N O T I S E R - Föreningens anslagstavla

2018-04-08
Ali har lämnat oss i stor sorg och saknad...

Vi måste tyvärr meddela med stor sorg att vår kära medarbetare Ali som varit ett stort stöd för tjejerna och kvinnorna i Kvinnors Nätverk har lämnat oss.

Sjukdomsförloppet gick snabbt och vi är fortfarande i chock. Vi vill rikta allt vårt stöd och kärlek till Alis familj och särskilt Nori.

Vi kommer att meddela vilken dag begravningen sker så att så många som möjligt kan visa sitt deltagande.

Ali var en oerhört snäll och godhjärtad människa som alltid ställde upp och var med och stöttade i den mycket svåra process som många av våra stödsökande befunnit sig i. Han kommer vara mycket saknad av oss alla.


Begravningen äger rum fredag 20 april kl 10 i
altorps kapell (Ymervägen 55, Djursholm)
och avslutas på kyrkogården vid Dandryds kyrka.

För att hedra Alirezas minne har familjen skapat en fond i hans namn med syfte med syfte att stödja ett barnhem i Afghanistan som hjälper gatubarn.
I stället för blommor kan ni gärna skänka pengar till fonden via Swish till Mehdi 070-6339046.

SVT Uppdrag granskning om barn och unga som förs utomlands
mot sin vilja, i många fall för att giftas bort med tvång

– Jag tycker det är väldigt, väldigt många minuspoäng för ett samhälle som inte hämtar sina medborgare och att frivilligorganisationer ska utsätta sig själva för fara, säger Azam Qarai, Kvinnors Nätverk.

I dagsläget står myndigheterna handfallna. Socialtjänst, polis, UD m.fl. hänvisar till varandra. Istället är det ideella eldsjälar som, med de risker det innebär, försöker få hem den unga.

Läs mer och se hela inslaget från Uppdrag granskning här: SVT: Frivilliga räddar flickor som förts bort för tvångsgifte
Reportaget i SVT Play nås direkt här: SVT UG - Bortgift

Skatteverkets krav röjer våldsutsattas uppgifter

Kvinnors Nätverk kräver lagändring så att skyddade boenden inte tvingas lämna ut boendenas hemliga adresser för att hotade personer ska kunna beviljas skyddade personuppgifter. Vi vill också att socialtjänsten ska ha mandat att ansöka om kvarskrivning (den starkare formen av skyddade personuppgifter) för barn vars vistelseort av skyddsskäl behöver hemlighållas från föräldrarna. Idag kan endast föräldrarna, i egenskap av vårdnadshavare, ansöka om kvarskrivning - även om det är föräldrarna själva som utgör hotet mot barnets liv och hälsa.

Läs mer

Om IVO inte gör sitt jobb, vem granskar då IVO?
Det frågar Kvinnors Nätverk i en debattartikel i Aftonbladet efter att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) avskrivit anmälningar om att socialtjänsten försökt tvinga hedersvåldsutsatta flickor att återvända hem till förövarna.

Det handlar om fall där Kvinnors Nätverk gjort IVO-anmälningar mot socialtjänsten efter att socialtjänsten försökt förmå flickor som utsatts för våld och dödshot att återförenas med sina familjer, trots att flickorna motsatt sig detta och fruktar för sina liv. För Kvinnors Nätverk var anmälningarna var självklara att göra. Vi måste alltid reagera när vi ser att ungas rättigheter inte blir tillgodosedda. Men IVO har nöjt sig med socialtjänstens svar att de ”har rutiner” och därefter avskrivit anmälningarna.

Läs hela artikeln: Aftonbladet.se       Kvinnonet.org

Kvinnojourer och andra former av skyddade boenden ska få vara just skyddade!

Kvinnors Nätverk lyfter problemet att Skatteverket kräver adresserna till våra skyddade boenden för att hotade kvinnor, barn och unga som bor där ska beviljas skyddade personuppgifter. Vi har varit med om allt för många fall där myndigheter, vårdgivare och andra röjt känsliga uppgifter, antingen på grund av slarvigt gjord sekretessprövning eller på grund av ”den mänskliga faktorn”, för att känna oss trygga med Skatteverkets försäkringar om att våra adresser är säkra hos dem och andra myndigheter. En sekretessmarkering är ingen garanti för att uppgifter inte lämnas ut – det betyder bara varje myndighet gör en prövning om de ska lämnas ut eller inte. Ett annat problem är att om sekretessmarkeringen senare tas bort blir de adresser där personen tidigare bott offentliga. Det är en viktig princip att kvinnojourer och andra former av skyddade boenden ska få vara just skyddade!

ETC.se - Hedershotad flicka hängdes ut av Skatteverket

Sveriges Television om hedersförtryck i förorter:

Ökat hedersförtryck i förorter

Azam Qarai, verksamhetschef för Linnamottagningen, menar att extremismen håller på att ta över vissa förorter.

Hedersförtrycket i utsatta förortsområden har hårdnat, enligt föreningar som jobbar mot hedersproblematik. Tjejer begränsas hårt och får till exempel ibland inte sporta, umgås med killar eller själv välja partner.
– Vi blir uppringda dagligen av flera stycken som vill ha hjälp, säger Azam Qarai på Linnamottagningen.

Blivit värre senaste åren

Även i Stockholm försöker starka krafter påverka flickor och kvinnor både privat och offentligt – och förtrycket har hårdnat de senaste åren, enligt flera föreningar som jobbar mot hedersproblematik.

– Om du åkte till exempelvis Bredäng eller Rinkeby för 15 år sedan, det var en blandning, det fanns olika sätt att vara – du kunde se tjejer i hiphopkläder. Nu dominerar mer extrema strömningar, säger Azam Qarai.

Kontrollen sträcker sig från begränsningar i vardagen – hur man klär sig och vem man umgås med – till livsval som utbildning, jobb och vem man gifter sig med.

Läs hela artikeln

Björn Ulvaeus skänker prispengar till Kvinnors Nätverk
30 september, 2016

Musikern och låtskrivaren Björn Ulvaeus tilldelades nyligen Stockholms stads kulturpris. Prissumman på 50 000 kronor har han valt att donera till Kvinnors Nätverks verksamhet.

– Det känns naturligt att mina kulturprispengar går till att stärka och hjälpa flickor och kvinnor ur förtryck, säger Björn Ulvaeus.

Gåvan innebär inte bara ett ekonomiskt stöd, utan ger också uttryck för ett engagemang kring hedersrelaterat förtryck och våld. Något som är viktigt för att uppmärksamma problematiken i ett större sammanhang.

– Vi är oerhört tacksamma för stödet från Björn Ulvaeus. Pengarna kommer att användas till att stödja fler ungdomar och kvinnor som utsätts för våld och förtryck från närstående, och i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck, säger Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk och fortsätter:

– För oss som arbetar med dessa frågor är det helt avgörande att även kända människor engagerar sig. Det bidrar till att påverka allmänhet och politiker och föra frågan högre upp på dagordningen, och i slutändan rädda liv.

Kvinnors Nätverk har under åren tagit emot flera större donationer och pris. Nyligen vann föreningen Guldhjulet, ett pris som årligen ges till en organisation som kämpar mot förtryck och diskriminering i Sverige.

Tidigare har författaren Liza Marklund donerat vinstpengar i tävlingen Svenska Litteraturpriset till Kvinnors Nätverk.


Hederspristagare 2016: Björn Ulveaus (priset delas med Benny Andersson), Susanna Alakoski,
Pernilla August, Ingegerd Råman och Eva Lindström. Fotograf: Teodor Axlund.

mitti.se: ABBA-Björn i kamp mot hedersrelaterat våld

Pressmeddelande: "Samhället har inte råd att börja om från noll"
16 september, 2016 - Kvinnors Nätverk

Den nya nationella strategin som ska bekämpa hedersrelaterat förtryck och våld kan göra mycket nytta. Men bara om man tar till sig den kunskap som finns på området. Det anser Kvinnors Nätverk, som arbetat aktivt med frågan sedan 1994.

Regeringen berättade på torsdagen att de inrättar en jämställdhetsmyndighet med start 2018. Man lägger också fram en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, där hedersrelaterat våld ingår.

I skenet av den senaste tidens debatt i frågan är det viktigt att arbetet styrs utan att vikta sig mot någon särskild grupp. Det gäller såväl den nya nationella strategin som ledningen av den nya myndigheten.

Hedersrelaterat förtryck och våld uppmärksammades runt år 2000 efter morden på Fadime och Pela. Sedan dess har mycket hänt på området. Och kunskapen har blivit större för frågorna ute i landet. Men fortfarande finns mycket kvar att göra. Samhället har inte råd att börja om från noll, säger Azam Qarai, talesperson för Kvinnors Nätverk.

Debatten just nu är polariserad, anser Kvinnors Nätverk, mellan grupper som vill koppla problemen till etnicitet och dem som helt och hållet vill koppla dem till mäns våld mot kvinnor.

Kultur och religion har förvisso med frågan att göra, men nyanserna är många. Vikten av en bred förståelse för problematiken behövs.

– Vår oro är att någon av grupperna ska få grepp om myndigheten. Man måste arbeta balanserat och ligga i framkant. Hedersrelaterad problematik är ett stort problem i samhället som drabbar flickor, pojkar och vuxna kvinnor och som yttrar sig i form av olika former av utsatthet, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning, självmord och ibland mord. Man måste agera nu och man måste agera rätt.

Kvinnors Nätverk grundades 1994 och har sedan dess arbetat med hedersrelaterat förtryck och våld. Föreningen driver även en mottagning för drabbade ungdomar.

Kontaktuppgifter media: Azam Qarai, talesperson Kvinnors Nätverk. Telefon: 0702223538

Kvinna på flykt - Almedalen 2016
Kvinnors Nätverk 2016-07-08

Den 4 juli 2016 deltog Kvinnors Nätverk i seminariet "Kvinna på flykt" i Almedalen som arrangerats av VIF (Vänsterns internationella Forum). Reaktionerna blev många och starka.

De dagliga bilderna på kantrade gummibåtar och drunknade barn som nästan blivit lika regelbundna som väderprognosen i nyheterna. Det handlar inte om en resa över havet, det är en lång tid av kamp och elände kvar för de som överlever flykten till Europas stränder. Riskerna som kommer med flykten går inte att förutse, "man vet inga detaljer" säger Leila Qaraee ordförande för Kvinnors Nätverk som själv flydde med två små barn. "Vi visste att vägen var farlig men vi kunde inte veta hur farlig den var. Den exakta bilden hade vi inte". Det enda man vet helt säkert är risken som finns i att stanna. Vill du leva måste du fly.

Milad berättar om hur hon flydde kriget i Irak för att kunna rädda sina barn efter att de blev förföljda för sitt religiösa ursprung. Hennes pappa torterades till döds av milisstyrkor. När hon kom fram till Sverige skulle det innebära hennes räddning, men istället blev det ett lidande i 8 år innan hon fick besked om uppehållstillstånd och kunde se sina barn igen. "Jag var rädd för min egen skugga ibland. Vi vet farorna på vägen och farorna som leder till att man kastar sig ut i okända vatten. Desperation kan få en människa att göra saker man aldrig drömt om".

Jag är inte alls nöjd med migrationspolitiken säger Ann-Margarethe Livh ordförande för VIF. "Man måste förstå vad som faktiskt händer när kvinnor och barn tvingas fly". flyktingförläggningar. "Vi ska inte bara fokusera på det fysiska våldet men även på det psykiska".

Zozan Inci, ordförande för ROKS talade om kvinnors situation på Sverige säljer idag vapen till krigsförande länder. Att kräva från Sveriges politiker att ta sitt ansvar är då naturligt, men istället valde de att stänga gränserna för människor som blivit drabbade. "Oavsett om vi har stor plats eller liten plats måste vi öppna dörren. De praktiska svårigheterna får vi lösa senare" säger Leila Qaraee från Kvinnors Nätverk.

Seminarium om tvångsäktenskap

Lördag 14 maj kl 16 håller Kvinnors Nätverk ett seminarium om tvångsäktenskap på Feministisk samling, ABF Sveavägen, Kata-salen. Trots lagändring i juli 2014 och många polisanmälningar om misstänkt tvångsäktenskap har hittills inget fall lett till åtal. Vad beror det på? Medverkande: Azam Qarai, Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen.

Under Feministisk samling som pågår hela dagen kl 10-17 kan du också träffa medlemmar och volontärer vid vårt bokbord med information om Kvinnors Nätverk och föreningens verksamhet. Välkommen till en dag med intressanta samtal, föreläsningar och workshops!

ABFstockholm.se/event/2016/05/feministisk-samling/

Om barnäktenskap

Med anledning av att Länsstyrelsen Östergötland lanserar en informationskampanj om barn- och tvångsäktenskap medverkade Azam Qarai, Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen tillsammans med Juno Blom, Länsstyrelsen Östergötland i TV4 Nyhetsmorgon den 11 maj.

Azam lyfter upp att det finns barn som faktiskt gömmer sig för att socialtjänsten litar på vad föräldrarna säger och vill tvinga barnet hem till familjen, trots att barnet som söker hjälp berättar om hot, våld och kränkningar. - Det finns socialsekreterare som inte alls kan den här problematiken. Det behöver lyftas upp på chefs- och politikernivå så att inte vilken handläggare som helst ska kunna handlägga dessa ärenden. Det behövs kompetens, säger Azam.

TV4 - Allt fler fall av tvångsäktenskap

Pressmeddelande: Kvinnors Nätverk vinner Guldhjulet-priset 2016

Kvinnors Nätverk mottog den 27 januari det första Guldhjulet-priset. Priset kommer årligen att ges till en organisation som kämpar mot förtryck och diskriminering i Sverige.

Kvinnors Nätverk har sedan det bildades av systrarna Leila Qaraee och Azam Qarai år 1994 bedrivit en intensiv kamp mot förtryck av kvinnor och barn. Organisationen har också ett tydligt antirasistiskt perspektiv.
   Kvinnors Nätverks ordförande Leila Qaraee med vinnardiplomet.
   Foto: Guldhjulet

Även i det förhållandevis jämställda Sverige, förekommer det omfattande hedersrelaterat förtryck av kvinnor och flickor. Denna typ av våld får mycket allvarliga konsekvenser för dem som utsätts. Dessutom är det svårt för myndigheterna att hantera detta problem. För att kunna motverka denna typ av förtryck, krävs det kunskap om de värderingar och traditioner som utgör de bakomliggande faktorerna.

Kvinnors Nätverk driver två mottagningar i Stockholm dit kvinnor och flickor som blir utsatta för förtryck kan vända sig. Organisationen har sedan den startades för 22 år sedan effektivt stöttat och ”räddat” tusentals kvinnor och flickor som utsatts för bland annat hedersrelaterat våld.

Kvinnors Nätverk har också drivit flera uppmärksammande fall, bland annat det så kallade Västeråsfallet då en 16-årig flicka blev våldtagen i sitt familjehem. Organisationen hjälpte henne genom att uppmärksamma fallet i media, ta fram olika experter som hjälpte till med bevis till rättegången och ge flickan stöd. Till slut dömdes gärningsmannen i Hovrätten.

”Jag är väldigt glad över att vi vunnit priset. Det är otroligt viktigt att de frågor som vi arbetar med får uppmärksamhet. Dessutom är det ett fint erkännande av det arbete som Leila, jag och våra kolleger gör. Jag kan garantera att de 50 000 kr som vi vunnit kommer att kunna användas väldigt väl i vår verksamhet”, säger Azam Qarai, talesperson för Kvinnors Nätverk.

”Jag kommer ursprungligen från södra Afrika och förstår verkligen att uppskatta och älska de fri- och rättigheter som vi har i Sverige. Även i vårt land finns det dock många människor som utsätts för allvarligt våld och förtryck. Jag är väldigt glad att kunna överlämna det första Guldhjulet-priset till Kvinnors Nätverk som driver en hård kamp mot i synnerhet hedersrelaterat våld mot kvinnor och flickor. Det går knappast att tänka sig en mer värdig vinnare av det första Guldhjulet-priset!”, säger Teresa Afonso Leimdörfer, grundare av Guldhjulet.

Välkommen till minnesstund för Gülay Ünüvar                PDF

Dina vänner och kamrater saknar dig!

Vår kära Gülay Ünüvar lämnade den 19 oktober oss i sorg och saknad. Gülay kämpade hela sitt liv för en bättre och mer rättvis värld. Med sitt mod och sin beslutsamhet var hon för många en stark förebild och källa till inspiration i kampen för frihet och alla människors lika värde.

Den 7 november kl 13.00-16.00 håller Gülays vänner och kamrater tillsammans med Kvinnors Nätverk och Kvinnors fredsinitiativ en minnesstund i Sandlersalen, ABF, Sveavägen 41 i Stockholm.

Vi kommer att ha en öppen mikrofon så att du som vill dela med dig av något minne eller säga några ord kommer att ha tillfälle till detta.

Varmt välkommen till minnesstunden för att hedra Gülay!
Tid: 7 november kl 13.00-16.00
Plats: Sandlersalen, ABF Stockholm, Sveavägen 41

I media om konferensen

Amnesty Press 2015-09-11: Hoten mot kvinnors rättigheter – konferens i Stockholm om religiös fundamentalism
Feministiskt Perspektiv 3 september: Najia Haneefi: ”Systerskapet har stordåd att utföra”
TV4 Nyhetsmorgon 4 september: Så kämpar kvinnor mot religös fundamentalism
SVT 4 september: ”Samhället lämnar områden till fundamentalister”
TV4 Nyheterna 4 september: Kvinnorättsaktivister: ”Den religiösa fundamentalismens utbredning begränsar kvinnors frihet”
Debattartikel i Dagens samhälle 5 september: ”Stora utmaningar för feministiska regeringen”
Radio Sweden på svenska 4 september: Kvinnokamp mot religiös fundamentalism uppmärksammas
Pejvak (Sveriges Radio Persiska): بنیادگرایی دینی نرم خطرناک‌تر از بنیادگرایی خشن مسلحانه است
Pejvak (Sveriges Radio Persiska): کنفرانس مبارزه زنان علیه تندروی دینی در استکهلم برگزار می‌شود

Konferens om kvinnors kamp mot religiös fundamentalism

Tid & plats: 4-6 september 2015, ABF Sveavägen 41, Stockholm
Arrangör: Kvinnors Nätverk


Kvinnors mänskliga rättigheter och säkerhet är hotad i delar av Mellanöstern och Nordafrika på grund av den växande religiösa fundamentalismen. Detta gäller även i Sverige och andra delar av Europa där fundamentalister i ökande omfattning använder sitt inflytande för att begränsa och kontrollera kvinnor i deras vardag.

Enskilda organisationer och kvinnoaktivister kämpar på daglig basis för att värna kvinnors rättigheter och förbättra situationen för kvinnorna i Mellanöstern, Nordafrika och i övriga världen. När fundamentalismen sprider sig måste dock även motkrafterna stärkas och koordineras.

Konferensens mål är att utveckla strategier och sprida information om arbetet mot religiös fundamentalism och för demokrati och kvinnors mänskliga rättigheter. Genom att arrangera konferensen vill Kvinnors Nätverk erbjuda en plattform för kvinnoaktivister från Mellanöstern/Nordafrika och Europa att utbyta erfarenheter bland dem som bekämpar fundamentalism och diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet. De som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter har viktiga erfarenheter att dela med sig av. På konferensen kommer det att hållas föreläsningar och workshops för att:

 • Diskutera och analysera rådande politik och säkerhetsåtgärder och hur detta påverkar kvinnors liv.

 • Diskutera och analysera fundamentalismen, varför och hur den uppstår och ökar i en del områden. Genom gemensamma krafter vill vi försöka identifiera faktorer och kanaler som fundamentalisterna använder för att växa och vad vi kan göra för att stänga dessa kanaler och förebygga uppkomsten på kort och lång sikt.

 • Dela erfarenheter om motståndsstrategier för att bekämpa uppkomsten och ökningen av religiös fundamentalism och kränkningar av kvinnors rättigheter samt tillsammans utveckla nya strategier för fortsatt motstånd som kan spridas nationellt och internationellt. Vi kommer att använda kvinnoaktivisternas erfarenheter av att möta och bekämpa fundamentalismen i olika länder.

 • Stärka solidariteten mellan organisationer och kvinnoaktivister i den gemensamma strävan att bekämpa religiös fundamentalism.

För anmälan och mer information: konferens@kvinnonet.net

Kvinnors Nätverk och Linnamottagningen på Feministiskt forum 9 maj 2015

Den 9 maj arrangeras Feministiskt forum för tionde året. Kvinnors Nätverk och Linnamottagningen medverkar med två seminarier under dagen. Vi har även ett bok- och informationsbord där vi berättar mer om föreningens olika verksamheter, presenterar våra metodböcker och berättar hur du som vill engagera dig kan bidra i föreningens arbete för kvinnors och barns mänskliga rättigheter.

MED HÖJD BLICK – KVINNOAKTIVISM I AFGHANISTAN

  Tid: 9 maj 2015 10.00 – 11.15
  Plats: Palmesalen, ABF Sveavägen 41, Stockholm

  Tio år efter Kvinnors Nätverks första resa till Afghanistan återvänder vi för att följa upp vad som hänt i kampen för kvinnors mänskliga rättigheter. I dokumentärfilmen ”Med höjd blick” möter vi en vanlig familj där den äldsta dotterns dröm är att i framtiden arbeta som journalist, medan pappan fokuserar på att få flickan gift. Vi besöker också den första filmfestivalen i landet av och med kvinnliga filmskapare. Vi får följa kvinnor som delar med sig av sina tankar, hopp och drömmar, och som kämpar mot ett helt samhälle för att leva det liv de själva vill. Filmvisning, diskussion och frågestund.

  Medverkande: Leila Qaraee, Nahid Baqi, Joanna Mellquist
  Arrangör: Kvinnors Nätverk

LINNAMOTTAGNINGEN 10 ÅR – OM KAMPEN FÖR UNGAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
  Tid: 9 maj 2015 11.30-12.45
  Plats: Hägersten-Skarpnäck plan 4, ABF Sveavägen 41, Stockholm

  I drygt tio år har Linnamottagningen dagligen träffat och gett stöd till ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Det har hänt mycket i samhället, även om samhällsutvecklingen på området går långsamt, och bygger på att vi som träffar målgruppen lyfter upp ungdomarnas perspektiv och situation, för att hedersrelaterat förtryck och våld inte bara ska bli en begreppsdiskussion.

