier står bakom Shukri som har röstats fram som årets programledare av somalier runt om i värden. Men hon har också fått mängder av aggressiva mejl för att hon inte bär slöja.

Shukri Sheekh. Foto: SVT. - Jag skiter i vad de tycker och tänker. Jag älskar mig själv och jag vet att jag är islam, säger Shukri Sheekh, vars liv skiljer sig helt från Salafigruppernas.

HON JOBBAR SOM spinninginstruktör och nästan allt som sker i hennes jobb är "haram" - förbjudet - i salafiternas ögon. Hon visar till och med lite naken hud på armarna.

Även Samme Bogad har utsatts för påtryckningar. Hans frispråkighet har gjort honom till en måltavla för Salafigruppen.

- Jag har känt att jag lever ganska farligt ibland. Vissa kretsar tycker att det jag gör inte är accepterat. Det kan hända vad som helst, säger han.

EN AV LÄROMÄSTARNA för Salafigrupperna är Shejk Munajjid i Saudiarabien. Hans hemsida finns på flera språk och är en av de populäraste Salafisajterna. Där finns tusentals råd som vissa muslimer i Sverige följer.

Bland annat finns där det totala förbudet för musik som är så typiskt för Salafigruppen. Musik kan nämligen väcka känslor som i sin tur kan leda till syndiga tankar och handlingar.

ÄVEN MANNENS klädsel har regler. Han får inte bära byxor som når nedanför anklarna. Och kvinnor är av naturen underordnade mannen, skriver Shejk Munajjid.

Det finns en svensk sajt som är en direktöversättning av Shejk Munajjids hemsida. Där finns rena hatbudskap mot icke-muslimska svenskar, som kallas kuffar:

"Det finns inga bra kuffar. Alla kuffar är av samma skrot och korn. Det minsta vi kan göra... är att hata dem på riktigt."

Det finns ett nätverk av hemsidor med Salafibudskap. Samtliga sprider ett anti-integrationsbudskap. Här är några citat:

"Kära bröder och systrar, icke-troende kan aldrig bli våra vänner! Glöm inte detta!!"

"Vi ska inte anpassa Islam efter omgivningen, utan omgivningen efter Islam."

"Det är förbjudet att kompromissa med dem och vara snäll mot dem på bekostnad av sin egen religion."

VI ÅKER TILL det segregerade Rosengård i Malmö. En perfekt grogrund för islamistisk fundamentalism. Man har sagt till oss att här är det imamerna som bestämmer - inte politikerna.

Vid två tillfällen träffar vi ungdomsföreningen TUFFs representant i Malmö, 23-årige Faik Rustemi. Första gången är han avvaktande, säger att han inte litar på journalister efter en artikel i Sydsvenskan där han bland annat sagt att kvinnor bör piskas om de är otrogna. Ett uttalande som han vill tona ner när vi träffar honom.

SENARE MÖTER vi honom över ett parti biljard och då är han inte lika misstänksam längre. Faik säger att han beundrar Anas Khalifa, predikanten som säger att det är förbjudet att vara vän med en kristen.

Faik Rustemi. Foto: SVT. - Jag är din kompis för att få dig att tänka på islam. För att rådgiva. Att vara riktigt nära vän går inte, säger Faik.

Några veckor efter mötet skickar Faik ett sms där han säger att han visst kan vara vän med en kristen. Förbudet gäller bara i krig, säger han.

I MALMÖ FINNS den stora moskén Islamic Center. Föraktad av Salafianhängare, eftersom den inte har tillräckligt strikt islamtolkning. I stället går de till Islamiska Kulturföreningen, Rosengårds största källarmoské.

Föreningen säger sig arbeta för integration och kvinnors rättigheter. Men vi har fått höra från flera oberoende källor att det bland männen ofta är precis tvärtom.

MAN SKA HATA icke-muslimer och isolera sig från det svenska samhället.