  Medverkande: Azam Qarai, verksamhetschef Linnamottagningen, m.fl.
  Arrangör: Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen

Välkommen!

2015-02-25
Kvinnors Nätverk i Indien

Kvinnors Nätverks ordförande Leila Qaraee och Marianne Höök, en av Kvinnors Nätverks fantastiska volontärer, befinner sig för närvarande i Indien för erfarenhetsutbyte med andra kvinnoaktivister.

På plats har de haft möten med stationschefen Arti Jaiman och hennes arbetsgrupp på radiostationen Gurgaon ki Awaaz (se http://www.trfindia.org/community_radio.php) som sänder radioprogram med fokus på kvinnors rättigheter. Leila berättar att deras sätt att arbeta med radio är mycket intressant och förhoppningen är ett fortsatt erfarenhetsutbyte och samarbete i framtiden. Leila och Marianne har också träffat den välkända indiska feministen Kamla Bhasin från South Asian Feminist Network, Aanindit Roy Chowdhury som är chef för South Asia Region IPPF (International planned parenthood federation ) samt Shiva Priya som är verksam i Saakshi, en organisation som bland annat arbetar mot sexuella trakasserier på offentliga platser.

Leila berättar att de även träffat en ung kvinnoaktivist från Kabul som bor i Delhi och genom henne fått kontakt med asylsökande kvinnor från Afghanistan som befinner sig i landet.

- Vi ska se hur vi kan stödja dem så att de kan komma in i det indiska samhället och skapa sig ett eget och bra liv. Men först måste de gå färdigt sina språkkurser, och under tiden ska vi se om vi kan hitta stödpersoner i någon bra organisation som kan följa dem och se till att allt utvecklas på ett bra sätt, säger Leila.

Leila och Marianne har också kommit i kontakt med en 18-årig afghansk kvinna som befinner sig som flykting i Indien och som fått halva ansiktet bortskjutet av sin man. Den unga kvinnan är analfabet och behöver lära sig läsa och skriva och dessutom ett nytt språk. Även under normala omständigheter är detta en stor utmaning, denna unga kvinna har nu dessutom bara begränsad syn på ena ögat, skador i munnen samt är troligtvis svårt traumatiserad av det hon blivit utsatt för.

- Hon får medicinsk vård, men vi ska se om vi kan ordna någon indisk stödperson till henne också som kan hjälpa henne att leva vidare på ett så positivt sätt som möjligt i denna hemska tragiska situation. Vi ska se vad vi kan göra för att ge henne stöd, säger Leila.

Leila avslutar med att uttrycka sin beundran för de otroligt starka kvinnor hon och Marianne träffat i Indien och de organisationer kvinnorna byggt upp:

- De är en stor inspiration. Det ger stimulans i det fortsatta arbetet för alla kvinnors lika rättigheter, säger Leila.


På radiostationen Gurgaon ki Awaaz som sänder radioprogram med fokus på kvinnors rättigheter.

Leila och Marianne med arbetsgruppen på radiostationen Gurgaon ki Awaaz.

Leila och Marianne med Shiva Priya, verksam i organisationen Saakshi, som bland annat arbetar mot sexuella trakasserier på offentliga platser.

Rapport: Kvinnors Nätverks resa till Afghanistan november 2014

Som en del i Kvinnors Nätverks internationella solidaritetsarbete reste Leila till Afghanistan i november 2014.

Syfte med resan var att:

 1. Stödja kvinnokampen i Afghanistan, som en del av vårt internationella solidaritetsarbete. Genom att visa dem att dem inte är ensamma och vara en röst för dem i västvärlden, kan vi hjälpa dem att behålla hoppet.
 2. Delta i kvinnofilmfestival i Herat, som har valt att visa vår film ”Tills vi blir fria” om kvinnokampen i Afghanistan. Leila deltog också i en debatt om kvinnors situation i världen.
 3. Följa de kvinnoaktivister som vi först träffade på resan till Afghanistan 2003. Leila medverkade och filmade också vid en konferens i London i december 2014, om Afghanistans framtid. 50 aktivister från Afghanistan deltog, varav några var kvinnoaktivister som vi har följt i många år. Filmat material från Afghanistan och London ska resultera i en uppföljande film som ger ny kunskap om kvinnokampen i Afghanistan.
 4. Att träffa de familjer och barn som Kvinnors Nätverk har stöttat sedan 2003, och se hur det har gått för dem och hur vi kan fortsätta ge dem stöd.

Start av radioprogram

I början av 2014 beslutade Kvinnors Nätverk att stödja en grupp kvinnoaktivister i Herat som ville starta ett radioprogram. Programmet har ännu inte startat, eftersom kvinnoaktivisterna i Herat har valt att avvakta till efter presidentvalet.

Under resan besökte Leila Afghanistan för att ha möte med den grupp som ska arbeta med radioprogrammet. Kvinnors Nätverk kommer att dela med sig av föreningens 20-åriga erfarenhet av att driva radio. Programmet beräknas starta i januari eller februari 2015.

Stöd till familjer och barn

Kvinnors Nätverk har sedan 2003 stöttat några familjer i Afghanistan för att barnen ska få möjlighet att gå i skola istället för att tigga eller arbeta. Föräldrarna har fått möjlighet att lära sig väva sjalar, som under några år skickades till Norge för försäljning, och pengarna från detta gick tillbaka till familjen. En del av barnen studerar idag på universitetet och en del läser på gymnasiet. Vid varje resa till Afghanistan har Leila besökt familjerna för uppföljning. Under den senaste resan till Afghanistan träffade Leila tre av de familjer som fått stöd sedan 2003, och som också medverkar i Kvinnors Nätverks film från Afghanistan.

Stöd till arbete med gatubarn

Under resan till Afghanistan 2013 träffade Leila, Talajeh och Joanna gatubarn som vi följt sedan dess. Baghi (en man som finns med i vår bok ”Med höjd blick”) som tidigare bodde i Tyskland har nu flyttat tillbaka till Kabul och arbetar med att hjälpa gatubarnen, så att de ska kunna gå i skolan istället för att tigga eller arbeta.

Träffa kvinnoaktivister

Leila har under resan också träffat kvinnoaktivister i Afghanistan för att samarbeta med dem och stödja dem. Vid varje resa till Afghanistan är det några kvinnoaktivister som har lämnat landet, p.g.a. hot eller att de har tappat hoppet. Istället har det tillkommit nya aktivister, från yngre generationer. Alla resor har filmats och intervjuer har gjorts med kvinnoaktivister samt de familjer som vi stöttar sedan 2003. Detta har resulterat i ytterligare en Afghanistanfilm samt boken ”Med höjd blick” (från resan 2013). Boken finns på såväl svenska som persiska/dari (text: Talajeh, foto: Joanna, översättning: Masoud). År 2015 påbörjar vi arbetet med en ny film om kvinnokampen i Afghanistan och vårt solidaritetsarbete.

Kvinnors Nätverks 20-årsjubileum

Den 28 oktober 2014 firade Kvinnors Nätverk 20-årsjubileum på Unga Klara i Kulturhuset i Stockholm. Samtidigt firades att Linnamottagningen, Kvinnors Nätverks mottagning för ungdomar, fyllt 10 år.

Med jubileet ville Kvinnors Nätverk uppmärksamma 20 års kamp för alla kvinnors och barns lika rättigheter. Trenden i samhället har gått mot allt mer lobbyarbete och olika typer av allianser mellan ideella föreningar och det etablerade samhällets företrädare, många gånger på bekostnad av den genuina aktivismen och det kritiska granskandet av samhällsutvecklingen och dess makthavare. För att påminna om den aktiva kamp Kvinnors Nätverk drivit under två decennier hade lokalen inför jubileet inretts bland annat med slagord, megafoner och plakat som använts vid manifestationer genom åren. Gästerna kunde också ta del av Kvinnors Nätverks jubileumsutställning om föreningens historia och utvecklingen i samhället när det gäller hedersrelaterat förtyck och våld och våld in nära relationer under de 20 år som gått sedan föreningen startades. Även delar av Kvinnors Nätverks fotoutställning från resorna till Afghanistan fanns att se i lokalerna.

Efter bubbel och småprat var det dags för gästerna att bänka sig i Unga Klaras teatersalong som fylldes till sista plats och mer därtill. Programmet bestod av musik, teater, tal och berättelser om aktivism i olika former.

Flera tjejer som gjort hedersmotstånd delade med sig av sina erfarenheter. Talade gjorde också journalisten Dilsa Demirbag Sten, jämställdhetsminister Åsa Regnér, Hans Andersson från Arvsfonden, Astrid Schlytter från Socialhögskolan, Karin Rågsjö (V), Juno Blom från Länsstyrelsen Östergötland, polisen Kickis Åhré Älgamo samt Leila Qaraee och Azam Qarai från Kvinnors Nätverk respektive Linnamottagningen. Katarina Olsson och Lena Wennersten framförde teaterstycken som manade till både skratt och eftertanke. Asha Ali, Jan Hammarlund samt Zhala stod för det musikaliska inslaget under programmet, tillsammans med Arezu, en av våra tjejer, som skickat en fin videohälsning där hon framförde låten One love med motiveringen ”för det ni gör, det gör ni med kärlek”. Konferencier för programmet var Sara Bäckström från Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen. Kvällen avslutades med visning av Kvinnors Nätverks nyproducerade dokumentärfilm Med höjd blick, om kvinnorörelsens kamp i Afghanistan.

Kvinnors Nätverk vill framföra ett varmt tack till alla som var med och gjorde jubileumsfesten till ”en kväll i sann aktivistanda” som en av gästerna uttryckte det.
Konferencier under kvällen var Sara Bäckström.
Kvinnors Nätverks ordförande Leila Qaraee hälsade alla välkomna.Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, menade att vi kan göra mera för att sammanföra aktörer som jobbar med frågorna, utvärdera insatser för att förebygga våldet, och ville gärna ha fortsatta samtal med Kvinnors Nätverk och andra som varje dag möter flickor och kvinnor, pojkar, HBT-personer som är utsatta för förtrycket.

Asha Ali berörde med sång och berättelse om sina egna erfarenheter.

Hans Andersson, Allmänna Arvsfonden, som bidragit med projektmedel till flera av Kvinnors Nätverk/Linnamottagningens projekt.

Astrid Schlytter, forskare på Socialhögskolan, talade om Kvinnor Nätverks/Linnamottagningens bidrag till samhällsutvecklingen när det gäller att uppmärksamma frågan om hedersrelaterat förtryck och våld, samt till metodutvecklingen när det gäller stödet till utsatt kvinnor och ungdomar.

Azam Qarai, Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen talar för en fullsatt salong.

Dilsa Demirbag Sten tog i sitt tal upp att hedersbegreppet är högst levande - att det efterlevs, att det förvaltas och till och med förstärks i vissa grupper, inte bara någonstans långt bort utan att det finns omkring oss här.

Jan Hammarlund är en veteran som musikalisk aktivist.

Juno Blom, länsstyrelsen Östergötland, sa samtidigt som hon gratulerade Kvinnors Nätverk, att egentligen är det grattis till oss ”vita, medelålders kvinnor och myndighetspersoner” för att ni öppnat ögonen på oss och fått oss att förstå vad hedersrelaterat förtryck och våld handlar om.

Karin Rågsjö (V) höll ett gripande tal om sina erfarenheter av att vara familjehemsförälder och om den ensamhet det kan innebära för en ung person som tvingats lämna hela sitt nätverk. När flickan som bodde hos Karin tog studenten var Karin och socialsekreteraren de enda som stod på skolgården för att fira tjejen.

Kickis Åhré Älgamo tydliggjorde att hon inte var där för att representera polisen utan som aktivist. ”Kvinnors Nätverk tycker jag har gjort ett fantastiskt jobb med att möta upp de våldsutsatta och jag har också fått en hel del tips” sa Kickis, som bland beskrev hur hon för att kunna tala ostört med våldsutsatta kvinnor stämt träff i tvättstugan.

Katarina Olsson och Lena Wennersten framförde teaterstycken som manade till både skratt och eftertanke.

Artisten Zhala avslutade programmet med en fantastisk ljus- och ljudshow.

Almedalen: Seminarium om bortförda bortgifta ungdomar

Arbetsmetoder/metodik, Konferens/seminarium, Opinion och debatt 24 juni, 2014

Bortförda ungdomar – om samhällets svek och bristande ansvarstagande

Kvinnors Nätverk håller seminarium i Almedalen om bortförda bortgifta ungdomar.

Tid: 30 juni kl 16.00 – 18.00
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal B22

Vem bär ansvar för unga utsatta för HRV som förts utomlands för att giftas bort? Myndigheter tar inte ansvar och ungdomen lämnas åt sitt öde. Idag tvingas ungdomar sätta sitt hopp till civila samhället, en lösning ovärdig en demokratisk stat. Panelsamtal med politiker och myndighetsrepresentanter.

Kvinnors Nätverk har i 20 år arbetat antirasistiskt och för kvinnors rättigheter, mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi träffar dagligen kvinnor och ungdomar som blir utsatta för våld och förtryck av familj/släkt och/eller partner. Flera av dem är eller riskerar att bli gifta mot sin vilja. Under seminariet berättar vi om unga kvinnor som har förts ur Sverige och blivit eller riskerat att bli bortgifta och hur vi i flera fall sett oss tvungna att själva hämta tillbaka dem till Sverige, eftersom myndigheter som UD, polis eller socialtjänst inte agerar. Ingen myndighet vill ta ansvar utan skjuter problemet ifrån sig. Nationell samverkan mellan myndigheter verkar i det närmaste obefintlig. Ska en bortförd ungdom behöva sätta sitt enda hopp till en frivilligorganisation? När ska myndigheterna ta sitt ansvar? Vi bjuder in politiker och representanter från polis och andra berörda myndigheter för ett samtal kring samhällets ansvar för att hjälpa bortförda ungdomar.Kvinnors Nätverk på Nordiskt forum Malmö 12-15 juni 2014

Den 12-15 juni deltar Kvinnors Nätverk i Nordiskt forum i Malmö. Till Nordiskt forum kommer tusentals aktivister, organisationer, politiker, forskare och andra intresserade för att under några dagar diskutera kvinnopolitiska frågor och strategier i ett nationellt och internationellt perspektiv.

I Kvinnors Nätverks monter (C7) berättar aktivister mer om föreningen och kampen för alla kvinnors och barns lika rättigheter.

Seminariet "Med höjd blick"

Fredag den 13 juni kl 18-20 i Davis-salen håller Kvinnors Nätverk seminariet ”Med höjd blick”. "Med höjd blick" handlar om när tre kvinnoaktivister besöker kvinnorörelsen i Afghanistan i en månad under våren 2013. Nu är läget i landet kritiskt och många av de kvinnoaktivister vi mötte har fått fly landet och därför känns det viktigt att få berätta om deras kamp. Med film och bilder ges en skildring om våra upplevelser och efter presentationen ges utrymme för frågor och diskussion och allra viktigaste; hur kan vi stötta kvinnorna i Afghanistan?

Vi har också bjudit in kvinnoaktivister från Afghanistan som kommer att besöka Stockholm samt Nordiskt forum i Malmö.
Mer om Nordiskt forum i Malmö: http://nf2014.org/

Kvinnors Nätverk på Feministiskt forum 10 maj 2014

Feministiskt forum äger rum lördag den 10 maj kl 10-17 i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Kvinnors Nätverks fotoutställning ”Med höjd blick” kan man se hela dagen utanför Z-salen.

Fotoutställningen "Med höjd blick" handlar om när tre kvinnoaktivister besöker kvinnorörelsen i Afghanistan i en månad under våren 2013. Nu är läget i landet kritiskt och många av de kvinnoaktivister vi mötte har fått fly landet och därför känns det viktigt att få berätta om deras kamp. Med film och bilder ges en skildring om våra upplevelser och efter presentationen ges utrymme för frågor och diskussion och allra viktigaste; hur kan vi stötta kvinnorna i Afghanistan?

Besök också gärna Kvinnors Nätverks informationsbord där vi berättar mer om föreningen, om aktiviteter och hur du som vill engagera dig kan bidra till i kampen för alla kvinnors och barns lika rättigheter.

Feministiskt forum: http://femiforum.wordpress.com/

Med höjd blick: En reseskildring från ett möte med kvinnoaktivister i Afghanistan - PDF, 128 sidor         Afghanistan

Azam Qarai: Fel att fokusera på föräldrarna i hedersvåldsfrågan

Vi hjälper ofta ungdomar som är utsatta för hedersvåld och vi anser att socialtjänsten är okunnig i ämnet. Risken är att socialtjänsten tar föräldrarnas parti och bortser från det våld och kränkningar som barnet/ungdomen har utsatts för.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen har svarat på en debattartikel publicerad på SVT Debatt som tar upp Linnamottagningens projekt Familjearbete i hederskontext.

Läs mer: debatt.svt.se/2014/04/20/fel-att-fokusera-pa-foraldrarna-i-hedersvaldsfragan 20 april, 2014

LINNAmottagningen JK-anmäler Svea hovrätt för bristande barnperspektiv
Pressmeddelande 2014-03-31

Kvinnors Nätverk genom Sara Bäckström och professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud anmäler Svea hovrätt till Justitiekanslern (JK) för att ha åsidosatt barnets bästa i samband med rättegången om våldtäkt mot barn. (Ärendenummer hos JK 2244/14). JK ska ta ställning till om flickan ska tillerkännas det skadestånd som hon är berättigad till för det synnerligen allvarliga brott hon blivit utsatt för.

Ärendet rör det medialt uppmärksammade fallet med en flicka som blev utsatt för våldtäkt i sitt familjehem, där Västmanlands tingsrätt friade mannen trots DNA-bevis i form av sperma i flickans underliv, medan Svea hovrätt fällde mannen. Högsta domstolen har beslutat att inte ge mannen prövningstillstånd och därmed är mannen enligt vårt rättsystem slutgiltigt skyldig. Flickan kan trots det inte få skadestånd av mannen på grund av att Svea hovrätt inför rättegången fattade ett beslut om att avvisa hennes talan. Detta då hon var minderårig (17 år och 10 månader) och den biologiska pappan vägrade medverka och skriva under en fullmakt till hennes målsägandebiträde. Svea hovrätt beslutade även att underkänna den fullmakt som socialnämndens ordförande skickat in för att befullmäktiga ombudet att föra flickans talan, trots att flickan sedan flera år varit placerad enligt LVU (lagen om vård av unga) på grund av hemförhållanden hos den biologiska pappan. Svea hovrätt gav inte heller anstånd i tid att skjuta något på rättegången för att säkerställa flickans rättsliga intressen, antingen för att ordna en särskild företrädare eller invänta flickans myndighetsdag, trots att hon blev myndig innan domen föll från Svea hovrätt. Genom sitt agerande har Svea hovrätt åsidosatt barnets bästa.
Ur anmälan:
”Ett barn, placerat i forsterhem till följd av faderns – ensam vårdnadshavare - försummelse av elementära skyldigheter som vårdnadshavare, lämnas utan möjlighet att få skadestånd för det allvarliga brott hon utsatts för i fosterhemmet. Det sätt på vilket man inom rättsväsendet hanterat ärendet innebär att detta barns bästa åsidosatts på ett ytterst flagrant sätt. Det hade varit fullt möjligt, och det hade inte inneburit någon nackdel – för en åtalad i form av förlängd häktningstid – att utsätta huvudförhandlingen i hovrätten några veckor senare, så att flickan hunnit fylla 18 år. Genom sin hantering har hovrätten brutit mot en grundläggande rättighet enligt FN:s barnkonvention”
För mer information eller kommentar:
Sara Bäckström, jurist Kvinnors Nätverk, 08-7280055
Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, 070-6531786

NewsDesk        Dagens Juridik

شبکه زنان توسط سارا بکستروم و پروفسور مادلین لیون‌هوفوود از دادگاه پژوهش سوئد به دادستان کل کشور شکایت کرده است، به این دلیل که دادگاه پژوهش، در رابطه با یک دادرسی تجاوز جنسی به یک کودک، اصل "بهترین برای کودک" را نقض کرده است. دادستان کل باید در مورد اینکه آیا به این دختر که قربانی جرائم بغایت جدی‌ای بوده و لذا مستحق دریافت خسارت است، رسماً و عملاً هم باید خسارت پرداخت شود یا نه، موضع بگیرد.

یک بعدازظهر با شبکه زنان و افغانستان باشید. سه عضو شبکه زنان، با عکس و فیلم از سفر پارسالشان به افغانستان حرف میزنند و از کتابی که قرارست منتشر کنند.
همه دوستان افغانستان و شبکه زنان را همراه بیاورید.
Med höjd blick
Välkommen till en eftermiddag om Kvinnors Nätverks resa till Afghanistan

Våren 2013 genomförde Kvinnors Nätverk en resa till Afghanistan som en del i föreningens internationella solidaritetsarbete för kvinnors rättigheter.

Kvinnors Nätverk har sedan 2003 gjort flera resor till Afghanistan för att följa kvinnorörelsens kamp i landet. De tidigare resorna har bland annat resulterat i dokumentärfilmerna "Tills vi blir fria" och "Världens ansvar" som visats på Utbildningsradion UR och internationella filmfestivaler.

Datum: Onsdag 12 februari
Tid: kl 15.00 - 19.00 Kom när du kan!
Plats: ABF-huset, Palmesalen 1tr, Sveavägen 41, Stockholm, T-bana Rådmansgatan

 • Presentation av resan
 • Fotoutställning
 • Texter från resebloggen/den kommande boken: Med höjd blick – en reseskildring från ett möte med kvinnoaktivister i Afghanistan. Text och bild: Talajeh Nasiri, Leila Qaraee och Joanna Mellquist
 • Utdrag ur filmade intervjuer med några av människorna vi mötte
Varmt välkommen!                   inbjudan.pdf

Med höjd blick: En reseskildring från ett möte med kvinnoaktivister i Afghanistan - PDF, 128 sidor

Rapport från årsmötet 2014

Lördag den 22 februari hölls Kvinnors Nätverks årsmöte. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Leila Qaraee som hälsade alla välkomna. Ett drygt femtiotal medlemmar hade kommit för att diskutera det gångna året och planera inriktningen för föreningen under 2014.

Årsmötet slog fast att Kvinnors Nätverk ska fortsätta kampen för kvinnors och barns rättigheter, mot förtryck och rasism. Föreningen ska anordna träffar och aktiviteter för medlemmar i syfte att skapa förutsättningar för kvinnors organisering och öka kunskap och medvetenhet om kvinnors rättigheter, nationellt och globalt.

Kvinnors Nätverk ska även fortsätta arbeta utåtriktat och förebyggande för att bidra till att motverka hedersrelaterade normer och värderingar, kvinnors underordning och kulturrelativistiska tendenser samt medverka till samhällsförändring. Genom att fortsätta sända radioprogrammet Kvinnors Röst, skapa uppmärksamhet via webb och andra media samt arrangera och delta i manifestationer vill föreningen väcka opinion och sprida kunskap i frågor som rör kvinnors och barns rättigheter samt alla människors lika värde.

Internationellt kommer Kvinnors Nätverk att fortsätta solidaritetsarbetet tillsammans med kvinnoaktivister i andra länder, samt arbeta vidare med att sprida erfarenheterna från de senaste resorna till Afghanistan via en ny dokumentärfilm och i bokform.

Kvinnors Nätverk kommer att fortsätta sprida kunskaper, erfarenheter och metoder till grupper som till exempel yrkesverksamma inom rättsväsende, socialtjänst, skola och vård genom att delta i olika arrangemang, ge föreläsningar och ta emot studiebesök. Det finns också planer på att ungdomar som själva gjort motstånd mot hedersrelaterade normer och värderingar tillsammans ska skriva en bok om sina erfarenheter.

Kvinnors Nätverk kommer genom Linnamottagningen och Matildaverksamheten att fortsätta erbjuda rådgivning, stöd och skydd till kvinnor med utländsk bakgrund som utsatts för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat förtryck och våld, samt till unga personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.

Styrelsen och revisorerna har under 2013 gjort ett mycket fint arbete, och glädjande nog kunde så gott som samtliga tänka sig förnyat uppdrag. Årsmötet biföll valberedningens förslag, och styrelsen för år 2014 utgörs av:

Leila (ordförande, omval), Azam, Nawal, Pantea, Talin (ordinarie ledamöter, omval) samt suppleanterna Elenore (omval) och Jenny (nyval). Vill du komma i kontakt med styrelsen går det bra att skicka ett mail till styrelsen[at]kvinnonet.net. Till revisorer valdes Magnus och Naser (ordinarie, omval) samt Mahgol (suppleant, omval). Till valberedningen valdes Elisabeth och Mariet.

Ordförande Leila avslutade med att tacka anställda, volontärer och aktiva medlemmar för värdefulla insatser under 2013. Efter den formella delen av årsmötet bjöds det på god mat, musik och tillfälle för medlemmarna att umgås.

Fadimedagarna - Konferens i Riksdagen

I samband med Fadimedagarna 2013 hölls måndagen den 20 januari en konferens i Riksdagen om hedersrelaterat förtryck och våld. Bland annat deltog Kvinnors Nätverk/Linnamottagningens verksamhetschef Azam Qarai i ett panelsamtal tillsammans med jämställdhetsminister Maria Arnholm (Fp), Juno Blom (Länsstyrelsen Östergötland), Henrik Belfrage (professor i kriminologi), Eva Larsson (BOJ) samt Eduardo Grutsky (Alma Europa). Moderator var Dilsa Demirbag-Sten. SVT 1

Ytterligare panelsamtal hölls bland annat med Sara Mohammad (GAPF), Juno Blom (Länsstyrelsen Östergötland) och Niklas Kelemen (Nätverket mot hedersrelaterat våld) samt med riksdagspolitiker Désirée Pethrus (KD), Johan Linander (C), Anti Avsan (M,) Carina Hägg (S), Peter Eriksson (Mp) och Eva Olofsson (V). Moderatorer var Talin Davidian från TRIS (Tjejers rätt i samhället) respektive Dilsa Demirbag-Sten: SVT 2. För mer info om Fadimedagarna 2013 se: GAPF.se

Våldtäktsmän har tolkningsrätt!!

SVT Agenda 2014-01-19 [minut 12:10]: Trots kvinnans upprepade nej, anser inte domstolen att det är bevisat att mannen förstod att hon inte ville. Den friande domen i ett våldtäktsfall i Lund är den senaste i raden som väckt starka känslor och protester. Igår hölls en manifestaion i Stockholm. Man vill skärpa lagen.

Madeleine Leijonhuvud: När vi i Sverige diskuterade förbud mot barnaga kom argumenten om bevisning:'Men det är svårt att bevisa'; 'Man kan inte veta vad som händer i hemmen'... Men SJÄLVKLART säger vi nu. Nu förstår vi alla att det inte är tillåtet att slå barn. Man påverkar attityder, så det blir färre övergrepp - inte fler dömda.

Manifestation MOT sexuellt våld och FÖR samtycke

Lördag den 18 januari kl 13 träffas vi på Medborgarplatsen i Stockholm för att demonstrera MOT sexuellt våld och FÖR samtycke!

Ett flertal organisationer, däribland Kvinnors Nätverk, arrangerar manifestationen bland annat med anledning av de många omdiskuterade domarna i våldtäktsmål på senare tid. Förra veckans uppmärksammade friande dom i Lunds tingsrätt är en av flera våldtäktsdomar som lett till kraftiga protester och reaktioner det senaste året. Ny statistik från BRÅ visar att det sker 100 våldtäkter i Sverige varje dag. Det vi påtalat under lång tid engagerar nu allt fler. Vi är nu många som höjer våra röster och kräver kraftfulla åtgärder mot det sexuella våldet. Det behövs förändringar inom hela samhället, från förskolan till juristutbildningarna, från förebyggande och kompetenshöjande åtgärder till en modernisering av sexualbrottslagstiftningen. Vi samlas nu för att markera MOT det utbredda sexuella våldet och FÖR en lagstiftning som bygger på samtycke. Kom du med!

Facebook    Alla tal TV4 Play     Saras tal

Fadimes 12e årsminne

Den 21 januari 2014 är det 12 år sedan Fadime Šahindal blev brutalt hedersmördad av sin far i Uppsala. För att hedra Fadimes minne ordnas en rad arrangemang på olika orter runt om i Sverige under tiden 19-22 januari. Kvinnors Nätverk är medarrangör, huvudarrangör är Glöm Aldrig Pela och Fadime Riksförening.
Biljetter till arrangemanget på Berns i Stockholm den 19 januari bokas genom Ticnet.

Mer info om vad som händer under Fadimedagarna finns här:

Tillsammans hedrar vi Fadimes 12-årsminne 19-22 januari 2014!
Presskonferens 2014-01-20 - Minneshögtid, seminarier och internationell konferens om hedersvåld
gapf.se

Möte med justitieministern - 2014-01-09

Torsdagen den 9 januari träffade Kvinnors Nätverk justitieminister Beatrice Ask på Rosenbad, tillsammans med SKR, Sveriges kvinnolobby, Roks, FATTA och Professor Madeleine Leijonhufvud. Detta med anledning av flera uppmärksammade våldtäktsmål under föregående år, där vi flera gånger vid manifestationer och i debattartiklar ifrågasatt rättsväsendets hantering. Under mötet framförde organisationerna fem gemensamma krav...
Läs mer:
Azam Qarais brev till justitieministern; Ett exempel på rättsväsendets bristande barnperspektiv
Rapport från mötet med Beatrice Ask

Rapport från 3rd AMARC   Asia-Pacific Regional Conference

Matilda & Leila - Seoul 2013-12-02..05  گزارش از کنفرانس جهانی رادیوهای محلی در سئول

روز دوشنبه دوم دسامبر، دادگاه پژوهش سوئد نتیجه کارش را درباره پرونده مردی که به دخترخوانده‌اش تجاوز کرد و علیرغم مدرک DNA تبرئه شد، اعلام میکند.
در مقابل دادگاه جمع میشویم. شما هم بیایید و دوستانتان را هم همراه بیاورید، تا اعلام حکم دادگاه بدون عکس‌العمل نماند. جزئیات را در اطلاعیه مطبوعاتی زیر بخوانید.


PRESSMEDDELANDE 2013-11-29
Dom i uppmärksammat våldtäktsmål meddelas – manifestation vid Svea hovrätt
Samling: Måndag 2 december kl 13.45 vid Svea Hovrätt

På måndag den 2 december kl 14 meddelar Svea hovrätt domen i det uppmärksammade fallet med familjehemspappan som står åtalad för våldtäkt på den minderåriga flicka som var placerad i familjen. Mannen friades i tingsrätten trots att man funnit hans sperma i flickans underliv och på en matta i flickans rum. Det är första gången i Sverige som en domstol friar en man från våldtäkt trots att man hittat hans sperma i målsägandens kropp.

Med en friande dom även i hovrätten finns risken att det skapas en helt ny praxis och en helt ny värdering av teknisk bevisning i form av DNA. Vi är oroade för vad det får för konsekvenser i framtida våldtäktsmål.

Redan nu står det klart att flickan nekas den självklara rätten till skadestånd, även om mannen fälls. Detta eftersom rätten kräver en fullmakt från den biologiska pappan, som hon blivit omhändertagen ifrån, och denne nekat att skriva på fullmakten. Rätten godtar inte heller att socialnämndens ordförande undertecknar fullmakten. Mer info om detta: MANIFESTATION MOT VÅLDTÄKTSDOMAR

Även om det blir en fällande dom i det aktuella målet kvarstår faktum att många sexualbrottsförövare går fria. Efter en sommar och höst av flera uppmärksammade domar i sexualbrottsmål, där rättens kunskap och objektivitet ifrågasatts, har kvinnorörelsen samlat sig för gemensamma aktioner:

 • Ett stort antal kvinnoorganisationer har på initiativ av Sveriges kvinnolobby skrivit till justitieminister Beatrice Ask och krävt ett haverimöte.↓
 • En gemensam debattartikel med krav på att en haverikommission ska granska sexualbrotten finns här: Aftonbladet 2013-11-01
 • Ett flertal organisationer genomförde en manifestation utanför Svea Hovrätt i samband med att den nu aktuella rättegången startade den 4 november. Manifestationen fick stort genomslag i media.
Nu är det dags igen! Måndag den 2 december kl 13.45 samlas vi vid entrén till Svea Hovrätt för att ta del av domen. Det blir sedan manifestation på torget utanför hovrätten där vi fortsätter kampen för allas rätt till ett liv utan sexuellt våld, för rättstrygghet och förändring av rättsväsendets hantering av sexualbrottmål.

Arrangör: Kvinnors Nätverk
Medarrangörer: TRIS - tjejers rätt i samhället, Sveriges Kvinnolobby, ROKS, FATTA, Glöm aldrig Pela och Fadime Riksförening
För mer info om det aktuella fallet och om manifestationen se: MANIFESTATION MOT VÅLDTÄKTSDOMAR

Kontakt: Azam Qarai Talesperson Kvinnors Nätverk, verksamhetschef Linnamottagningen
Mobil: 070 – 222 35 38   E-post: azam@kvinnonet.org

Sara Bäckström Jurist och talesperson Kvinnors Nätverk
Mobil: 076 – 863 93 63   E-post: sara@kvinnonet.net

Pressmeddelande från Kvinnors Nätverk Linnamottagningen med anledning av projektet Familjearbete i hederskontext. Vi vill lyfta det faktum att socialtjänsten i flera fall trots varningar fortsatt arbeta för en återförening, samt vikten av ett adekvat och långsiktigt stöd till de unga som kämpar för ett självständigt liv på egna villkor. Vi anser även att de aktörer som rapporterar en mängd "lyckade" resultat när det gäller familjeåterförening bör granskas närmare. Enligt vilka kriterier anser de resultaten vara lyckade?

PRESSMEDDELANDE 2013-11-24

Under veckan har media rapporterat om Linnamottagningens projekt Familjearbete i hederskontext. Vi välkomnar att svårigheter och risker med familjearbete i hedersärenden uppmärksammas. Dock har det förekommit en del felaktigheter i rapporteringen kring projektet i media. Projektet har inte handlat om medling och vi har starkt avrått från återförening mellan föräldrar och barn.

Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen har under åren 2009-2012 bedrivit projektet Familjearbete i hederskontext, med stöd av Arvsfonden. I projektet undersöktes föräldrarnas vilja och förmåga att överge de hedersrelaterade normer som begränsar de ungas lagstadgade fri- och rättigheter.

Resultaten visade att familjerna i många fall kunde tänka sig att ändra sig på enskilda punkter, men ingen av de 21 familjer som omfattades av projektet var beredd att acceptera den ungas grundläggande fri- och rättigheter fullt ut. Vi har i projektet varit tydliga med att vi reservationslöst står på de ungas sida vad gäller deras rätt att få sina mänskliga rättigheter till fullo respekterade. Det har inte någon gång varit tänkbart att kompromissa om den ungas rättigheter, ej heller att acceptera lösningar som innebär risker för den ungas fysiska eller psykiska hälsa.

I projektet fann vi att risken för fortsatt förtryck och våld var stor om den unga skulle återvända hem, och avrådde därför bestämt från återförening mellan förälder och barn. Våra rekommendationer har istället varit att den unga skulle beredas möjlighet till skydd från samhället och adekvata insatser för att starta ett liv på egen hand. Flera gånger har dock socialtjänsten gått emot våra rekommendationer, vilket har lett till tragiska konsekvenser i några av fallen.

Vår viktigaste slutsats, grundad både på resultaten från projektet och på våra övriga erfarenheter, är att vi inte anser oss kunna rekommendera socialtjänsten att bedriva familjearbete eller någon form av förhandling med familjerna i hedersrelaterade ärenden. Tvärtom avråder vi från detta, givet de stora risker det medför för den unga. Vi vill i sammanhanget understryka vikten av ett förbättrat och utökat långsiktigt stöd från samhällets sida till personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Vår erfarenhet är att bristen på adekvat långsiktigt stöd efter den akuta fasen många gånger bidrar till att hedersvåldsutsatta ger upp och återvänder hem då ensamheten och längtan efter familjen blir för svår att hantera.

Mot bakgrund av våra erfarenheter ser vi också med skepsis på att andra aktörer rapporterar att man bedriver familjearbete i hedersärenden med många lyckade resultat. Det får oss att undra över vad de anser vara ett lyckat resultat i dessa fall. Vi menar att det behövs en oberoende utredning av de metoder som olika aktörer använder och de resultat det har fått i de enskilda fallen. Det här är ett område där riskerna är alldeles för stora för att chansa - kan socialtjänsten inte garantera ungdomens säkerhet under överskådlig tid framåt ska de avhålla sig från denna typ av insatser.

Stockholm 2013-11-24
Kvinnors Nätverk - Linnamottagningen
Kontakt: Azam Qarai, verksamhetschef Linnamottagningen, tel 0702223538
Mer information om projektet

Kvinnoorganisationer kräver haverimöte med justitieministern

Kvinnors Nätverk har tillsammans med andra kvinnoorganisationer skrivit till justitieminister Beatrice Ask och krävt ett haverimöte med anledning av rättsväsendets syn på våldtäkt och övergrepp på flickor och kvinnor. Nu senast i den hårt kritiserade domen i hovrätten där ett gäng killar frikändes för våldtäkt på en 15-årig flicka. Press release
Intervju med Kvinnors Nätverks ordförande Leila Qaraee i Stockholms Fria Tidning: StockholmsFria.se/artikel/98860


Pressmeddelande

Kvinnoorganisationer kräver haverimöte med Justitieminister Beatrice Ask

Sveriges Kvinnolobby

Hovrätten har frikänt fem pojkar för en gruppvåldtäkt mot en femtonårig flicka. Vi är många som nu har fått nog. Vi upprörs över våldtäkterna. Vi upprörs och oroas över killars och mäns syn på flickor och kvinnor. Vi upprörs över att rättsväsendet sanktionerar övergrepp. Det vi sett är en förödande oförmåga att hävda flickors och kvinnors rätt till sin kroppsliga integritet och att kunna leva ett liv fritt från våld. Det är dags att tala klarspråk till killar och män och att både kräva och ge dem möjlighet att ta ansvar för sina handlingar. Svenska kvinnoorganisationer kräver nu omgående ett haverimöte med Justitieminister Beatrice Ask.
Stockholm 2013-10-03

Angela Beausang, Ordförande, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Talin Davidian, Ordförande, TRIS-tjejers rätt i samhället Mariet Ghadimi, Verksamhetschef, TRIS-tjejers rätt i samhället Eva Engman, Ordförande, Kvinnojourer i Norrbotten Marianne Eriksson, Styrelseledamot, UN Women Sverige Viviann Emanuelsson, Ordförande, Forum -Kvinnor och funktionshinder Maria Hagberg, Styrelseledamot, UN Women Örebro, Styrelseledamot, GADIP Göteborgs Universitet Birgitta Hansson, President, Sveriges Soroptimistunion Elsy Hedlund, Ordförande, Internationella Kvinnoförbundet Mildred Hedberg, Talesperson, Kvinnojouren Iris, Luleå Ianthe Holmberg, Ordförande, Svenska Kvinnors Vänsterförbund Carin Holmberg, Fil. dir Sociologi Jeremija Isakovic, Sekreterare, Serbernas riksförbunds Kvinnoorganisation Amineh Kakabaveh, Ordförande, Varken Hora Eller Kuvad, VHEK Maj-Inger Klingvall, Ordförande KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol– och Narkotikafrågor Ebon Kram, Ordförande, DEA-föreningen Ewa Larsson, Ordförande, Gröna kvinnor Madeleine Leijonhufvud, Professor emerita i straffrätt, Stockholms Universitet Hilda Lind, Ordförande, Kvinnor i Svenska kyrkan Sara Mohammad, Ordförande, Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig Pela och Fadime Olga Persson, Förbundssekreterare, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Carolina Pedersen, Ordförande SweQ, Sveriges Quinnoråd Ingrid Pincus, Ordförande, UN Women Örebro Leila Qaraee, Ordförande, Kvinnors Nätverk Samverkande Kvinnoforum på nätet: Liberta, Petra Kjellner, Misshandelsforum Christine Andersson, Slicka Golvet Katarina Aspenberg, Misshandlade Kvinnor Fina Sandén ... Stina Svensson, Talesperson, Feministiskt Initiativ Susanne Sznajderman Rytz, Ordförande, Wizo i Sverige Tomas Wetterberg, Ordförande, Män för jämställdhet Agneta Yngve, Ordförande, KvinnorKan Maria Åkerberg, Ordförande, VästSvenskaQuinnorsLobby, VSQL Ida Östensson, Crossing Boarders och FATTA- kampanjen Gertrud Åström, Ordförande, Sveriges Kvinnolobby

TV4 uppmärksammar fallet med familjehemspappan som friades för våldtäkt trots DNA-bevis

De senaste dagarna har TV4 haft ett antal inslag om fallet med familjehemspappan som trots DNA-bevisning friades från våldtäkt på en då 16-årig familjehemsplacerad flicka. Kvinnors Nätverk/Linnamottagningen är starkt kritisk till hur socialtjänsten i hemkommunen har hanterat flickans ärende.

2013-08-26 TV 4 Nyheterna: Intervju med flickan som förra året anmälde familjehemspappan för våldtäkt. För första gången i Sverige frikänns en person från våldtäkt trots att det finns DNA-bevis. Klipp: Hennes fosterpappa friades

2013-08-27 TV 4 Nyhetsmorgon: Intervju med Johanna Björkman, kammaråklagare som också forskar kring DNA och teknisk bevisning, om tingsrättens dom: "Har aldrig sett ett sådant resonemang" Nyhetsmorgon

2013-08-27 TV 4 Nyheterna: Om Nätverks/Linnamottagningens kritik mot socialtjänstens agerande i fallet. Flickan har gång på gång kränkts och svikits av vuxenvärlden, nu senast i våldtäktsrättegången där familjehemspappan friades. Flickan har varit omhändertagen på grund av att hon varit utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld och riskerade att bli bortgift, men socialtjänsten har sett henne som ett ”problembarn”. I rättegången vittnade socialtjänsten och ifrågasatte hennes trovärdighet, vilket kan ha bidragit till den friande domen: Nyheterna

Möte med kvinnoaktivister i Paris   23 April 2013

Situationen för kvinnor i länder som exempelvis Tunisien och Egypten har blivit mycket försämrad på grund av det som kallas den ”arabiska våren”, men som mer liknar en iskall vinter för kvinnors rättigheter.

Kvinnors Nätverks internationella grupp har tagit initiativ till kontakter och möten med kvinnoaktivister i olika länder för en gemensam kamp mot islamisternas kvinnoförtryck. Leila Qaraee och Marianne Höök från Kvinnors Nätverk var nyligen i Paris för ett möte med kvinnoaktivister och representanter för olika organisationer. Det krävs en stark kvinnorörelse och global solidaritet i kampen mot förtryck och kränkningar av kvinnors rättigheter. Kvinnors Nätverk kommer att jobba vidare och vara en aktiv del i nätverket. Vi måste reagera och agera nu, för alla kvinnors lika rättigheter!

Gäst hos Suzanne Axell - Fråga doktorn, SVT 2013-03-18

Fråga doktorn, SVT 2013-03-18  Fråga doktorn, SVT 2013-03-18  Fråga doktorn, SVT 2013-03-18

SVT - Fråga doktorn, 2013-03-18

SVT Rapport 2013-02-22: Hedersvåld - Misslyckat arbete

Projektet där man försökt hjälpa barn som utsatts för hedersvåld och hot av sina föräldrar och syskon, genom att erbjuda medling mellan barnen och resten av familjen, har misslyckats. Inte i en enda av de 21 familjer som har varit med i projektet har man klarat av att överbrygga åsiktsskillnaderna.
Azam Qarai: "Vi får inte glömma att det är förövare vi försöker att försonas med."
  Videoklipp

Debatt om vit feminism och färgat kvinnoförtryck

"Att döma av Gudrun Schyman och Julia Bahners artikel den 31 januari på SVT Debatt, borde Uppdrag Granskning inte lyfta specifikt hur denna grupp kvinnor drabbas av kvinnoförtryck. Men om det är fel att lyfta de orättvisor som drabbar en stor grupp muslimska troende kvinnor, undrar vi i Kvinnors Nätverk, vad är alternativet? Ska vi offra kvinnors utsatthet i en viss minoritetsgrupp, av rädsla för att bygga på en (redan smärtsam) rasistisk diskurs i media? Kvinnors Nätverk anser att man kan föra båda frågorna parallellt. Vi måste driva både kvinnors utsatthet inom exempelvis islam, och samtidigt föra en kamp mot rasism" skriver Azam Qarai, Kvinnors Nätverk, i en artikel på SvT Debatt.