- Det är något man föraktar och något man inte har problem att ta avstånd från, för att man känner ett så pass starkt hat, säger en person som levt med god insyn i Islamiska Kulturföreningen, men hoppat av på grund av våldet mot kvinnor.

Finns det våld mellan könen?

- Det är självklart. Det är sanktionerat till och med.

Är det ett större problem här än i övriga samhället?

- Det är samma problematik, men det är okej. Man kan ställa sig upp inför en grupp av människor och berätta att man slår sin fru. Det kan vara alltifrån en örfil till att man använder livrem, kvastskaft, skor att slå med.

Även sexuellt tvång förekommer.

- Förutom det rent fysiska våldet förekommer det en viss sanktionering av sexuellt tvång. Där kvinnans plikt enligt religionen är att tillfredsställa mannen. Och man har inte rätt att säga nej om mannen vill ha samlag.

Är det ett mer utbrett beteende eller en jätteliten klick?

- Det handlar inte om någon liten klick.

ISLAMISKA KULTURFÖRENINGEN har fått offentliga bidrag från bland andra AMS, ABF och kommunen. Bara för 2003 fick föreningen cirka 350 000 kronor från skattemedel. År 2004 fattade kommunen misstankar och polisanmälde föreningen för bidragsfusk.

När vi besöker föreningen får vi inte göra några intervjuer. Vi får höra att alla uppgifter om att våld och sexuellt tvång mot kvinnor är accepterat är helt felaktiga.

FLERA PERSONER berättar att Islamiska Kulturföreningen tagit emot pengar från den terrorstämplade organisationen al-Haramein. Och det pågår en kamp mellan liberal och extrem islam i Malmö, precis som i resten av Sverige. Saudiska shejker har försökt köpa moskén Islamic Center, men ägaren har sagt nej.

Forskaren Pernilla Ouis anser att anti-integrationskrafter i Sverige sprider sig med saudiska pengar.

Pernilla Ouis. Foto: SVT.

- Saudiarabien har varit dominerande i den muslimska rörelsen från 1970-talet och framåt därför att de hade finansiella medel för att sprida sin typ av islam, säger hon.

DEN SAUDISKA strikta tolkningen av islam brukar kallas wahhabism och uppstod på 1700-talet. Ett projekt som helt byggts med saudiska pengar är Al-Salamskolan i Örebro, en friskola för lågstadiet startad av svenske muslimen Hussein al Daoudi.

Officiellt var det inte en religiös friskola och jobbet som rektor gick till Elisabeth Söderling.

- Det kändes spännande och jag har många tankar om hur en bra skola skulle kunna fungera, säger Elisabeth Söderling.

Trots förväntningarna hoppade hon av jobbet redan efter en termin.

NÄR SKOLAN invigdes fick Elisabeth inte vara med. Däremot bjöds manliga representanter från kommunen in. Så här i efterhand kan hon berätta varför:

- Det var för att jag var kvinna, säger hon.

När skolan startade krockade wahhabismen snart med svenska värderingar. Alla musik förbjöds, inte ens signaturmelodier på P1 var tillåtna.

- Alla skulle ha fem timmars koranundervisning i veckan. Utöver de andra timmarna, säger Elisabeth Söderling.

Hon berättar hur hon inte fick läsa sin egen post och inte tala med någon utanför skolan. Men hon hade goda kontakter med barnen och deras familjer. Ändå stod hon bara ut i en termin.

VI RESER TILL Åre med den muslimska ungdomsföreningen New Moon för att åka skidor och snacka islam. Precis som Salafigrupperna är de mycket religiösa, men tror inte på idén att isolera sig från icke-muslimer.

- Jag umgås med alla, jag respekterar alla, säger Meisoun Saleh i New Moon.

Men trots att gänget är djupt troende får de kritik från Salafigrupperna. På en fest som New Moon ordnade i Stockholm fanns många fel: män och kvinnor blandades hur som helst och en flicka sjöng - med musik.