Klipp ur Uppdrag granskning:
FIs svar - klick!

Debatt om Vita Kvinnors Initiativ

Kvinnors Nätverks ordförande Leila Qaraee skriver i en debattartikel om bristen på solidaritet med kvinnor som inte tillhör den vita medelklassen. Detta efter att Feministiskt Initiativ i Uppdrag granskning 30/1 förklarat partiets tystnad efter avslöjandena om svenska imamers råd till misshandlade kvinnor med att de utsatta kvinnorna inte själva tagit striden – man vill inte ”företräda någon annan”, och ”det finns ju så många frågor att ta tag i”.

”Efter att ha hört Fi:s representanters uttalande i Uppdrag granskning och läst deras artikel Uppdrag granskning gör kvinnoförtryck till en fråga om islam på SVT Debatt den 31 januari känner jag att vi måste öppna en riktig diskussion om ”vi och dem”. Som ordförande för Kvinnors Nätverk, en antirasistisk organisation som kämpar för kvinnors rättigheter, alla människors lika värde och mot hedersrelaterat förtryck och våld, efterfrågar jag en större solidaritet med oss som inte är vita medelklasskvinnor” inleder Leila artikeln.

Slåss för unga kvinnors frihet

»Du har rätt till ditt eget liv. Det är Linnamottagningens självklara budskap. Men Azam Qarai har mött över 2000 unga flickor där livet i stället begränsas av kontroll, hot och våld från familj och släkt...« - Jan Falk, Dagens Nyheter 2013-01-28

Azam Qarais engagemang för ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld
gör henne till en av Stenbecks stipendiater 2012

KAMPEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
AZAM QARAI ARBETAR MED HEDERSRELATERADE FRÅGOR

Grundläggande mänskliga rättigheter är Azam Qarais ledord i allt hon gör. I Iran såväl som hemma i Sverige. Hennes engagemang för ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld gör henne till en av Stenbecks stipendiater 2012.

Metro 2012-12-12, om Azam och Stenbeekstipendiet

För kvinnors rätt till sin kropp och sexualitet
oavsätt religion, kultur eller tradition

Kvinnors Nätverk deltog vid konferensen Religionens roll i samhällsbyggandet, en konferens om interreligiösa råd i kommun och landsting, Örebro 19 november 2012-11-21. Det var Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, som anordnade konferensen.

Under dagen presenterade olika kommuner hur bra det fungerade i deras kommuner att arbeta med interreligiösa råd. Dock problematiserades även religionens roll i politik och samhällsbyggnad, bl.a. av ambassadör Ulla Gudmundsson (Vatikanen). Hon lyfte fram att alla de stora religionerna är opålitliga avseende kvinnans ställning och rättigheter samt homosexuellas rättigheter. Hon lyfter även svårigheten att blanda in religion i t.ex. utrikespolitik, eftersom religiösa personer i princip anser att de vet den gudomliga sanningen. Politik handlar i grunden om kompromisser och flexibilitet, där den som anser sig ha sanningen inte är benägen att kompromissa med den.

Fazeela Selberg Zaib lyfte exempel på hur mycket mer effektivt biståndsarbete mot hiv och aids var när avsändaren var en part som mottagaren kände förtroende för. När en religiös biståndsorganisation tog ställning och informerade om hiv och vikten av säkert sex, blev resultaten av kunskapshöjningen mycket bättre än om andra "humana" organisationer arbetade ensamma med upplysningen.

Kvinnors Nätverk fick tillfälle att ställa ett par frågor till panelen och riktade in oss på hur politikerna och råden arbetar med kvinnors rättigheter, och särskilt fokus på hedersrelaterat förtyck och våld. "Vi kan konstatera, som Ulla Gudmundsson tidigare lyft fram, att alla stora religioner är opålitliga avseende kvinnors rättigheter, bl.a. rätt till sin kropp, sexualitet och lika värde. Som Fazeela Selberg Zaib lyfte fram är avsändaren viktig när det gäller känsliga budskap. Hur kan ni diskutera och få religiösa företrädare att ta ställning för kvinnors rättigheter och mot hedersrelaterat förtryck och kontroll, och inte bara våldet, med hänvisning till FN:s konventioner? Vilka krav kan man ställa på ledarna i ett kommunalt interreligiöst råd?"

Även om panelen inte kunde ge svar på frågorna, var det viktigt att finnas på plats för att problematisera och lyfta våra frågor till agendan.

Vidare uppkom diskussion om s.k. Överenskommelser mellan kommuner och interreligiösa råd avseende skolbarn. Kvinnors Nätverk har tidigare kritiserat Jönköpings kommun för dylik överenskommelse. Tyvärr lyftes Jönköpings kommun som föregångare, som bl.a. Örebro tagit efter och nästan kopierat ordagrant. Fastän det blev en blockad hos politikerna i Örebro, och riktlinjerna inte kunde antas, informeras vid konferensen om att skolorna aktivt använder dokumentet som vägledning trots politikernas beslut. Kvinnors Nätverk frågar panelen ett par viktiga frågor.

"Det finns flera exempel i riktlinjerna i Jönköpings kommuns nu skrotade överenskommelse som direkt kränker barns rättigheter, bl.a. att skolan rapporterar hem om ett barn inte klarar av att fullfölja fastan, eller om en elev drabbas av s.k. samvetsnöd och äter saker religionen inte tillåter. Kvinnors Nätverk vill lyfta vems intressen överenskommelser av dessa slag tar ställning för…det är föräldrarnas intressen av att kontrollera sina barn. Barn har rätt att själva välja sin religion, men med hjälp av överenskommelser och riktlinjer som särskiljer barn till religiösa föräldrar kränker man barnets rättigheter. De inte bara särbehandlas från andra barn i skolan och de tvingas också in i en religion de inte själva fått välja och tappar sin fristad i de kommunala skolorna."

Detta ledde till en bitskt replik från en rabbin i panelen som konstaterar att man visst ska få tvinga på sina religiösa ideal på barnen, för annars är det andra som "tar" barnen och tvingar på andra dåliga ideal, som t.ex. gäng eller MC-klubbar.
Svenska Dagbladet - 1 november 2012:

Strikt religiös tro ska inte påverka barnen Barn ska inte behöva underkasta sig sina föräldrars tro. -Leila Qaraee

Att inskränka barns rätt till vanlig skolundervisning till förmån för föräldrars strikta religiösa tro kan enbart sammanfattas som ett totalt haveri för det sekulära samhället. Det är hög tid att samhället ovillkorligen ställer sig på barnens sida, skriver Leila Qaraee, ordförande Kvinnors Nätverk.
...
Det är hög tid att samhället ovillkorligen ställer sig på barnens sida och står upp för en skola och utbildning som grundar sig på sekulära principer. Barn ska inte som i det aktuella fallet behöva underkasta sig sina föräldrars tro. Barns rättigheter måste få vara viktigare än religion. Det är religionsfrihet – för barnen.

Vi kräver att Kammarrättens dom omedelbart överklagas och ändras. Samhället måste sluta kompromissa med barns rättigheter!

SvD - 21 oktober 2012: Religion kan ge rätt till hemskolning

Strikt religiös tro ska inte påverka barnen       Förvaltningsrättens dom 2011-12-12       Kammarrättens dom 2012-10-16


Kvinnors Nätverk sörjer 22-åriga Manidja Ahmadgul som mördades i Hallunda den 23 augusti 2012. Vi på Kvinnors Nätverk kände Manidja som en modig ung kvinna som kämpade mot ett starkt patriarkalt förtryck samtidigt som hon brottades med sin längtan efter familj och släkt. Vi kommer alltid att minnas Manidja och andra medsystrar som mördats i kampen för ett självständigt liv. Vi på Kvinnors Nätverk för kampen vidare. Vi låter oss aldrig tystas.
Manidja Ahmadgul

De senaste veckorna har flera unga kvinnor utsatts för övergrepp vid Tahrirtorget

Kvinnor protesterar mot sexuella trakasserier och övergrepp på Tahrir-torget i Kairo, och männens reaktioner: sverigesradio.se

Konferens om fattigdom och social utestängning     temafattigdom.se

Kvinnors Nätverk deltog den 13 juni 2012 i panelsamtal på temat fattigdom och social utestängning vid en konferens arrangerad av ABF och Sensus. Bland de frågor vi lyfte var hur fattigdom och utanförskap förstärker patriarkala strukturer och göder extremism i olika former samt hur samhällsinstitutioner och myndigheter bidrar till diskriminering och utanförskap.

Kvinnors Nätverk polisanmäler religiösa samfund
Mottagande av statliga villkorade bidrag i strid med gällande villkor, falskt intygande

År 2011 fördelade Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) närmare 6 miljoner i statsbidrag till islamiska församlingar. För att få statliga bidrag krävs att ”samfundet bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”.

I SVT Uppdrag granskning ”Imamernas råd” den 16 maj framkom att företrädare för de religiösa samfunden ger råd som strider mot svensk lagstiftning och villkoren för statsbidragen. Med anledning av detta i polisanmäler Kvinnors Nätverk tillsammans med Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime nu de religiösa samfunden för mottagande av statliga villkorade bidrag i strid med gällande villkor och falskt intygande.

Rättssäkerheten för asylsökande i förvar

Svenska myndigheter fattar varje år beslut om att låsa in människor som inte begått något brott, utan att motivera varför det är nödvändigt. Det framgår av studien Förvar under lupp från Röda Korset.
- Människor som redan befinner sig i en utsatt position utsätts för onödigt lidande på grund av den oförsvarligt hårda tillämpningen av lagar och riktlinjer, säger Alexandra Segenstedt som är sakkunnig i migrationsfrågor på Röda Korset.

Röda Korsets rapport - Förvar under lupp – en studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar

Helsingborgs stads arbete mot hedersproblematik

Helsingborg har i två års tid haft ett projekt som handlat om att utveckla arbetsmetoderna kring hedersförtryck. Fokus i projektet, som drivs med statliga medel, har legat på att involvera familjen. Man riskerar liv, och ger signaler om att den som är utsatt är del av problemet. Arbetsmetoderna, som går tvärs emot beprövad erfarenhet av arbete med personer utsatta för hedersvåld, ifrågasätts nu på politisk nivå. Skulle någon komma på tanken att kalla in familjen Svensson till familjesamtal för att lösa problemet om det minderåriga barnet utsätts för allvarliga hot och misshandel av föräldrarna?

Vi måste bort från kärnfamiljstänkandet - HD 28 maj 2012   
Kontroversiell metod används i Helsingborg - HD 15 maj 2012

Riksdagsseminarium om kriminalisering av tvångs- och barnäktenskap

Den 24 maj deltog Kvinnors Nätverk i paneldebatt vid ett riksdagsseminarium med anledning av betänkandet om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap som lämnades till Regeringen samma dag. Medverkade gjorde även andra ideella organisationer, riksdagsledamöter, Maria-Barins syster, internationella gäster med flera. Arrangör för seminariet var Glöm Aldrig Pela och Fadime Riksförening. Inslag från TV 4 från seminariet   Azam Qarai om lagförslaget

Kriminalisering av tvångs- och barnäktenskap

Den 24 maj lämnade regeringens utredare Göran Lambertz över betänkande om stärkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap till Regeringen.

Utredningen föreslår att äktenskapstvång ska kriminaliseras. Vidare föreslår utredningen att den som förmår någon som är under 18 år att ingå äktenskap ska kunna straffas. Detta gäller även de informella äktenskapen. Utredningen föreslår även att dispensen för äktenskap före 18 års ålder ska avskaffas och att det ska ställas särskilda krav på trossamfund för att kunna förrätta äktenskap.

Kvinnors Nätverk anser att betänkandet är ett är tydligt ställningstagande för barns, ungas och kvinnors rättigheter. Att man även vill kriminalisera informella vigslar för barn visar på en förståelse för de verkliga problem framför allt unga tjejer men även unga killar ställs inför, där det är lika illa att tvingas till informell vigsel som en formell vigsel. Kvinnors Nätverk känner dock en oro för att lagen inte kommer att tillämpas full ut, skriver Kvinnors Nätverks Azam Qarai i en artikel i SVT Debatt

Azam Qarai från Kvinnors Nätverk intervjuas i Sveriges Radio Ekot med anledning av utredningens förslag: SR Ekot

Presskonferensen från Rosenbad där Göran Lambertz redogör för utredningens förslag kan ses här: regeringen.se

Manifestation mot hedersvåld 23 maj

Den 23 maj 2012 var det manifestationer mot hedersvåld på flera platser runt om i Sverige. Kvinnors Nätverk deltog vid manifestationen på Medborgarplatsen i Stockholm. SVT Manifestation mot hedersvåld

Kvinnors Nätverks ordförande Leila Qaraee höll tal under manifestationen: TV4 Nyheter
Sara Mohammad, ordförande från Glöm Aldrig Pela och Fadime Riksförening, som arrangerade manifestationen: TV4 Nyheter
Talade gjorde även Nawal El Sadaawi: världskänd kvinnoaktivist och författare från Egypten, Carina Ohlsson: ordförande för Sveriges kvinno och tjejjourer-SKR, Arkan Asad: Författare och debattör,
Sedika Mohammadi: Iranska kvinnors kamp för frihet, Zinat Pirzadeh: Författarinna och stand up- komiker med flera. Argavan Eslami och Regina Lund, artist, freds- och frihetskämpe, framförde musik och sång.


Nawal El Saadawi besöker Kvinnors Nätverk

Den 21 maj besökte den världskända författaren, läkaren och kvinnoaktivisten Nawal El Saadawi Kvinnors Nätverk. Det var ett spännande och inspirerande möte med diskussioner om alla kvinnors lika rättigheter och om global solidaritet.

20120521   All parts in one play-list 48'
Nawal El-Saadawi Do not use colonial language!    دکتر نوال السعداوى به سؤالات حاضرين پاسخ ميدهد 8' 1258 KB
Nawal El-Saadawi Solidarity: with women in Egypt and with children in Jönköping 6' 886 KB
Nawal El-Saadawi The growing power of Islamists - Egypt & Iran... 6' 999 KB
Nawal El-Saadawi Historical Socialist, Feminist... 3' 465 KB
Nawal El-Saadawi Veil originates from slavery; Veil the eyes of men who see us as sex objects 5' 811 KB
Nawal El-Saadawi Future of women and the working class in Egypt 7' 1042 KB
Nawal El-Saadawi Personal is Political! We have to be 'Glocal'! 6' 945 KB
Nawal El-Saadawi Culture-relativism a new way to defend old slavery. Women's Rights are Universal! 4' 589 KB
Nawal El-Saadawi I do not divide people by their genital organs! 3' 552 KB

SVT Debatt

Den 17 maj 2012 deltog Azam Qarai från Kvinnors Nätverk i SVT Debatt med anledning av programmet Uppdrag granskning som sändes den 16 maj. Tyvärr tilläts manliga muslimska företrädare breda ut sig i programmet och komma med bortförklaringar om hur de misstolkats och blivit illa behandlade, istället för att ställas till svars för de allvarliga missförhållanden som framkom i Uppdrag granskning. Debatt: Imarmernas dubbelmoral

Efter programmet fortsatte diskussionerna i Eftersnack på webben: Eftersnack 17 maj

Uppdrag granskning

16 maj 2012 medverkade Kvinnors Nätverk i SVT Uppdrag granskning. Programmet granskade med dold kamera dubbla budskap svenska moskéer ger. Utåt sett säger de sig stå för demokratiska värderingar och följa svensk lag, men i programmet ges en annan bild då företrädare ger råd till en misshandlad kvinna utan att veta om att de blir filmade. Kvinnan i programmet får höra att hon ska be sin man om ursäkt när hon blivit misshandlad istället för att polisanmäla, att hon inte har rätt att neka mannen sex, att hon ska acceptera att mannen tar sig ytterligare en hustru och så vidare.

Vi inom Kvinnors Nätverk är inte förvånade. Många kvinnor som vi träffat vittnar om detta, och föreningen i olika sammanhang försökt uppmärksamma myndigheter och politiker på problemen.

SVT: Bakom fasaden i svenska moskéer

BARNENS RÄTTIGHETER ÄR INTE TILL SALU!
 

Skriv på denna Petition
نامتان را به اين طومار اعتراضى اضافه کنيد
Tvinga inte barn in i mer segregation och utanförskap!

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har gjort en överenskommelse med muslimska församlingar angående riktlinjer för muslimska elever i skolan. Kvinnors Nätverk tar starkt avstånd från denna överenskommelse och ställer sig bakom den anmälan till Skolverket och Barnombudsmannen som Föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) initierat. Kvinnors Nätverk anser att överenskommelsen ger en tydlig signal om att det är helt i sin ordning att särbehandla barn och att barn har olika rättigheter beroende på bakgrund, samt att överenskommelsen legitimerar den kontroll och den utsatthet som många barn lever med.

حقوق کودکان فروشى نيست!

اداره آموزش کمون يون‌شوپينگ با جماعات اسلامى در مورد آنچه که دانش‌آموزان مسلمان در مدرسه بايد رعايت کنند توافقنامه‌اى را امضا کرده است. شبکه زنان قوياً اين توافقنامه را محکوم و از شکايت‌نامه‌اى که به ابتکار انجمن "پلا و فديمه را هرگز فراموش نکنيد" به "اداره کل مدارس" و "نماينده رسمى کودکان" تسليم شده است پشتيبانى ميکند. شبکه زنان معتقد است که اين توافقنامه چراغ سبزى است در اين خصوص که رفتار متفاوت با کودکان کاملاً قابل پذيرش است و بچه‌ها بسته به اينکه از کجا آمده باشند حقوقى متفاوت دارند، و ديگر اينکه اين توافقنامه به کنترلى که بر کودکان اِعمال ميشود و به بى‌پناهى‌اى که بسيارى از کودکان مجبور به تن دادن به آنند، مشروعيت ميبخشد.

متن کامل توافقنامه و همچنين شکوائيه سارا محمد و اعتراضنامه شبکه زنان به زبان سوئدى را با کليک کردن به لينکهاى زير بخوانيد
KN_skrivelse_anmälan_Jönköping.pdf
Muslimska barn_elever_Jönköpings kommun skolor.pdf
pelafadime.se - Skolverket-Barnombudsmannen-Anmälan.pdf

به آدرسهاى زير نامه بنويسيد و اعتراض کنيد
Jönköpings kommun     Skolministern     barnombudsmannen.se     skolverket.se    

Feministiskt forum den 5 maj

Kvinnors Nätverk deltog 5 maj i Feministiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Det var ett fullspäckat program med många intressanta seminarier. Bland annat hade gruppen som arrangerande resan till Kurdistan ett seminarium om hur kurdiska kvinnor tar politisk makt. Kvinnors Nätverks informationsbord var välbesökt. Föreningen fick flera nya medlemmar och även personer som anmälde intresse för volontärarbete.

پنجم ماه مه - فوروم فمينيستى

روز پنجم ماه مه شبکه زنان در فوروم فمينيستى در ABF مرکزى استکهلم شرکت داشت. روزى بود پر از برنامه‌هاى مختلف و سمينارهاى متعدد و جالب. از جمله گروهى که سفر نوروزى به کردستان را ترتيب داده بود، سمينارى داشت در مورد اينکه زنان کُرد چطور بايد قدرت سياسى کسب کنند. ميز اطلاعات شبکه زنان مراجعين بسيار داشت. اعضاى جديدى به انجمن پيوستند و حتى چند نفر براى عهده‌دار شدن کارهاى داوطلبانه نامنويسى کردند.

Manifestation mot hedersvåld i Malmö 2 maj 2012
med anledning av mordet på Maria Barin Baro Aydin

Den 2 maj 2012 deltog Kvinnors Nätverk i en manifestation mot hedersvåld på Gustav Adolfs torg i Malmö. Manifestationen hölls till minne av 19-åriga Maria Barin Baro Aydin som mördades i Landskrona i 23 april, och alla andra som fallit offer för hedersvåldet. Arrangör för manifestationen var den ideella stödföreningen Tänk om, som Maria hade kontakt med. Medverkande organisationer var bland andra Kvinnors Nätverk, Glöm Aldrig Pela och Fadime Riksförening, SKR, Kommittén för Försvaret av Kvinnors Rättigheter (KFKR Malmö) och Tris – Tjejers rätt i samhället. Flera artister deltog med musikframträdanden för att hedra Maria, och några av Marias vänner läste dikter. Den mycket fina och värdiga manifestationen avslutades med en tyst minut, och 1000 heliumballonger steg till himlen. Ballongerna var fyllda med blomsterfrön som kommer spridas och växa som minne av de som blivit utsatta av ett patriarkalt hedersvåld eller fortfarande lever i det.


Maria Barin Baro Aydin hedersmördades den 23 april

Elisabeth från Kvinnors Nätverk håller tal

Hundratals personer hade samlats på torget för att delta i manifestationen

Mikael Wiehe var bland de artister som uppträdde för att hedra Maria

1000 ballonger fyllda med blomfrön släpps mot himlen

Persiska   ترجمه فارسى

Tal vid manifestation mot hedersvåld i Malmö 2 maj 2012 med anledning av mordet på Maria Barin Baro Aydin

Vi från Kvinnors Nätverk kände inte Maria. Men historien som vi har tagit del av i media den senaste veckan känner vi igen. Vi känner igen den alltför väl. Sedan Kvinnors Nätverk startade för 18 år sedan har vi hört historien berättas många gånger. Vi har så många gånger hört flickor och unga kvinnor beskriva en vardag med kontroll, begränsningar, hot och våld. Vi har hört dem kräva hjälp i sin utsatthet - många gånger förgäves inför myndigheternas döva öron, inför myndigheternas oseende ögon.

Vi har hört sociala myndigheter säga att det handlar om vanlig tonårsrevolt. Vi har hört dem säga att tjejerna bara är ute efter att få en lägenhet.

Vi har hört politiker säga att hedersvåld, det ska man inte prata om. Vi har hört etablerade feminister och debattörer säga att det inte finns något särskilt hedersvåld, att det istället handlar om mäns våld mot kvinnor. Senast i morse tog jag del av de argumenten från en vänsterdebattör på Internet.

Vi har sett utställningen på Fredens hus i Uppsala som jämför hedersrelaterat våld och förtryck med barnaga. Utställningen beskrevs som ett sätt att nyansera debatten om hedersrelaterat våld. Syftet var säkert gott, men i detta fall handlar det inte om en nyansering, utan om förnekelse av verkligheten.

Vi har fått höra att det är rasistiskt att tala om hedersvåld.

Vi i Kvinnors Nätverk håller inte med. Vi anser istället att det är rasistiskt att relativisera och bagatellisera hedersfrågan. Att vägra se problemet, att inte ta till sig den kunskap som idag finns om det hedersrelaterade våldets mekanismer – det anser vi är rasistiskt. Att vägra se detta leder till att de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck inte får rätt stöd och hjälp från samhället.

Vi måste våga prata om hedersrelaterat våld och förtryck. Att de som säger sig värna om alla människors lika värde och mänskliga rättigheter inte vågar tala om problemen gör att man lämnar fältet fritt för främlingsfientliga krafter. Det måste vara möjligt att ta debatten, men självklart alltid utifrån ett anti-rasistiskt perspektiv.

För att kunna arbeta effektivt mot hedersrelaterat våld och förtryck måste man öppna ögonen och se det som särskilt utmärker denna form av våld och förtryck. Det kollektivt sanktionerade hedersvåldet, där både offer och förövare kan vara av båda könen, där det finns flera förövare än den som håller i vapnet, där våldet är sanktionerat av en grupp och syftar till att upprätthålla en släkts heder, kräver andra arbetsmetoder och lösningar.

Det har hänt en del de senaste tio åren. Idag utbildas yrkesverksamma på löpande band i hedersfrågan. Men senast häromveckan konstaterade BRÅ brister i polisens arbete mot hedersvåld, att kunskapen inom polisen fortfarande är ojämn, att det behövs tydligare rutiner och ett helhetsperspektiv när polisen utreder hedersrelaterade brott. Det finns ingen anledning att tro att situationen skulle vara annorlunda inom andra myndigheter.

Och vad hjälper utbildning mot den beröringsskräck, den handlingsförlamning och den ovilja att se, som fortfarande finns hos myndigheter, politiker och andra aktörer? Det är den värsta sortens svek mot de tjejer och killar som drabbas av våldet och förtrycket.

Igår var det första maj, och många var ute och demonstrerade mot sociala orättvisor och nedskärningar i välfärden. Vi i Kvinnors Nätverk menar att också utanförskap och sociala orättvisor är en del av problemet. När samhället inte i tillräcklig grad satsar för att förebygga utanförskap och ny-fattigdomen ökar leder det till en polarisering. Människor söker en tillhörighet. En del söker sig till främlingsfientliga partier. Andra söker sig till religiösa fundamentalistiska rörelser. De båda extrema grupperingarna livnär sig på varandra och förstärker varandra.

Det har aldrig varit meningen att föreningen Kvinnors Nätverk skulle fungera som ett socialt stödcentrum som gör det som samhället har fullt ansvar för att göra. Men vi ser att samhället brister. Vi kräver att samhället tar sitt ansvar på allvar!

Vi kräver att socialtjänstens agerande i Landskrona granskas, och att man drar lärdom av det som hänt.

Vi kräver att det ska finnas handlingsplaner och gemensamma riktlinjer för kommunernas arbete. Det ska inte vara avgörande var man bor om man får rätt hjälp eller inte.

Vi kräver att inga statsbidrag och stöd ges till konservativa och bakåtsträvande rörelser som inte aktivt tar avstånd från förtryck och som inte erkänner alla människors lika rätt och värde.

Pela, Fadime, Abbas, Jian, Maria, och alla ni andra som gjort motstånd mot hedersnormer, som kämpat för er frihet och rätt till självbestämmande - vi kommer att fortsätta vara era röster. Vi kommer att fortsätta kampen för att mänskliga rättigheter ska gälla lika för alla människor.

I mars 2012 gjorde Kvinnors Nätverk tillsammans med andra kvinnorättsaktivister en resa till den turkiska delen av Kurdistan. Syftet med resan var att visa solidaritet för de hundratals kvinnor som sitter i fängelser i Turkiet, samt besöka kvinnoverksamheter och inleda samverkan mellan svenska och kurdiska feministiska rörelsen. Vi firade även Newroz, det persiska/kurdiska nyåret, tillsammans med folket. Den turkiska staten förbjöd nyårsfirandet och gick till brutalt angrepp med tårgas och vattenkanoner mot de firande människorna.

Program

19 mars Träff med: Nazmi Gur (utrikesansvarig för BDP)
Osman Baydemir (borgmästare för Amed/ Diyarbakir)
Abduhlla Demirbas (borgmästare för kommunen Sur)

20 mars
Newrozfirande i Nusaybin
Träff med borgmästare Ayse Gökkhan, besöka kvinnojourer och kvinnoorganisationer samt fredsmödrarna i Nusaybin som vi tillsammans åker med till Mardin Fängelse för att visa stöd till de fängslade kurdiska kvinnorna. I Mardin Fängelset sitter bla Gulser Yildirim, parlamentariker för BDP.

21 mars
Besök av Fredsmödrarna samt besöka Ameds Kvinnofängelse där bla Selma Irmak, parlamentariker för BDP sitter fängslad.
Dikasum på Sümerpark (Center for Research and Application on Women’s Issues) och lunch
Kvinno Akademin

Kardelen kvinnocenter och träff med kvinnliga borgmästaren Yüksel Baran
Astrid LİNDGREN barnbiblioteket
Ceren Kvinnoföreningen/Kvinnobiblioteket. Och middag på Beybun-en restaurang som tillhör kvinnoföreningen.

23 mars
Kvinnors Nätverk träffar kvinnoorganisationerna KEDV och Mor Çati samt en representant från Olof Palme Center i Istanbul.


Möte med Fredsmödrarna

Nyårsfirande

Firande människor flyr undan tårgas och vattenkanoner
 

Leila från Kvinnors Nätverk intervjuas utanför kvinnofängelset
och kräver att politiska fångar friges

The International women's day 2012

Kvinnodagen 2012 Kvinnodagen 2012 Kvinnodagen 2012
On the International women's day, Women's Network marched for women's rights. Together with other activists, in sisterhood with women all over the world.

Kvinnodagen 2012 Kvinnodagen 2012 Kvinnodagen 2012
Women's Network is trying to be a voice for the rights of Afghan women. We showed two movies and held discussions about the situation for women in Afghanistan. President Karzai have accepted a proposal from the religious council meaning harder restrictions for women. Women's Network protests against this, together with women activists in Afghanistan. In sisterhood we fight for gender equality all over the world!

Leila Qaraees tal - Internationella kvinnodagen 2012

Bilder från manifestation i Tensta 2012-03-07 inför Internationella kvinnodagen

Manifestation i Tensta 2012-03-07 Manifestation i Tensta 2012-03-07
Manifestation i Tensta 2012-03-07 Manifestation i Tensta 2012-03-07
Manifestation i Tensta 2012-03-07

”Islamister har kontroll över området” - StockholmsFria om Islamister och Kvinnors Nätverk

Leila Qaraees tal - Internationella kvinnodagen 2012

روز جهانى زن ٢٠١٢
ساکت نميشويم!

روز هفتم مارس شبکه زنان بار ديگر، به مناسبت فرارسيدن روز جهانى زن، در تنستا يک گردهمايى برگزار ميکند. آنجا جمع ميشويم تا با صداى رسا از هم-ارزش بودن همه انسانها و از حقوق مساوى براى همه زنان - صرف‌نظر از تعلقات قومى، مذهبى و فرهنگى‌شان - دفاع کنيم.

در تنستا و ساير محلات حاشيه‌ شهر بنيادگرايان مذهبى زنان را محدود و کنترل، و شرايطى که چه چيز بلحاظ اجتماعى قابل پذيرش است را به آنان ديکته ميکنند. همزمان، امکانات دخالتگرى جامعه هم دائماً کاهش داده ميشود. در مقابل اينها نميتوانيم ساکت بنشينيم. ناکافى بودن نيرو و امکاناتى که صَرف محلات حاشيه‌اى ميشود، شرايط مناسبى براى رشد و تقويتِ هم راسيسم و هم بنيادگرايى مذهبى فراهم ميکند. اين دو گرايش افراطى يکديگر را تقويت ميکنند و در اين بين زنان و کودکان بيش از همه آسيب ميبينند.

افراطيون مذهبى در سالهاى پيش هم تلاش کرده‌اند تا صداى تظاهرات ما را خفه کنند. اين تلاشها مانع ادامه حمايتهاى ما از زنان و دختران شجاعى که براى حقوق خود بپاخاسته و مبارزه ميکنند، نميشود.

زمان: چهارشنبه ٧ مارس ساعت ٤ تا ٦ بعدازظهر
مکان: ميدان تنستا Tensta torg
سخنرانان: فعالينى با تجربه طولانى که به هشت زبان مختلف سخنرانى ميکنند (سوئدى، سوماليايى، عربى، کردى، ترکى، فارسى...). تا حال اين افراد دعوت ما به سخنرانى در اين مراسم را پذيرفته‌اند:
بيان نصيح، جامعه شناس
گولاى اونووار، اکتيويست
هديه گوزل، عضو کميته مرکزى حزب چپ
ليلا قرايى، دبير شبکه زنان
نورالدين شتّى، دبير انجمن سوئدى-تونسى
رگا سونسون، از تشکل آزادى زنان عراق
سارا محمد، دبير انجمن پلّا و فديمه
تارا توانا، عضو هيأت رئيسه کمون از طرف حزب سوسيال دمکرات
زبيده دميرورس، جامعه شناس، مسئول اجرايى الکترا-فريس‌هوست

موزيک: بعداً اطلاع داده ميشود
برگزار کننده: انجمن شبکه زنان
اطلاعات بيشتر: ليلا قرايى، شبکه زنان، 070-777 18 38

شبکه زنان يک سازمان غيرانتفاعى و آرمانخواه است که براى حقوق زنان و عليه ستم و راسيسم کار ميکند. شبکه زنان همه انواع استدلالات و بحثهاى اجتماعى، فرهنگى، مذهبى، اقتصادى يا سياسى را که بمنظور توجيه يا کتمان ستمکشى زنان و کودکان مطرح ميشوند، مردود ميداند. حقوق زن حقوق بشر است. تجاوز به حقوق بشر به هيچ وجه با توسل به فرهنگ، سنت يا مذهب قابل توجيه و مشروع نميشود.

Internationella kvinnodagen 2012
VI LÅTER OSS INTE TYSTAS!

Den 7 mars ordnar Kvinnors Nätverk en manifestation i Tensta, med anledning av Internationella kvinnodagen. Vi höjer rösten för alla människors lika värde och för alla kvinnors lika rättigheter – oavsett kulturell, religiös eller etnisk bakgrund.

I Tensta och andra förorter begränsar och kontrollerar religiösa fundamentalister kvinnor och dikterar villkoren för vad som är socialt acceptabelt. Samtidigt drar samhället ner på resurser. Det kan vi inte stillatigande godta. Bristande satsningar och resurser i förorterna utgör en grogrund för såväl rasism som religiös fundamentalism. Dessa båda extrema yttringar förstärker varandra och det drabbar inte minst kvinnor och ungdomar .

Religiösa extremister har tidigare försökt tysta våra manifestationer. Det hindrar oss inte från att fortsätta ge vårt stöd till de modiga kvinnor och tjejer som kämpar för sina rättigheter och står upp mot förtrycket.

Tid: Onsdagen den 7 mars kl 16-18
Plats: Tensta torg
Talare: Aktivister med lång erfarenhet talar på åtta olika språk (svenska, somaliska, arabiska, kurdiska, turkiska, persiska mm.) Följande personer har än så länge tackat ja till att medverka:
Bayan Nasih, socionom
Gülay Unüvar, aktivist
Hediye Güzel, (v) partistyrelseledamot
Leila Qaraee, ordförande Kvinnors Nätverk
Noureddine Chatti, ordförande svensk-tunisiska föreningen och MR-aktivist
Rega Svensson, Organisationen för kvinnors frihet i Irak
Sara Mohammad, ordförande Glöm Aldrig Pela och Fadime Riksförening
Tara Twana, (s) kommunfullmäktigeledamot
Zubeyde Demirörs, socionom, verksamhetsansvarig Elektra/Fryshuset

Musik: Mer information kommer
Arrangör: Föreningen Kvinnors Nätverk
Mer info: Leila Qaraee, Kvinnors Nätverk, 070-777 18 38

Kvinnors Nätverk är en ideell organisation som arbetar för kvinnors rättigheter, mot förtryck och rasism. Kvinnors Nätverk tar bestämt avstånd från alla former av sociala, kulturella, religiösa, ekonomiska eller politiska argument som har för avsikt att rättfärdiga eller dölja diskriminering och förtryck av kvinnor och barn. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Brott mot mänskliga rättigheter kan aldrig legitimeras med kultur, tradition eller religion.

Internationellt studiebesök

Den 9 september 2011 tog Kvinnors Nätverk emot ett studiebesök av 15 personer från The MENA group. Personerna kom från olika länder i Mellanöstern, Nordafrika och Europa och besökte oss för att höra mer om Kvinnors Nätverk och om vårt arbete, i synnerhet om vårt volontärarbete.

The MENA group är en ungdomsorganisation för de som är intresserade av relationen mellan Sverige/Europa/Väst och MENA-regionen, dvs Mellanöstern och Nordafrika.

Studiebesöket hos Kvinnors Nätverk var en del i MENA-gruppens internationella kurs "Year of revolutions and volunteerism - Yalla let's act" som hölls i Sverige 5-11 september.

Läs mer om MENA-gruppen och kursen på hemsidan www.menagruppen.se och på bloggen yallaletsact.blogspot.com.


Pride 2011

Kvinnors Nätverk medverkade i Pride med att delta i en paneldebatt i Kulturhusets hörsal den 3 augusti 2011. Temat för debatten var hedersrelaterat våld och förtryck kontra rasism.

Ur presentationen för seminariet: Samtidigt som tusentals personer blir utsatta för detta specifika förtryck i Sverige ökar främlingsfientligheten och rasismen i samhället. Främlingsfientliga strömningar letar efter argument för att styrka sina påståenden och hedersrelaterat våld och förtryck har blivit en av dem. Hur vi ska kunna motverka främlingsfientligheten i dagens samhälle samtidigt som vi måste bemöta problemen med hedersrelaterat våld och förtryck? Hur ska vi diskutera och kunna komma fram till lösningar utan att vi ska ge främlingsfientliga makter en gratis skjuts i sina egna fundamentala idéer? Hur ska vi motverka religiösa fundamentala idéer (oavsett religiös tillhörighet) utan att själva vara främlingsfientliga?

KN110803a KN110803b
Arrangör för debatten var Nätverket mot hedersrelaterat våld.

Besök från Zimbabwe

Den 23 maj 2011 hade Kvinnors Nätverk långväga besök då Rudo Chigudu från Zimbabwe gästade oss. Rudo är Sexual Health and Rights Coordinator i Katswe Sistahood – en organisation är engagerad i sexuell reproduktiv hälsa i Zimbabwe. Hon ville besöka Kvinnors Nätverk för att höra mer om organisationens arbete och hur vi jobbar med volontärer.

Ny hållning hos socialtjänsten

Kvinnors Nätverk har uppmärksammat en ny hållning hos socialtjänsten när det gäller ekonomiskt bistånd till personer som väntar på besked om förlängt uppehållstillstånd. Socialtjänsten i Rinkeby-Kista har nekat en kvinna försörjningsstöd under Migrationsverkets utredningstid, som för närvarande är minst nio månader.

Socialtjänsten har också i beslutsunderlaget uttalat sig om migrationsprocessen på ett sätt som de varken har kunskap eller mandat att göra. I avslaget sägs bland annat att kvinnan borde sökt förlängning tidigare, trots att kvinnan sökte i tid och trots att Migrationsverket inte tar upp ansökan innan det gamla tillståndet löpt ut. Vidare ifrågasätts varför kvinnan inte sökt asyl, och socialtjänsten anser att kvinnan kan åka tillbaka till sitt gamla hemland och försörja sig där.

Kvinnors Nätverk är oroliga för att socialtjänsten vill få ett prejudicerande fall och att även andra i samma situation kommer att nekas bistånd. Med anledning av detta kallade Kvinnors Nätverk ett flertal organisationer och personer till möte den 17 maj för att diskutera utvecklingen. Vi kommer att följa utvecklingen och bevaka denna fråga noga.

Debatt om hedersrelaterat förtryck och rasism

På Feministiskt forum lördag den 7 maj 2011 arrangerade Kvinnors Nätverk tillsammans med Nätverket mot hedersrelaterat våld en paneldebatt om hedersrelaterat våld och förtryck, rasism och kulturrelativism. Tusentals personer, både unga och vuxna, blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtyck i Sverige men medan såväl fundamentalister som rasister vässar argumenten duckar stora delar av samhället i debatten. Fokus för dagen var hur vi kan diskutera problemen utan att spela främlingsfientliga makter och strömningar i händerna. Seminariet var mycket välbesökt, och trots extra stolar fick en del nöja sig med ståplats.

20110507a 20110507b

I panelen medverkade journalisten Lawen Mohtadi, Sara Mohammad från Glöm aldrig Pela och Fadime Riksförening, kvinnoaktivisten Bayan Nasih, Talajeh Nasiri från Kvinnors Nätverk samt Josef Wijk från Nätverket mot hedersrelaterat våld. Moderator för debatten var Karen Austin från Ungdomsstyrelsen.

20110507c
Kvinnors Nätverk även ett bokbord på Feministiskt forum där vi informerade om föreningen och verksamheten.

Internationella kvinnodagen 8 mars 2011

Kvinnors Nätverk uppmärksammade denna viktiga dag genom att delta i ett flertal manifestationer.

På Historiska museet var det program hela dagen och där deltog Kvinnors Nätverk med ett bokbord som var mycket välbesökt. Vi delade ut en mängd broschyrer och informerade om verksamheten.

Kvinnors Nätverk deltog också i en manifestation på Sergels torg som arrangerades av Kvinnor för fred samt Glöm aldrig Pela och Fadime-föreningen.

Kvinnors Nätverk höll på eftermiddagen en manifestation på Rinkeby torg. Både medlemmar i Kvinnors Nätverk och andra aktivister höll tal och en musikgrupp spelade. Det var många som stannade och lyssnade och en del var kritiska till vårt budskap om kvinnors rättigheter. Vi fick frågor om vi ville att alla kvinnor skulle bli prostituerade eller lesbiska. Vi blev kallade för horor och någon tyckte att vi borde uppsöka mentalsjukhus. Vi blev även fysiskt attackerade av en grupp som organiserats av de religiösa extremisterna och polis fick kallas till platsen då det blev hotfull stämning. Vi kommer att fortsätta höja rösten både för de tjejer som varje dag kämpar mot förtrycket och mot samhället som vägrar se problemen.

På kvällen deltog Kvinnors Nätverk i den stora 8 mars-manifestationen som samlades vid Slussen och tågade mot Medborgarplatsen. 8-marskommittén där Kvinnors Nätverk ingår arrangerade manifestationen


Presentation av verksamheten

Den 16 december 2010 bjöd Kvinnors Nätverk/LINNA-mottagningen in yrkesverksamma till glöggmingel och presentation av verksamheten. Vi delade med oss av erfarenheter vi gjort under organisationens sexton år, presenterade former för aktiviteter och de metoder vi utvecklat. Vi berättade om vår nya metodbok med erfarenheter från den öppna verksamheten Systra Mi och ett stycke ur boken om en tjejs erfarenheter av att göra hedersmotstånd lästes upp. Ett stort tack till Asha Ali som sjöng och invigde våra nya skyddade boenden genom att klippa ett symboliskt band.

Talajeh hälsade alla välkomna. Leila, Joanna och Azam berättade om Kvinnors Nätverk/LINNA-mottagningens arbete. Asha Ali sjöng.
Arbetar du med dessa frågor och vill du beställa boken?
Kontakta LINNA-mottagningen via mail linna@kvinnonet.net eller telefon 08-728 00 55.

25 november 2010 - FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Representanter från Kvinnors Nätverk deltog i ett riksdagsseminarium anordnat av UNIFEM om våld mot kvinnor med särskilt fokus på sexuellt våld, trafficking och människohandel.

Under dagen var Kvinnors Nätverk även med och demonstrerade mot våldet mot kvinnor vid en manifestation på Medborgarplatsen, anordnad av Stockholms FN-förening.

I samband med FN-dagen undertecknade Kvinnors Nätverk med flera organisationer ett upprop initierat av Stockholms FN-förening.

Stärk kampen för ett slut på mäns våld mot kvinnor!

٢٥ نوامبر - روز سازمان ملل براى الغاى خشونت عليه زنان

در اين روز نمايندگانى از طرف شبکه زنان در سمينارى که در پارلمان سوئد توسط يونيفم UNIFEM عليه خشونت نسبت به زنان سازمان داده شده بود شرکت کردند. اين سمينار بطور اخص معطوف به خشونت جنسى، قاچاق کردن زنان بمنظور تن‌فروشى و تجارت آدم بود. در طول همين روز شبکه زنان بعلاوه در يک تظاهرات عليه خشونت نسبت به زنان، که در مرکز شهر توسط انجمن محلى سازمان ملل در استکهلم سازماندهى شده بود، شرکت داشت.
در رابطه با همين روز، شبکه زنان به همراه چندين سازمان ديگر، زير فراخوانى که به ابتکار انجمن محلى سازمان ملل در استکهلم تهيه شده بود، امضا گذاشتند. ترجمه فارسى اين فراخوان در برنامه صداى زنان قرائت شد. براى خواندن متن اصلى (به زبان سوئدى) به لينک بالا کليک کنيد.