I GÖTEBORG LIGGER Bellevuemoskén, stadens största muslimska församling. Det är ingen hemlighet att moskén företräder den stränga Salafitolkningen. Här ligger också ungdomsföreningen TUFF.

Flera källor berättar för oss att det bland annat är Bellevuemoskén som ligger bakom protestaktionerna mot fester i Göteborg.

VARJE SOMMAR är föreningen med och arrangerar en islamisk konferens i Sverige. Lärda män ger råd om hur en god muslim bör leva i Sverige, råd som i vissa fall går ut på att muslimer ska undvika att integreras i det svenska samhället.

Föreningen har stora planer och köpte i fjol en lokal där 2 000 personer ska få plats. Enligt uppgifter till Uppdrag granskning var en saudisk shejk med och betalade de 12 miljoner som byggnaden kostade.

ÄVEN KOMMUNEN GER bidrag till Bellevuemoskén. Ungefär 25 000 kronor om året betalas ut av idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg. Nämndens ordförande Roland Schüler (s) känner inte till moskén.

- Nej, det gör jag inte, säger han.

Har du varit där någon gång?

- Nej, aldrig.

Shukri och Samme, däremot, har alltid fått nej när de sökt bidrag för sin radiokanal.

- De tycker inte att det vi gör är samhällsnyttigt, säger Samme Bogad.

I HAMMARKULLEN finns föreningen Islamic Care Organisation som bedriver koranskola för barn.

Anne Lundgren. Foto: SVT. - De har den verksamheten också, men de får inte bidrag för det, säger Anne Lundgren (s), ordförande i Lärjedalens stadsdelsnämnd.

Föreningen får bidrag till sommarläger. Men när vi tittar närmare på datumen överensstämmer de under minst två år med den islamkonferens som Bellevuemoskén är med och arrangerar.

- Vi måste ju alltid lita på människor. Att det de skriver är korrekt, säger Anne Lundgren.

GÖTEBORGS KOMMUN har sedan år 2000 betalat ut drygt en halv miljon kronor av skattemedel till Islamic Care Organisation. En talesman för föreningen säger att bidragen för sommarläger inte gått till själva islamkonferensen, utan till aktiviteter för barnen medan de vuxna deltagit i konferensen.

Masoud Kamali, regeringens integrationsutredare, anser inte att det finns muslimer i svenska förorter som själva är offer för extremt religiösa muslimer.

- Nej, det tror jag inte finns i svenska förorter, säger han.

Men problemen finns - ute i verkligheten.

I GÅRDSTEN, GÖTEBORG, HAR det blivit dags för den första somaliska festen på tre år. Och vi har fått tips om att Salafigrupperna kommer att försöka stoppa festen.

- Imamer gillar inte att vi har fester. De kommer försöka stoppa folk, säger dj Zuhir Hersi.

Vi behöver inte vänta länge. I små klungor kommer unga män med stora skägg och byxor som slutar ovanför anklarna. De blockerar alla infartsvägar till festen.

Lokalen är i princip tom. Folk väntar i bilarna. Rädda.

Så spårar festen ur. Polisen griper in för att tvinga bort Salafigruppen, som har svårt att förstå att det är de som är problemet. De ser sig själva som en slags islamisk ordningsmakt.

TVÅ OLIKA världar möts. Wahhabismens islamtolkning har tagit sig hela vägen från den arabiska öknen till en förort i Göteborg.

I skydd av polisen vågar sig så gästerna in i lokalen.

Samme Bogad. Foto: SVT. - Festen har börjat, tack vare polisen, intressant. Att man inte kan ha en normal fest säger hela saken. Vad är det för krafter som vi har att göra med? Och varför sätter man inte stopp för det här, frågar sig Samme Bogad.

PERNILLA OUIS VARNAR för utvecklingen:

- Här diskrimineras folk av annan bakgrund därför att vi i Sverige fegar inför fenomenet religiös extremism, säger hon.Reporter: Magnus Wennerholm
Text: Henrik Bergsten