Seminarium om Utlänningslagens 2-årsregel och kvinnors rätt till asyl

Den 14 april hade Kvinnors Nätverk tillsammans med Vänsterpartiet anordnat ett seminarium i Riksdagen för att uppmärksamma utlänningslagens 2-årsregel samt kvinnors rätt till asyl. Under förmiddagen fick vi ta del av fallbeskrivningar och vittnesmål där bland andra Anita Dorazio och Azam Qarai från Kvinnors Nätverk berättade om sina erfarenheter. Vi hade även bjudit in andra organisationer och representanter från samtliga riksdagspartier för att diskutera frågan. Åsikterna kring lagen skilde sig mellan de olika parterna men representanter från kvinnoorganisationerna höll alla med om att 2-årsregeln tvingar kvinnor att stanna kvar i en relation trots psykisk och fysisk misshandel.


Ingela Eriksson, Anita Dorazio, Bernadita Nunez,
Sedighah Mohammadi och Sara Mohammad

Anita Dorazio och Azam Qarai

Politikerpanelen*
* Politikerpanelen: Kalle Larsson (V), Mikael Ribbenvik från Migrationsverket, Ulf Nilsson (FP),
Mikael Cederbratt (M), Magdalena Streijffert (S), Bodel Ceballos (MP) och Lars Gustafsson (KD).

Det finns även en artikel att läsa om seminariet i riksdagen den 14 april skriven av Amnesty Press:

Tidsbegränsade uppehållstillstånd tystar misshandlade kvinnor


Upprop om tvåårsregeln och praxis

Kvinnors Nätverk har skrivit ett upprop angående Utlänningslagens tvåårsregel och dess tillämpning (se bilaga). Vi hoppas att alla som arbetar med dessa frågor och ser konsekvenserna av lagstiftningen och tillämpningen vill vara med och stödja uppropet genom att skriva på.

Maila svar angående uppropet senast fredag den 9 april. Tänk på att vara tydlig med hur underskriften ska se ut, tex namn, funktion, organisation så att det blir rätt.

Seminarium angående två-årsregeln och kvinnors rätt att söka asyl

Du som redan anmält dig till seminariet i Riksdagen den 14 april hälsas hjärtligt välkommen! Om du inte ännu anmält dig så gör det snarast! Intresset har varit stort och antalet platser är begränsat. För inbjudan, se bilaga.

Med vänlig hälsning,
KVINNORS NÄTVERK
Tel 08-646 10 70
Inbjudan_seminarium_14april.pdf
Upprop_tvaarsregeln.pdf
 Amnesty Press: Tidsbegränsade uppehållstillstånd tystar misshandlade kvinnor

Internationella Kvinnodagen 8 mars 2010

– Rinkeby Torg
I år fyllde Internationella kvinnodagen 100 år. Kvinnors Nätverk hade anordnat en manifestation på Rinkeby torg (som är en förort i Stockholm där islamister har stor makt). Manifestationen hölls till stöd för modiga unga tjejer och kvinnor som har höjt sina rösten, vågat säga nej till förtrycket och som hävdar sina rättigheter. Leila Qaraee, Kadafi Hussein och Gülay Ünüvar var bland dem som talade. Kvinnors Nätverk delade ut rosor och informationsbroschyrer om kvinnors rättigheter till alla kvinnor och tjejer. På torget sattes även en diskussion igång där alla som ville fick säga sin åsikt. SVT rapporterade om manifestationen och Kvinnors Nätverks verksamhet. Arrangemanget genomfördes med stöd av Folkets hus i Rinkeby/Café respekt.

Citat från Kvinnors Nätverks tal:

”Kvinnors Nätverk förklara krig mot religiös extremism i Rinkeby. Vi har kommit hit för att säga att ingen kultur eller religion kan påstå att en kvinna är hälften av en man”

Inslaget på ABC-nyheterna      Leilas tal på Rinkeby Torg


Diskussion om KN’s manifestation.

Gülay, Kadafi och Leila.

Folk på torget höjer sin röst.

Kadafi översätter KN’s tal till somaliska.

– Sergels Torg
Kvinnors Nätverk och kvinnorättsaktivisten Gülay talade även under demonstrationen på Sergels Torg. Arrangörerna var Kvinnor För Fred och Glöm Aldrig Pela och Fadime.

Leilas tal på Sergels Torg


Leila

Gülay

– Slussen till Medborgarplatsen
Varje år hålls en stor demonstration i Stockholm kl 18:30 där demonstranterna samlas i Slussen för att tillsammans gå till Medborgarplatsen. Arrangörerna är 8 mars kommittén som Kvinnors Nätverk är med i. En av talarna på Medborgarplatsen i år var Kvinnors Nätverks representant Leila Qaraee som pratade om solidaritet.

Citat från Kvinnors Nätverks tal:

”Vi ska skrika ut från det här torget att alla kvinnors rättigheter angår oss. Och att alla kvinnors rättigheter är våra rättigheter. Ska vi kämpa för jämställdhet i alla hem?”

MANIFESTATION I RINKEBY FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

Religiösa extremister har under en längre tid trakasserat och hotat kvinnor och unga tjejer i Rinkeby. Bland annat har tjejer trakasserats för sin klädsel och blivit hindrade att gå på fester och fotbollsmatcher. Det är totalt oacceptabelt att kvinnor och tjejer begränsas, kontrolleras och får sina fri- och rättigheter inskränkta på det sätt som sker såväl i Rinkeby som i andra delar av landet och världen.

De allra flesta som bor i Rinkeby är emot extremisterna, men få vågar protestera av rädsla för repressalier. Därför håller Kvinnors Nätverk den 8 mars en manifestation i Rinkeby till stöd för de modiga unga tjejer och kvinnor som vågar säga nej till förtrycket och hävda sina rättigheter.

Tid: Måndag 8 mars kl 13-15
Plats: Rinkeby torg

Talare:
Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk
Kadafi Hussein, en av de få verksamma i Rinkeby som öppet vågar protestera mot trakasserierna
Gülay Ünüvar, kvinnoaktivist
Unga kvinnor, engagerade i kampen för kvinnors rättigheter
Musik: Betty/One Nation
Arrangör: Föreningen Kvinnors Nätverk, med stöd av Café Respekt, Rinkeby Folkets Hus
Mer info: Leila Qaraee, Kvinnors Nätverk, tel 070-777 18 38

Kvinnors Nätverk är en ideell organisation som arbetar för att kvinnors rättigheter ska gälla lika för alla. Kvinnors Nätverk tar bestämt avstånd ifrån alla former av sociala, kulturella, religiösa, ekonomiska eller politiska argument som har för avsikt att rättfärdiga eller dölja diskriminering och förtryck av barn och kvinnor. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Brott mot mänskliga rättigheter kan aldrig legitimeras med kultur, tradition och religion.

Om situationen i Rinkeby och Kadafi Husseins arbete, inslag från TV4 Kalla Fakta från 28 februari 2010.

FLYER PDF

Onsdag 10 februari 17:30 - Medlemsträff
   2010-02-04
Vi firar att en av våra medlemmar nyligen efter lång kamp fått permanent uppehållstillstånd! Vi äter mat tillsammans och får också en introduktion till en andnings- och avslappningsträning. Anmäl gärna i förväg på medlem@kvinnonet.net eller telefon 08-646 10 70 att du kommer.

Tisdag 2 mars kl 17:30 - Medlemsträff
   2010-02-04
Inför Internationella kvinnodagen Vi bokar redan nu in nästa medlemskväll inför den internationella kvinnodagen den 8 mars. Vi träffas för att prata och förbereda oss inför manifestationen. Vad tycker du Kvinnors Nätverk ska tänka på inför 8 mars? Fundera på slagord som vi kan använda. Anmäl gärna i förväg på medlem@kvinnonet.net eller telefon 08-646 10 70 att du kommer.

Måndag 8 mars - Internationella Kvinnodagen
   2010-02-04
I år firar internationella kvinnodagen 100 år! Det kommer att bli aktiviteter under dagen och manifestation på kvällen. Mer info kommer.

Lördag 13 mars – Årsmöte
   2010-02-04
Dags för Kvinnors Nätverks årsmöte! Kallelse skickas per e-mail och vanlig post till medlemmarna. Medlemmar som vill lämna in motioner och förslag på personer till styrelsen kan skicka dessa till medlem@kvinnonet.net. Motioner ska vara inlämnade senast två veckor innan årsmötet.

Volontär/stödpersonskurs
   2010-02-04
Med början i mars hålls en kurs för dig som vill arbeta mer aktivt i föreningen som volontär/stödperson. Om du är intresserad av att delta hör av dig via mail till info@kvinnonet.net eller telefon 070-7779715.

Infoblad: Kurs för volontärer och stödpersoner

Medlem 2010
   2010-02-04
Vi hoppas att du vill stödja Kvinnors Nätverks arbete även under 2010! Medlemsavgiften (100 kr) betalas in på plusgiro 93 65 59-4, ange att det gäller medlemsavgift, ditt namn samt adress och/eller telefonnummer. Det går även bra att betala kontant på medlemsträffarna. Ditt stöd är viktigt i kampen för alla kvinnors lika rättigheter!

LÄXHJÄLP SÖKES!
   2010-01-14
Vi söker en kvinna, gärna högskolestuderande, för läxhjälp i matte A, B till en av våra tjejer. Omfattning ca 1-2 ggr/v 2h/gång eftermiddagar från ca kl 16. Tidsperiod snarast - vårterminens slut. Om du är intresserad hör av dig till:
info@kvinnonet.net
tel 070-7779715

Studiebesök – Yulia från Indonesien

Den 13 oktober hade vi bjudit in Yulia Evina Bhara på studiebesök till oss på Kvinnors Nätverk. Yulia är en kvinna från Indonesien som arbetar med kvinnorättsfrågor och deltog även under Inspiration Latinamerika under helgen 10-11 oktober. Under hennes besök hos oss berättade vi hur vi på Kvinnors Nätverk arbetar och hon pratade om sina erfarenheter. Hon följde även med till invigningen av Kriscentrum för kvinnor.

Invigning av Kriscentrum för kvinnor

Tisdag den 13 oktober hade Kriscenter för kvinnor öppet hus i deras nya lokaler och några från Kvinnors Nätverk och Linna mottagningen var självklart på plats. Stockholms stads Kriscentrum för kvinnor har nu ökat sin verksamhet med 15 lägenheter för utsatta kvinnor och deras barn.

Inspiration Latinamerika

Helgen den 10 – 11 oktober var det en stor aktivism och folkbildningsevenemang i Rinkeby. Temat var kriminalisering av folkrörelser, handel och naturresurser, deltagande demokrati och kvinnors frigörelse. Kvinnors Nätverk hade ett bokbord där under lördagen och det var många som var intresserade av att veta mer om vår organisation. Det gick åt många broschyrer och flera personer skrev sitt namn på intresseanmälan för att bli kontaktperson. Vi intervjuade även flera deltagare som var där och höll föredrag till radioprogrammet Höja Rösten. Dagarna var fyllda med workshops, seminarier, kultur, folkfest och engagemang som alla fick ta del av. Vi hade även skickat ut inbjudan till alla våra medlemmar.

Referensgruppmöte i Uppsala

Kvinnors Nätverk är med i en referensgrupp som heter NCK (nationellt centrum för kvinnofrid). I referensgruppen diskuterar man rapporten från NCK om vilken utbildning som anordnats för yrkesverksamma. Leila deltar i den här referensgruppen och den 8 oktober träffades de i Uppsala.

Temaeftermiddag – Mäns våld mot kvinnor

Den 24 september hade Vänsterpartiet en temaeftermiddag om mäns våld mot kvinnor. Azam var en av fyra föreläsare och pratade om Linna-mottagningens arbete för kvinnofrid. Efter förläsningarna delades deltagarna in i grupper för att tillsammans med en representant från Vänsterpartiet diskutera konkreta förslag och lösningar för mäns våld mot kvinnor.

Konferens i Tyskland

Den 18 – 21 september var Leila från Kvinnors Nätverk på en tre dagars konferens i Tyskland om före detta politiska fångar. Där intervjuades olika kvinnor som suttit i fängelse samt debatter till Radioprogrammet Höja rösten.

Dialogdag

Den 18 september hade Ungdomsstyrelsen och UNIFEM Dialogdag. Temat för i år var Kvinnokonventionen 30 år. Kvinnors Nätverk hade också ett bokbord och det var bra åtgång på vårt info-material. Dagen slutade med ett ”Open space-forum” där deltagarna hade tillfälle att lyfta olika frågor och diskutera i grupp. Vi tog där upp och diskuterade Migrationsverkets hantering av ärenden där kvinnor söker förlängt uppehållstillstånd efter att relationen upphört pga. våld.

Medlemmar demonstrerar för kvinnors rättigheter i Iran...

Stockholm den 20 juni: Zahra Tehrani och Mahnaz Qezellu bland många andra, höjer rösten för frihet och jämlikhet i Iran.

Stöd kampen för kvinnors rättigheter i Iran!
Ny affisch från Kvinnors Nätverk på svenska och engelska - Klick för pdf-version

Studenten 2009

Kvinnors Nätverk vill uppmärksamma två hedersmotståndare som i år tar studenten från gymnasiet. Vi är jättestolta över dessa tjejer som har kommit så långt och vi vill verkligen gratulera dem på deras stora dag! Datumen för deras studentexamen är 9/6 och 11/6! Ett stort GRATTIS till er från oss alla på Kvinnors Nätverk och lycka till med allt ni väljer att göra i framtiden!

Konferenser den 28 maj 2009

Den 28 maj var Kvinnors Nätverk inbjudna att medverka på en konferens som anordnades av Vänsterpartiet. Temat för denna konferens var mäns våld mot kvinnor. Fyra föreläsningar följde varandra där ämnet genomgående var våld av olika slag mot kvinnor stod i fokus.

Kvinnors Nätverk, i samarbete med Ungdomsstyrelsen, anordnade en konferens på Alla Kvinnors Hus där författaren och hedersmotståndaren Melissa Delir berättade om sina upplevelser i mötet med Socialtjänst. Azam Qarai, ansvarig för Linnamottagningen, föreläste om sina arbetsmetoder för deltagare som var inbjudna från mydigheter, kvinno- och tjejjourer samt skolor i Stockholms Stad med omnejd.


Azam Qarai föreläser.
 

Melissa Delir föreläser.

Styrelseledamot i Kvinnors Nätverk utsedd till Årets svensk

Anita Dorazio, som ingår i styrelsen för Kvinnors Nätverk, har utsetts till ”Årets svensk” av tidningen Fokus. Anita har under många decennier outtröttligt kämpat för flyktingars rättigheter. Hon gör ett fantastiskt arbete och är väl värd utmärkelsen!

Juryns motivering: »Anita Dorazio får priset för sitt uthålliga, engagerade och målmedvetna arbete för flyktingars rättigheter. Genom att starta en hemlig klinik där gömda och papperslösa kan få vård och råd i sjuk- och hälsofrågor har Anita Dorazio bidragit till en drägligare tillvaro för många utsatta flyktingar. Hennes insatser har också satt fokus på den svenska flyktingpolitiken och den fortsatta kampen för människors lika värde i Sverige.«

Vi är glada och stolta att hon även engagerar sig i Kvinnors Nätverks arbete. Grattis Anita!

Årets-svensk-2008
آنيتا دورازيو که عضو هيأت مديره شبکه زنان است، بعنوان "سوئدى سال" از سوى روزنامه "فوکوس" انتخاب شده است. آنيتا در طى چندين دهه، بنحوى خستگى‌ناپذير براى حقوق پناهندگان مبارزه کرده است. او کارى خارق‌العاده ميکند و بحق شايستگى يک مدال افتخار را دارد.

هيأت داورى در توضيح تصميمش مينويسد: "اين جايزه به آنيتا دورازيو تعلق ميگيرد بخاطر استقامتش، دخالت جانانه‌اش و کار هدفمندش براى حقوق پناهندگان. از طريق براه انداختن يک کلينيک مخفى، جايى که مخفى شده‌ها و بى‌جوازها بتوانند از کمکهاى درمانى و بهداشتى بهره‌مند شوند، آنيتا دورازيو به بسيارى از مهاجران ستمکش کمک کرده است که زندگى‌اى بيشتر در شأن انسان داشته باشند. کارها و ابتکارات او بعلاوه سياست مهاجرت سوئد و تداوم مبارزه براى برابرى حقوق انسانها در سوئد را در مرکز توجه نگهداشته است."

ما خوشحاليم و افتخار ميکنيم که او در کارهاى شبکه زنان هم درگير است. درود و تهنيت بر تو آنيتا!

Medlemsträff måndag den 15 december kl 18.00 i Hornstull

Föredrag om Isadora Duncan, som blev berömd för sina utmanande och nyskapande dansnummer. Isadora Duncan räknas som en av den moderna dansens pionjärer. Hör gärna av dig via mejl till info@kvinnonet.net om du kommer, så vi vet hur många vi blir.

Hoppas du har möjlighet att komma!
Välkommen!

FN-dagen för avskaffande av mot våld mot kvinnor

Kvinnors Nätverk deltog i en ljusmanifestation arrangerad av UNIFEM på Sergels torg den 25 november med anledning av FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Maj-Britt Theorin talade och Pernilla August läste texter av olika författare. Det var kallt och snålblåst, men det hindrar inte Kvinnors Nätverk i kampen för kvinnors rättigheter.

Medlem talade på konferens om heder

Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad arrangerade den 3 december en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck. En ung kvinnlig medlem från Kvinnors Nätverk talade vid konferensen och gav en röst åt alla de flickor och kvinnor som har erfarenhet av hedersvåld. Många blev berörda, och någon kommenterade att det var den bästa programpunkten på hela dagen.

 

FN-dagen mot våld mot kvinnor

Tisdag den 25 november uppmärksammar Kvinnors Nätverk FN-dagen mot våld mot kvinnor.
Detta händer:

 • Kl 17-18 Manifestation på Sergels torg tillsammans med UNIFEM och andra organisationer. Kom dit och delta du också!
 • Kl 10-12 delar vi ut flygblad i Kista. Om du har möjlighet att vara med på denna aktivitet, hör av dig till medlem@kvinnonet.net.
 • Den 24/11, dagen innan, träffas vi kl 16.00 – 19.00 i Hornstull för att hjälpas åt att göra banderoller och plakat med mera.
Vi vill höras! Vi vill synas! Vi behöver vara många! Kom med du också! Säg NEJ till våldet!

Inbjudan 25 november.pdf

Studiebesök från Gotland

13 november 2008 tog Kvinnors Nätverk emot studiebesök av elever från en gymnasieskola på Gotland. Eleverna läser Barn- och Fritidsprogrammet och håller på med ett arbete om kvinnomisshandel.


Medlemsträff måndag den 10 november kl 18.00 i Hornstull
Tema Våldtäkt

Våldtäkt är ett brott som innebär en djup kränkning av individens mänskliga rättigheter. I de allra flesta fall begås våldtäkten av någon som kvinnan känner eller har en relation med. De flesta våldtäkter anmäls aldrig, och av de som anmäls leder endast en liten andel till åtal och straff. Vi diskuterar våldtäkt och andra former av sexuellt våld utifrån Kvinnors Nätverks erfarenheter.

Vi bjuder på något lätt att äta. Anmäl gärna till oss om du kommer, via mail: medlem@kvinnonet.net eller sms: 070-777 18 38.

Välkommen!

Medlemsavgiften

Om du missat att betala medlemsavgiften för 2008 ber vi dig göra det snarast!

Vi möter dagligen kvinnor som haft modet att säja nej till våld och förtryck, som valt att bryta upp för att skapa sig ett liv på egna villkor. I denna situation behöver kvinnorna känna stödet i ett nytt nätverk av medmänniskor. Genom ditt medlemskap bidrar du till att Kvinnors Nätverk kan överleva som organisation och fortsätta vara ett stöd för dessa kvinnor.

För att kunna höja rösten, skapa opinion och påverka makthavare i frågor som gäller kvinnors rättigheter behöver vi vara en stark förening. Ditt stöd är jätteviktigt i detta arbete!

Enklast betalar du medlemsavgiften genom att sätta in 100 kronor på plusgiro 93 65 59-4. Skriv ”medlem”, ditt namn + adress och/eller telefonnummer på inbetalningen. Det går också bra att mejla kontaktuppgifterna (adress/telefonnummer) till medlem@kvinnonet.net.

Tack för ditt stöd!

Medlemsträff måndag den 20 oktober i Hornstull kl 18.00

Tema: "Kvinnorörelsen idag"

 • Introduktion och historisk tillbakablick: Kvinnorörelsens uppkomst och utveckling.
 • Diskussion – var står vi idag? Hur kan vi utvecklas och gå vidare?
 • Vi bjuder på något lätt att äta.
Hoppas du har möjlighet att komma! Om du behöver adressen eller undrar något, ring på telefon 08-646 10 70.

Kommande medlemsträffar:

10 november – Erfarenheter från kampanjen "Stoppa våldtäkterna". En av de drivande personerna bakom kampanjen berättar och delar med sig av erfarenheter. Vi pratar också om den kommande demonstrationen den 25 november.

15 december – Föredrag om Isadora Duncan, en av den moderna dansens pionjärer.

Internationell konferens om tvångsäktenskap

Kvinnors Nätverk presenterade organisationens arbete, metoder och syn på hedersproblematik och tvångsäktenskap vid en internationell konferens den 8-9 oktober i Stockholm.

Konferensen anordnades av ROKS och är en del i ett EU-projekt. Utöver Sverige deltar Tyskland, Storbritannien, Österrike, Turkiet, Nederländerna i samarbetet. Denna konferens är den femte i ordningen. Resultatet av samtliga konferenser skall sammanställas i ett dokument som ska presenteras för EU-parlamentet i februari 2009. Dokumentet kommer att innehålla rekommendationer och enhetliga riktlinjer i Europa kring påtvingade äktenskap.

På kvällen träffades många av konferensdeltagarna i Kvinnors Nätverks lokaler för att umgås, ha trevligt och fortsätta diskussionerna från dagen.


Europeiskt Socialt Forum 2008

Kvinnors Nätverk var väl representerat med medarbetare, aktiva volontärer och medlemmar på Europeiskt Socialt Forum i Malmö 17-21 september 2008.

Kvinnors Nätverk arrangerade ett seminarium på temat Kvinnors situation i Afghanistan och Iran, där dokumentärfilmerna "Tills vi blir fria" och "Världens ansvar" från Afghanistan samt "Rörelsen för iranska kvinnors frigörelse år noll" från Iran visades. Leila föreläste och det var också diskussion i ämnet.

Kvinnors Nätverk deltog även i den 15.000 personer stora manifestationen för ett annat Europa och för en annan värld som ESF anordnade på lördagen.


Rekonstruktion av den sk mödomshinnan

En studie från Stockholms stad har kartlagt förekomsten av kirurgiska ingrepp för att rekonstruera den så kallade mödomshinnan. Av de tillfrågade vårdinrättningarna uppger c:a 20% att de utför ingreppen.

Ingreppen utförs vid privata kliniker och förekommer även inom den landstingsfinansierade sjukvården. Ingreppen bygger dessutom på en myt – att en kvinna blöder vid första samlaget. Sanningen är att majoriteten inte blöder alls.

I samband med att resultatet av rapporten redovisades har Kvinnors Nätverk förekommit en del i media:

 • intervju med Leila i Svenska Dagbladet den 29 juli "Kvinnonätverk fördömer operationerna"
 • intervju i programmet Stockholm idag på P4 Stockholm med Azam i studion den 29 juli 15.30.
 • intervju med Azam på TV4-nyheterna den 29 juli kl 19.00 och 22.00.
Kvinnors Nätverks erfarenheter visar det i de allra flesta fall går att hitta andra lösningar än en operation. Det är därför nödvändigt att planer och riktlinjer tas fram för hur denna fråga ska hanteras inom vården.

Kvinnors Nätverk anser att om ett ingrepp är enda alternativet, så ska det utföras inom den offentliga vården och inte på privata kliniker. På en privat klinik kostar ingreppet tiotusentals kronor, vilket i många fall innebär att kvinnan för att "köpa tillbaka sin oskuld" är tvungen att ta ett lån som hon får betala tillbaka på under lång tid. På detta sätt blir kvinnan dubbelt straffad.

Kvinnors Nätverk anser också att samhället bör sätta press på religiösa samfund och invandrarorganisationer och kräva att de redovisar hur de aktivt arbetar med frågan om kvinnans rätt till sin kropp och sexualitet.

Möte med Rikspolisstyrelsen

Den 24 juni deltog Kvinnors Nätverk i ett möte med Rikspolisstyrelsen och andra frivillig­organisationer. Polisen ville ha synpunkter från organisationerna hur de kan förbättra arbetet med hedersrelaterade brott, både i brottsutredningar och i brottsförebyggande syfte.

Möte med Migrationsverket

Den 11 juni deltog Kvinnors Nätverk i ett möte med företrädare för Migrationsverket, bland annat generaldirektör Dan Eliasson, och andra frivilligorganisationer. Syftet med mötet var att se hur Migrationsverkets kompetens kan utvecklas genom att ta del av frivilligorganisationernas erfarenheter.

Kvinnors Nätverk hade tillfälle att framföra synpunkter på brister i asylprocessen. Kunskapsnivån inom Migrationsverket vad gäller hedersrelaterat våld diskuterades också. Migrationsverket kommer att bilda en temagrupp om hedersrelaterat våld.

Det diskuterades även hur lagen tillämpas när det gäller kvinnor som kommit till Sverige genom anknytning (giftermål), men där anknytningen brustit innan kvinnan fått permanent uppehållstillstånd. Lagen har inte ändrats, men Kvinnors Nätverks uppfattning är att praxis hårdnat betydligt. Många kvinnor som enligt vår erfarenhet tidigare skulle ha beviljats uppehållstillstånd får idag avslag. Dan Eliasson sa att Migrationsverket kommer att gå igenom praxis och undersöka om den hårdnat och i så fall varför.

Studiebesök från Turkiet

Den 7 maj hade Kvinnors Nätverk studiebesök av en grupp kvinnor från Turkiet. Organisationen ska starta en kvinnojour i Ankara och ville ta del av Kvinnors Nätverks erfarenheter.

Självförsvar för tjejer och kvinnor

Låt inte rädsla hindra dig i din vardag! Ta reda på vilka möjligheter och rättigheter du har att försvara dig! Även om det aldrig är tjejens/kvinnans fel om hon blir utsatt för trakasserier och övergrepp kan det vara tryggt att veta hur man kan agera i hotfulla situationer. Genom olika övningar lär vi oss att använda röst, kroppsspråk och enkla handgrepp för att stärka självförtroendet och hantera obehagliga situationer.

Tid: Kursen är på tisdagar med början den 15 april kl 18.00. Därefter träffas vi den 22 och 29 april samt 6 maj.
Vi håller på mellan kl 18.00-21.00. Från kl 17.30 bjuder vi på något lätt att äta.
Plats: Samling i lokalen på Söder.

Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta. Du behöver inte ha ombyte eller särskilda kläder.
Anmälan till systrami@kvinnonet.net eller telefon 411 78 55.

Välkommen till medlemskväll 1 april

Tema: Intersektionalitet

Intersektionalitet – vad är det? Är det bara ett krångligt modeord, eller kan det hjälpa oss att se sådant som vi inte tidigare kunnat se? Hur då?

Den feministiska rörelsen har kritiserats för att enbart koncentrera sig på maktfördelningen mellan könen. Inom intersektionalismen vidgar man perspektivet och tittar på många fler faktorer och vilken betydelse de har för inflytande och makt. Dessa faktorer kan till exempel vara kön, klass, etnicitet, utbildning, ålder, religion och sexualitet.

Hur samverkar och förstärker dessa faktorer varandra när det gäller våra möjligheter och levnadsvillkor? Vilken betydelse har de när det gäller att kunna göra min röst hörd och påverka i samhället? Hur påverkar de vår syn på oss själva och varandra?

Vi ser fram emot en kväll som kan ge oss nya tankar och insikter!

Tid: Tisdag 1 april. Kl 17.30 bjuder vi på något lättare att äta. Temakvällen börjar kl 18.00.

Plats: Lokalen på Söder. Ring om du behöver vägbeskrivning! Tel 08-646 10 70, 08-411 78 55.

För dig som inte hunnit betala medlemsavgiften för 2008 (100 kr) kommer det att finnas möjlighet att göra det på plats.

Varmt välkommen!

Ta ställning för kvinnors rättigheter!
Pressmeddelande 2008-03-07

Internationella kvinnodagen ska vara en dag för alla kvinnor. För att sprida kampen för kvinnors rättigheter väljer Kvinnors Nätverk att uppmärksamma kvinnodagen tillsammans med våra kämpande systrar i Rinkeby.

- Kvinnors Nätverk vet att det finns många i förorterna som kämpar för kvinnors rättigheter, men som inte får sina röster hörda. Förorterna isoleras ofta från majoritetssamhället, och språket kan bli ett hinder. Därför är det särskilt viktigt för oss på internationella kvinnodagen att föra ett bredare samtal om kvinnors rättigheter, säger Leila Qaraee från Kvinnors Nätverk.

Kvinnors Nätverk finns på Rinkeby torg klockan 11.00 på lördag den 8 mars. Vi håller tal på flera olika språk, och alla som vill får säga vad de tycker i frågan. Det finns personer som kan översätta från arabiska, somaliska, kurdiska, turkiska, persiska, engelska och spanska.

Det blir musik, samtal, fika och blommor. Visa att du tar ställning för kvinnors frihet genom att delta! Tillsammans är vi starkare!

För mer information, kontakta Leila Qaraee, 070-777 18 38, leila@kvinnonet.org

8:e mars, kom och förbered, kämpa och fira med oss!

Tisdagen den 4 mars är det medlemskväll i lokalerna på Söder, kl 18.00. Gulay talar om 8;e mars och varför vi firar just den dagen, hon berättar om historien och om arbetarrörelsen i New York vid 1900-talets början och om Clara Zetkin. Efterår blir det diskussion, vi gör banderoller och hittar på slagord för årets demonstration och pratar om hur vi skall kämpa tilsammans under året.

Lördag den 8 mars så har vi program hela dagen...
  11.00 Manifestation i Rinkeby på torget, kom och prata om kvinnors jämlikhet på ditt eget språk.
  13.00 Vi deltar på Nätverket mot våldtäkts demonstration på Sergels torg
  15.00 Vi talar om kvinnors rättigheter på stora scenen i skärholmens centrum
  18.00 Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter! Fackeltåg från södelmalmstorg vid slussen.

8 mars är en viktig dag då vi måste kräva våra rättigheter men också en dag då vi träffas och firar, tillsammans är vi starka! Kom, kämpa och fira med oss!

Undrar du något om 8 mars hör av dig till Joanna, 070-7779681

Tillsammans blir vi starkare

Varje söndag kl 18.00 samlas vi på lite olika ställen i södra delen av Stockholm, promenerar tilsammans, njuter av naturen, pratar och stödjer varandra.

För mer info kontakta Feri: 073 5775633

Medlemsaktiviteter
Torsdagsaktiviteter
Jämna veckor: är det undervisning i svenska. Vi ses i Kvinnors Nätverks lokaler i Vasastan kl 17.30, samtalar och äter tillsammans.
Ojämna veckor: går vi och tränar och badar tilsammans kl 17.30, efteråt fikar vi och pratar.
Den 27 maj börjar en intensiv simkurs. Det är undervisning varje kväll i två veckor. Hör av er till oss om ni vill delta

För mer information hör av dig till oss! Tel 08-646 10 70 eller 070-777 97 15.

Information om aktiviteter

Är du medlem och vill ha information om våra aktiviteter via mejl? Skicka ett mejl till medlem@kvinnonet.net, så lägger vi till dig på vår e-postlista!

اگر عضو هستيد و ميخواهيد از فعاليتهاى انجمن از طريق ايميل مطلع شويد، به آدرس medlem@kvinnonet.net ايميل بفرستيد تا آدرس شما را هم به ليستمان اضافه کنيم.

Diskussionskväll tisdag 4 mars, kl.18-21

Vi träffas för att prata om den internationella kvinnodagen 8 mars. Varför firar vi 8 mars? Behövs det en speciell kvinnodag? Hur började man uppmärksamma just 8 mars? Vi kommer också att göra banderoller och plakat tillsammans inför demonstrationerna den 8 mars.
Alla medlemmar är välkomna! Ingen föranmälan behövs.
Ring 08- 411 78 55 eller skicka ett mejl till medlem@kvinnonet.net för att få adressen.

Aktiviteter på Internationella kvinnodagen, lördag 8 mars
 • Kl 11.00 Kvinnors Nätverk anordnar manifestation på Rinkeby torg.
 • Kl 13.00 Kampanjen "Stoppa våldtäkterna!" arrangerar en demonstration med start på Sergels torg. Demonstrationen går till Justitiedepartementet.
 • Kl 18.00 Stor demonstration vid Slussen/Södermalmstorg.
Kom och delta du också!

Föreläsning i Riksdagen

Azam Qarai från Linna-mottagningen föreläste om arrangerade äktenskap i Riksdagen den 14 februari. Åhörare var riksdagsledamöter och representanter från Socialtjänsten.

Kvinnors Nätverk i media 2008

SVT Aktuellt, 11 februari: Azam Qarai från Linna-mottagningen intervjuas om hedersrelaterat våld. ”Detta är helt andra problem än myndigheterna är vana vid” säger Azam, som menar att myndigheterna ofta har svårt att tolka signaler som tyder på att en flicka utsatts för hedersrelaterat förtryck.

SVT Gomorron Sverige, 5 februari: Azam Qarai från Linna-mottagningen, Kickis Åhré Älgamo, polis, och advokat Elisabeth Massi Fritz är gäster i studion och diskuterar hedersrelaterat våld.

Sveriges Radio P1, Studio Ett, 4 februari: Samtal med Azam Qarai från Linna-mottagningen och Bo Lagerkvist, utredare på länskriminalen i Sörmland, med anledning av att en 16-årig flicka i Malmö dött sedan hon fallit från en lägenhet på fjärde våningen. Polisen misstänker att flickan blev knuffad.

Svenska Dagbladet, Kultur, 12 januari: ”Hot tystar inte Kvinnors Röst”. Intervju med Leila Qaraee, programledare för närradioprogrammet Kvinnors Röst. ”Många kvinnor i Sverige saknar ett nätverk, vi vill ge dem det och visa att det finns andra som bryr sig. Vi diskuterar allt från skilsmässor till kvinnomisshandel i programmet” säger Leila.

Diskussionskvällar

Under våren kommer vi att anordna diskussionskvällar en gång i månaden. Alla medlemmar är välkomna till kvällar med ny kunskap, utbyte av tankar och erfarenheter samt diskussioner kring olika teman. Vi börjar på tisdag 5 februari klockan 18.00-20.00. Temat för kvällen är slöja. Vi startar med en föreläsning och diskuterar sen tillsammans.

Alla som vill komma kan kontakta johanna@kvinnonet.net eller 08- 411 78 55 för att få adressen.

Vi kommer att träffas första tisdagen varje månad, så boka in det redan nu. Ett utförligare program kommer så snart det är färdigt!

Feministiskt forum
Den 9 - 10 februari är det Feministiskt forum på ABF huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Kvinnors Nätverk kommer att vara där med ett bokbord och det är massor av spännande föreläsningar som är öppna för alla, helt gratis. Läs mer: feministisktforumsthlm.se

Lästips för stödpersoner

Lästips för dig som vill veta mer om de frågor Kvinnors Nätverk arbetar med.

Kajsa Lindqvist
Stödpersonssamordnare Kvinnors Nätverk / Systra mi
2008-01-21

Datakurs, vernissage och årsmöte

Nästa datakurs: måndag 21 januari kl 9.00-11.30 i ABF, plan 5, Sveavägen 41. Ring Nori för anmälan: 073-717 82 13

Välkommen på vernissage: Maryam Hosseinzadeh (Iran) ställer ut tillsammans med Kiia Koponen. Maryam är feministisk konstnär vars målningar bär vittnesbörd om hennes förflutna och Irans sociala, politiska och kulturella liv. Lördag den 2 februari kl 12.30-15.30 på Galleri BIBB, Gröndals Centrum (ingång vid biblioteket), Gröndalsvägen 36, Stockholm. T-bana Liljeholmen, byt till tvärbana mot Alvik.

Boka redan nu den 15 mars för Kvinnors Nätverks årsmöte. Kallelse och dagordning kommer senare!

STOPPA HEDERSFÖRTRYCKET!
Kom till Rinkeby Torg!
Söndag den 20 january kl. 15:00-1700
Kvinnors Nätverk manifesterar mot hedersförtryck och inbjuder till debatt

Fadime Šahindal mördades av sin far den 21 january 2002

٢١ ژانويه سال ٢٠٠٢ فديمه شاهين‌دال بدست خانواده ناموس‌پرستش به قتل رسيد

در بزرگداشت فديمه و هم پيمان شدن در ادامه مبارزه‌اى که خود او سرباز جانبازش بود
براى ابراز انزجار از جنايات جامعه مردسالار عليه زنان
عليه ناموسپرستى، عليه زن‌کشى، براى آزادى و برابرى زنان

روز يکشنبه ٢٠ ژانويه ساعت ٣ تا ٥ بعدازظهر
به ميدان رينکه‌بى بياييد!

شبکه زنان از تک تک شما براى شرکت در اين تظاهرات دعوت ميکند

شما به ميدان بياييد تا ناموسپرستان در ميدان نباشند
فديمه را دوباره تنها نگذاريد!فديمه: همه گذشته ام را رها کردم. ولی پشيمان نيستم
Fadimes tal - Sveriges riksdag, den 20 november 2001

Demonstration mot kvinnovåld

Den 10 december deltog medlemmar i Kvinnors Nätverk i en demonstration anordnad av Kampanjen Stoppa Våldtäkterna. Leila Qaraee från Kvinnors Nätverk höll tal och kritiserade rättsväsendets ovilja att ta våldtagna kvinnor på allvar.

Kampanjen kräver att de nedlagda förundersökningarna mot en man som upprepade gånger anmälts för våldtäkter och sexuellt utnyttjande av unga kvinnor återupptas. Mannen har systematiskt kontaktat unga kvinnor via Internet med löfte om modellfotografering, och har efter dessa fotograferingar i flera fall anmälts för att ha våldtagit sina offer. Mannen dömdes i oktober för våldtäkt på en 16-årig flicka. Straffet för den konstaterade våldtäkten blev endast skyddstillsyn, vilket innebär att mannen fortfarande är på fri fot och kan fortsätta sin verksamhet.

Kampanjen ställer sig bakom kraven på att samtycke införs i sexualbrottslagstiftningen samt att rättsintyg/teknisk dokumentation av skador på våldtäktsoffer rutinmässigt måste krävas ut och analyseras av åklagare och polis.

تظاهرات عليه خشونت نسبت به زنان
دهم دسامبر اعضاى شبکه زنان در تظاهراتى شرکت کردند که به فراخوان کمپين "تجاوزات متوقف کنيد" بر پا شده بود. ليلا قرائى از شبکه زنان در اين تظاهرات سخنرانى کرد و انفعال دستگاه قضايى را در پيگيرى پرونده‌هاى تجاوز به زنان به باد انتقاد گرفت.

اين کمپين خواستار آنست که تحقيقات اوليه‌اى که توسط دادستانى زمين گذاشته شده است - در مورد مردى که از او بارها و بارها بدليل تجاوزات جنسى و سوء استفاده‌هاى جنسى از دختران شکايت شده است - از سر گرفته شود. اين مرد بطور سيستماتيک با دختران از طريق اينترنت تماس برقرار کرده، به آنها قول داده که از آنها بعنوان مدل عکس تهيه کند و بعد از عکس گرفتن‌ها بارها متهم شده است که به قربانيان خود به عنف تجاوز کرده است. اين مرد در ماه اکتبر بجرم تجاوز به يک دختر ١٦ ساله محکوم شد. اما مجازاتى که براى او بخاطر اين جرم در نظر گرفته شد فقط اين بود "تحت نظر باشد"، که در عمل معنايش اين است که او کماکان آزاد ميگردد و به کارش ادامه ميدهد.

اين کمپين طرفدار اين مطالبه است که "رضايت" در ماده قانونى مربوط به جرائم جنسى گنجانده شود و همچنين دادستانى و پليس قانونا مکلف شوند که مدارک قضايى و تکنيکى مربوط صدمات وارد شده بر قربانيان تجاوزات جنسى را بعنوان يک کار روتين و هميشگى، گردآورى و بررسى کنند.


Demonstration, Stockholm 2007-12-10 - Stoppa Våldtäkterna! - Leila håller tal
تظاهرات در استکهلم ١٠ دسامبر ٢٠٠٧ - تجاوزات را متوقف کنيد! - ليلا سخنرانى ميکند

Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2007

Kvinnors Nätverk deltog den 5-6 december i Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2007 i Folkets Hus, Stockholm. Azam Qarai från Kvinnors Nätverk/Linna mottagningen höll två seminarier om förtryck i hederns namn. Rikskonferensen är en mötesplats för politiker och tjänstemän från kommunerna, för fritidsledare, ungdomsorganisationer och forskare.

کنفرانس سراسرى سال ٢٠٠٧ "کميته ملى سوئد براى امور جوانان"

شبکه زنان در روزهاى ٥ و ٦ دسامبر در کنفرانس سراسرى سال ٢٠٠٧ کميته امور جوانان که در خانه مردم شهر استکهلم برگزار شد شرکت کرد.
اعظم قرايى از جانب "لينا موتاگنيگ" شبکه زنان، دو سمينار در باره "سرکوب زنان تحت نام شرف" برگزار کرد. اين کنفرانس سراسرى محل ملاقات سياستمداران و کارمندان کمونها، مسئولين تفريحات سالم جوانان، سازمانهاى جوانان و پژوهشگران است.

اعظم قرائى مسئول پروژه "لينا" دهسال از عمر خود را بعنوان فعال جنبش کارگرى در زندانهاى ايران سپرى کرده و در سوئد زندگى خود را وقف رهايى زنان و دختران از چنگال خشونت و اسارت مردسالارى و ناموسپرستى کرده است.

 


Kvinnors Nätverks informationsbord vid Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2007
ميز اطلاعات شبکه زنان در کنفرانس سراسرى کميته امور جوانان ٢٠٠٧

Studieresa till Paris
Den 28 – 30 november gjorde Kvinnors Nätverk en studieresa till Paris för att besöka Ni putes ni soumises och Voix d’Elles Rebelles. Det var mycket intressant att se hur de båda organisationerna arbetar, göra jämförelser och utbyta erfarenheter, både när det gäller praktiskt arbete och opinionsbildning. 14 deltagare från arbetsgruppen och styrelsen deltog i studieresan, som finansierades genom statsbidrag för kvinnors organisering. Ett särskilt tack till vår utmärkta tolk Margareta, som skänkte sin tolktid och bidrog till att göra mötena extra givande.
سفر آموزشى به پاريس
روزهاى ٢٨ تا ٣٠ نوامبر شبکه زنان به سفرى آموزشى براى ديدار با سازمانهاى "نه فاحشه نه کنيز" Ni putes ni soumises و "صداهاى شورشگرانه" Voix d’Elles Rebelles به پاريس رفت. بسيار جالب بود که ميديديم سازمانهايمان چطور کار ميکنند، ميتوانستيم مقايسه کنيم و از تجارب همديگر بياموزيم، چه در زمينه کارهاى عملى و چه در زمينه تأثير گذارى بر افکار عمومى. ١٤ نفر از گروه کار شبکه زنان و همچنين اعضاى هيأت مديره در اين سفر آموزشى شرکت داشتند، که مخارج آن از محل يک کمک بلاعوض دولتى براى سازمانيابى زنان تأمين شد. بايد بويژه از مترجم برجسته‌مان مارگارتا تشکر کنيم که تمام وقتش را صرف هر چه پرثمرتر کردن اين جلسات کرد.


På besök hos Ni putes ni soumises   ملاقات با سازمان "نه فاحشه نه کنيز" در پاريس


På besök hos Voix d’Elles Rebelles   ملاقات با "صداهاى شورشگرانه" در پاريس


Gudmödrarna Leila och Chiquita   بنيانگذاران ليلا و چيکيتا


Leila grundare av Kvinnorsnätverk och Chiquita som har jobbat sen 2002, och som jobbar med att koordinera projekt. Hon är också gudmor till organisationen och har varit med sen starten. Tog initiativ 2002 till ett stort möte för kvinnor på Sorbonne. Det var ett stort steg för förortskvinnor att ta sig in på Sorbonne eftersom Sorbonne står för intellektuell bildning. Kvinnor som Chiquita gör att andra kvinnor kan identifiera sig med namnet ”Varken hora eller kuvad” och gör att äldre kvinnor kan ta på sig namnet.

ليلا بنيانگذار شبکه زنان و چيکيتا که از سال ٢٠٠٢ کارش را شروع کرده و اکنون مسئول هماهنگى پروژه‌هاست. چيکيتا هم مادر و تعميد دهنده سازمان خودش است و از همان روز اول با آن بوده است. به ابتکار او در سال ٢٠٠٢ گردهمايى بزرگى در سوربن ترتيب داده شد. اين قدمى بزرگ براى زنان ساکن محلات فقيرنشين حومه پاريس بود، چرا که سوربن دانشگاه شناخته شده روشنفکران است. کسانى مثل چيکيتا باعث ميشوند که زنان خود را به سازمان "نه فاحشه نه کنيز" متعلق بدانند و موجب ميشوند که زنان سالخورده هم همين نام را بر خودشان بگذارند.

Föreningsdag i Skärholmen

Den 17 november deltog Kvinnors Nätverk i en föreningsdag i Skärholmen, anordnad av Föreningsforum Sydväst. De deltagande föreningarna gavs möjlighet att presentera sin verksamhet genom presentationer på scenen och utställningar. Allmänhet och politiker var inbjudna till arrangemanget.

روز انجمنها در شرهُلمِن (در جنوب استکهلم بزرگ)

روز ١٧ نوامبر شبکه زنان در مراسم روز انجمنها در شرهُلمِن شرکت کرد، مراسمى که توسط "فوروم انجمنهاى جنوب غربى استکهلم" ترتيب داده شده بود. براى انجمنهاى شرکت کننده اين امکان فراهم شده بود که خود و فعاليتشان را در روى صحنه‌ها و غرفه‌ها معرفى کنند. مردم و سياستمداران به اين مراسم دعوت شده بودند.

Diplom från Brottsförebyggande rådet

Kvinnors Nätverks projekt Dalila var en av sju finalister vid Brottsförebyggande rådets nominering till den internationella tävlingen ECPA, European Crime Prevention Awards. Årets tema var våld i nära relationer.

Kvinnors Nätverks projekt Dalila fick diplom för betydande brottsförebyggande insatser och deltagande i det nationella brottsförebyggande arbetet. Prisutdelare vid ceremonin den 11 oktober var justitieminister Beatrice Ask.

ديپلم از BRÅ (شوراى ملى سوئد براى پيشگيرى از جرم و جنايت)

دليله، پروژه جوانان شبکه زنان يکى از هفت فيناليستى بود که از جانب BRÅ سوئد براى شرکت در مسابقه ECPA (جايزه اروپايى پيشگيرى از جرم و جنايت) انتخاب شد. تم امسال "خشونت در روابط نزديک" بود.

اعطاى ديپلم به پروژه دليله شبکه زنان به اين دليل بود که دليله کارهاى مؤثرى در اين رابطه انجام داده و در کار پيشگيرى از جرم و جنايت در سطح کشور سهيم بوده است. جوائز و ديپلمها را خانم بآتريس اَسک، وزير دادگسترى سوئد در مراسم ١١ اکتبر به برندگان اعطا کرد.

Liza vinner Svenska litteraturpriset!

Svenska folket har röstat fram Liza Marklund till vinnare av Svenska Litteraturpriset.
Förutom äran tilldelas Liza även 100 000 kronor.

- Att svenska folket röstat fram mig som segrare känns förstås fantastiskt roligt, säger Liza Marklund.

Helena Bergström tog emot priset i direktsändning av Gert Fylking, programledare på Rix FM. Med i studion var även Leila Qaraee som driver Kvinnors nätverk i Bredäng, en stödförening för invandrarkvinnor och tjejer som drabbats av våld och hedersvåld, som Liza Marklund skänker vinstpengarna till.

ليزا مارک‌لوند، برنده جايزه ادبيات امسال، ١٠٠ هزار کرون جايزه همراه اين مدال را به ليلا قرايى بنيانگذار و دبير شبکه زنان اهدا کرد.

مبتکر اين جايزه راديوى RixFM سوئد است اما ژورى آن مردم هستند. اين جايزه در رشته‌هاى مختلف، هر سال به نويسندگان و هنرمندانى اهدا ميشود که مردم آنها را بعنوان بهترين انتخاب کرده باشند.

مادام‌العمر ٢٠٠٧، وصيت نوبل ٢٠٠٦، گرگ سرخ ٢٠٠٣، پُر بيننده‌ترين وقت ٢٠٠٢، بهشت ٢٠٠٢، استوديو سکس ١٩٩٠، بمب‌انداز ١٩٩٨، پناهنده ٢٠٠٤، مخفى‌شدگان ١٩٩٥، در جهنّم براى زنانى که به همديگر کمک نميکنند دخمه‌اى مخصوص هست ٢٠٠٥ ... از جمله کتابهاى منتشر شده ليزا هستند. ليزا از سال ٢٠٠٤ آمباسادور سوئد در بنياد کودکان سازمان ملل متحد Unicef هم هست.

در برنامه اهداى اين جايزه، ليزا بعلت سفر، حضور نداشت. هلنا برى‌استروم بازيگر مشهور و محبوب سوئدى که از طرف ليزا جايزه را تحويل گرفت و به ليلا داد، همانجا فى‌المجلس از شبکه زنان تقاضاى عضويت کرده است.

ليزا مارک‌لوند به خبرنگاران گفته است:
«من در طى چند سال از اين امکان بهره‌مند بوده‌ام که شاهد کارهاى ليلا باشم و بدانم که چه کار ارزشمندى ميکند. احساس خيلى خوبى دارم از اينکه ميتوانم به اين ترتيب او را در کارهايى که براى زنان مهاجر صدمه‌خورده انجام ميدهد حمايت کنم، چرا که حالا اين پولها به دست کسانى برميگردد که بيش از هر کس ديگر به آن نياز دارند...»

Liza Marklund
Expressen: Behrang Behdjou
2007-11-09 09:45

Besök från Afghanistan

I mitten av september 2007 fick Kvinnors Nätverk besök från den afghanska kvinnoorganisationen Rawa. Rawa är en anti-fundamentalistisk organisation som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Eftersom organisationen är förbjuden i Afghanistan arbetar de aktiva underjordiskt med risk för sina liv. På grund av den svåra situationen i Afghanistan fungerar Rawa även som hjälporganisation för behövande. Rawa arbetar därför både politiskt och socialt med olika kvinnoprojekt i Afghanistan och i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan. Besök Rawa på webben: www.rawa.org


Representant från Rawa tillsammans med Kvinnors Nätverks medarbetare.
Av säkerhetsskäl är bilden manipulerad så att personen från Rawa inte ska kunna identifieras.


Kvinnors Rösts intervju med Sahar Saba från RAWA (på persiska 2007-09-23)

Man till Man i Kungsträdgården

Den 3/9 Så var Kvinnors Nätverk inbjudna att delta på en manifestation mot förtrycket av kvinnor som ordnades av Magnum Coltrane Price i samarbete med kungsträdgården. Det var en ganska regnig och kall dag men trots det så kom det folk, mest till konserten på kvällen. Vi delade ut information och Azam höll tal från scenen.


Elvira, Azam, Leila, Clara och Ulla-Maja


Renee Nyberg intervjuar Azam på scenen

Studiebesök från Kina

Den 31/8 fick Kvinnors Nätverk ett studiebesök av 24 Kineser på besök i Sverige. De arbetade inom olika statliga institutioner med frågor rörande sociala förhållanden och kvinnofrågor, (tror vi i alla fall). Vi berättade om hur vi arbetar och varför, de var mycket intresserade och ställde frågor, mest om vår budget. Vi fikade och pratade. Om någon är intresserad så får vi ett nytt besök nu på Tisdagen den 11:e September till lokalerna vid St:Eriksplan. Hör av er till Leila 070 77718 38 om ni vill komma.


Leila får en gåva av delegationen, en tavla med en tall, en symbol för seghet, folkets kamp och styrka.


Hela delegationen och vi på Kvinnors Nätverk som var med, från vänster, Maria, Leila, Clara och Ulla-Maja

Konferens i Alexandria

11-13 juni 2007 deltog Kvinnors Nätverk i konferensen ”Swedish and Arab Approaches to Honour Related Violence against Women” i Alexandria, Egypten. Syftet med konferensen var att öka medvetenheten om hedersvåldsproblematiken samt att diskutera olika lösningar. Konferensen, den första i en serie om tre, riktade sig till aktivister inom kvinnorörelsen. De kommande två konferenserna riktar sig till forskare respektive politiker.


Leila presenterar Kvinnors Nätverk på konferensen

Utbildningsdagar

Under april - maj 2007 arrangerade Kvinnors Nätverk/Linna-mottagningen en utbildning för socialtjänstpersonal som arbetar med familjehemsplaceringar, samt för familjehemsföräldrar. Utbildningen, som finansierades av Länsstyrelsen i Östergötland, genomfördes under en heldag samt två halvdagar. Syftet med utbildningen var att förmedla Kvinnors Nätverks/Linna-mottagningens erfarenheter av familjehemsplaceringar, att ge tjänstemännen verktyg för att bli bättre beställare av familjehem och skyddat boende, samt att öka kompetensen i familjehemmet för att mottagandet och boendet ska bli så bra som möjligt.


Årsmöte 2007

Den 17 mars 2007 höll Kvinnors Nätverk årsmöte. Efter årsmötet bjöds det på mat och underhållning.
Kvinnors Nätverk tackar för medlemmarnas insatser under det gångna året!


Kvinnors Nätverks styrelse 2007, revisor och valberedning

Kvinnonet.org according to Alexa


Om Rosa Lunxemburg - ABF 2007-02-07


Kvinnor Nätverks seminarium om Rosa Luxemburg i Stockholm Seminariet utgick från boken "Röster om Rosa Luxemburg" skriven av Maria Sundvall och Per-Olof Mattson. Talare var Per-Olof Mattson. Seminariet gav en inifrån bild av Rosa Luxemburg, där framförallt hennes roll i första världskriget blev mycket tydlig. Seminariet gav unik möjlighet att lära känna personen Rosa Luxemburg bättre.
Glädjande var att flera ungdomar deltog i konferensen. Detta betyder att Rosa Luxemburgs livsverk inte är glömd och fortfarande väcker stort intresse.
På bilden ser vi en av de deltagande ungdomarna som diskuterar om Rosa Luxemburgs roll som revolutionär, inte bara en teoretiker och akademiker.
På den här bilden ser vi en av författarna Per-Olof Mattson som berättar för oss mer ingående om Rosa Luxemburg.

November 2006 - Besök från Georgien


Under de senaste åren har KN arbetat intensivt med kvinnors kamp och jämställdhetsfrågor internationellt. Tisdagen den 23 november 2006 hade vi besök av en grupp kvinnor från olika minoritetsgrupper från Georgien. Diskussionerna handlade bland annat om statens, kulturens och religionens förtryckande roll och på vilket sätt de påverkar kvinnors rättigheter.

Seminarium - Solidaritet och Kvinnors rätt i Afghanistan

Måndagen 12/6 kl. 18.00, ABF-huset, Katasalen, Sveav. 41 - Stockholm

Tema: Solidaritet och kvinnors rättigheter
Hur kan omvärlden agera för att stödja afghanska kvinnoaktivister i sitt förändringsarbete med kvinnors rättigheter?
Hur ser den dagsaktuella situationen ut för Afghanistans kvinnor?

Möt Saqine Ahmadi, en ung studentska från Kabul, Shiela Twakal-Khan, representant för Afghan Women´s Network och Elahe X, redaktör för tidskrifter Rozane i en diskussion om solidaritet och kvinnors rättigheter i Afghanistan.

Situationen för afghanska kvinnoaktivister är idag oerhört utsatt. Motståndet från djupt konservativa krafter i det afghanska samhället utgör en ständig hotbild. Den senaste tidens ökade aggressioner gentemot den internationella närvaron drabbar kvinnoaktivisterna hårt
då många arbetar för eller på olika sätt är beroende av utländska NGO:s i sitt arbete.

Möt också Leila Qaraee, Hanna Larsson och Nasim Aghili från Kvinnors Nätverk, som besökte Afghanistan i november 05.

Sedan December 2003 driver Kvinnors Nätverk ett mindre utbytesprojekt tillsammans med afghanska kvinnoaktivister med bidrag från Forum Syd. Syftet med projektet är att möjliggöra för kvinnoaktivister på gräsrotsnivå att dela erfarenheter kring förändringsarbete när det gäller kvinnors rättigheter i Afghanistan resp. Sverige.

2006-06-07 18:14

Fadimes Dag - Tensta 2006-01-20

    Våran affisch. Talaren, Amina Kakabava, också från Kurdistan, har kämpat för rättvisa hela sitt liv...

    "Ta en godis och visa att du står för kvinnors frihet", ropar Leila.
      Kvinnan i slöja vägrar, och dessutom förhindrar sin dotter att ta en! Det blir en het diskussion.
    "Frihet är inte bra för kvinnor", "kärlek utan äktenskap är förbjuden i Islam", säger hon bland annat.

SVT Rapport 17:30 (Om Fadimas dag och Sabonis förslag 21:50-25:13)

2006-01-20 [22:48]

Women's Network website, year 2005

has had 163,560 visitors (2.2 times greater, compared with 2004), 1,580,000 hits (62% more) and has sent out more than 95 giga bytes of data (91% more than 2004).

An increasing number, more than 60%, of our visitors are from 'unknown/unresolved' countries, on the other hand a decreasing number of visits are from Iran. The islamic regime in Iran is blocking many sites, including ours (allegedly thanks to the Swedish Ericsson AB), and Internet users in Iran have to somehow bypass the blockage. Under 2005 our web servers have registered these 'known/resolved' counties (in alphabetical order):

Argentina, Australia, Austria, Belgium, BosniaandHerzegovina, Brazil, Canada, Chile, CzechRepublic, Denmark, Egypt, Estonia, France, Germany, Ghana, Greece, Hungary, India, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Moldova, Morocco, Netherlands, NewZealand(Aotearoa), Niue, Norway, Oman, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Qatar, RussianFederation, SaudiArabia, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tonga, Turkey, Tuvalu, UnitedKingdom and UnitedStates.

We wish all of you who are interested in the emancipation of women, resolved or unresolved,

A VERY HAPPY NEW YEAR!

2005-12-31 18:40-En fallstudie om en flicka i en hederskultur och hennes motstånd mot att inordna sig efter släktens krav

@ Annika Jemteborn
Stockholms Universitet
Institution för socialt arbete - Socialhögskolan
ISBN: 91-7155-174-3
ISSN: 0281-6288

2005-12-24 [19:07]

A case study of a girl who acts in resistance towards her family's honour coded norms and values

This study concerns girls and young women in Sweden who live in communities and families regulated by norms and values emphasizing honour. The ambition is to understand the terms for possible change when girls refuse to incorporate themselves in a patriarchal structure which subjects women. I study this through the narrative of one girl's story. Thus this is a qualitative case study (Merriam 1994). The studys comprehensive aim is to illuminate the particular girls conditions, considering both surrounding circumstances and terms for transgressional actions and choices. The empirical base of the case study is qualitative interviews with the girl and a voluntary worker (who supported the girl as she proceeded through "acts of resistance") carried out in the years of 2001 and 2002. The results offered in this case study are seen as perspectives and information attached in a context (Patton1980:283). The results could be used as workable hypothesis (Cronbach 1975:124) in future research and the processes described may also indicate what ought to be done or what should be avoided in practice as social workers and others come across these girls (cf. Olson in Hoaglin et.al.1982).

The study shows that responsive reactions on acts of resistance can sometimes be understood trough the aspects of the parental- child relation ship and not only through values emphasizing honour. In understanding the context it is also important to consider the aspect of how the family regard the girl and that the dimension of existence have terms for who is included and who is excluded in the family entity. The analysis of the girl's actions and contemplations has illuminated experiences of negotiation and negotiations as a frequently used strategy. Under certain circumstances eagerness to please the family's wishes may lead to renounce of own needs and with drawal from acts of resistance. I have found some prominent "patterns" in the story about this girl. Firstly I would like to accent that the conditions determining the outcome of the girl's processes not only are terms for possible actions and behaviour. The dimension of existence (in the story visible through norms, valuation of gender and the emphasizing of honour) should also be included as a condition. Secondly I would like to accentuate that she was able to negotiate the terms of living within this system, by finding "allies" within the normative system (the community regulated by norms and values emphasizing honour). However, changing the frames of description (by intervening in the structure that defines her) required the support from allies outside the normative system.

Kinesisk delegation på besök

Måndag 17 oktober fick Kvinnors Nätverk besök från en kinesisk delegation. Deltagarna är tjänstemän som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och är på studieresa för att samla erfarenheter från andra länder.

1     2     3     4     5     6

Kinesisk delegation på besök - Bredäng 2005-10-17

روز دوشنبه ١٧ اکتبر يک هيأت از چين به ديدار شبکه زنان آمد. اين هيأت متشکل از کارکنان دولت است که عليه خشونت مردان عليه زنان فعاليت ميکند و اکنون در حال يک سفر مطالعاتى بمنظور جمع آورى تجارب در ديگر کشورهاست.

Utredning om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn

Socialdepartementet har enligt direktiv 2005:32 nyligen initierat en utredning om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Utredaren ska göra en översyn av kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt analysera vad kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor enligt Socialtjänstlagen innefattar.
Utredaren ska därefter bland annat lämna förslag till hur nämnda stöd kan förbättras.

Som ett led i detta uppdrag har Kvinnors Nätverk haft besök från två utredningssekreterare 20050901. Under mötet diskuterade vi bland annat olika förutsättningar och hinder för stödarbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn.

2005-09-01 [16:41]

Stockholm Pride Festival

20050804 deltog Valenka Vidal Molina från Kvinnors Nätverk i en samtalspanel under Pridefestivalen. Ämnet var hedersrelaterat våld mot hbt-personer. Arrangör var RFSL. Övriga deltagare: Anneli Svensson, RFSL:s brottsofferjour, Ina Müller, Stockholms Stads Kris-och rådgivningscentrum för hedersvåldsutsatta ungdomar, Ulf Lidman, präst Svenska kyrkan, Irmeli Krans, polis/lärare Polishögskolan och Eva Tiby, kriminolog Stockholms Universitet.


2005-08-16 [11:22]

Årsmöte

Torsdagen den 31 mars 2005 höll Kvinnors Nätverk årsmöte i organisationens lokaler i Bredäng. De närvarande medlemmarna röstade bland annat fram en delvis ny styrelse.


Kvinnors Nätverks styrelse - 2005

مجمع عمومى سالانه اعضا
روز پنجشنبه ٣١ مارس ٢٠٠٥ مجمع عمومى اعضاى شبکه زنان در محل انجمن در بردنگ برگزار شد. اعضاى حاضر از جمله هيات مديره جديد شبکه زنان را انتخاب کردند.

2005-04-14 [02:07]

Självständighet eller Beroende

Är du intresserad av frågor som SJÄLVFÖRTROENDE, KÄRLEK OCH HUR ATT SÄTTA GRÄNSER.
Tycker du att det verkar roligt och meningsfullt ATT TRÄFFA ANDRA TJEJER FÖR SAMTAL OCH DISKUSSIONER.
Då är nog workshopdagendagen SJÄLVSTÄNDIGHET OCH BEROENDE något för dig!
Du kommer få tillfälle att pröva dina tankar, erfarenheter och känslor genom Värderingsövningar och Forumspel (ett slags rollspel som alltid bygger på frivilligt deltagande)

ALLA INTRESSERADE HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA söndag den 24 april 11.00–16.00
KATARINA (Kvinnors Nätverk) 086461070

2005-04-18 [09:14]

Filmvisning och seminarium om barns och kvinnors situation i dagens Afghanistan.

Arrangeras av Kvinnors Nätverk i samarbete med Zita, Folkets Bio.
Medverkande gäster från Amnesty, Olof Palme center samt Kris- och Traumacenter.

Tid: Lördagen den 23/4, kl 13-16.
Plats: Folkets bio, Zita. Birger Jarlsgatan 37, T-Östermalmstorg

Inträde: 50 kr, fritt för dem som inte har råd


2005-04-14 [02:09]

Stödfestival för Uppsala Kvinnojour på Grand

Lördagen den 23 april kl. 15.00 ordnas det stödfestival för Uppsala Kvinnojour på Grand. Inträde 50:-, med en massa bra artister och uppträdanden.
Läs mer
2005-04-16 [10:23]

Våld mot kvinnor

Plats: Ullvigymmnasiet Aula
Datum: Tisdagen den 5 april 2005
Tid: 18:00 - 20:30
Programpunkter:

Mona Eliansson, Professor i psykologi
Mäns våld mot kvinnor - vems ansvar?
"Jag vill diskutera sambanden mellan allmänna värderingar ang,kvinnor och våld mot dem"

Azam Qaraee, blivande socionom
Verksam som konsulent/behandlare på linnamottagningen och Kvinnors Nätverk i Stockholm.
Hon har flera års erfarenhet av stödarbete till kvinnor/flickor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och stöd till professionella som möter dem.

Anmäl till Ivan.czitrom@telia.com
leila 2005-04-04 [23:16]

مجمع عمومى سالانه شبکه زنان، بعدازظهر پنجشنبه ٣١ مارس برگزار ميشود

اگر عضو شبکه زنان هستيد و هنوز دعوتنامه به مجمع عمومى اعضا را دريافت نکرده‌ايد، حتما با ما تماس بگيريد.
تلفن: ٦٤٦١٠٧٠

شبکه زنان 2005-03-17 [10:33]

Skarp kritik mot socialtjänsten

Kvinnor som söker hjälp för hedersrelaterat våld i familjen riskerar att hamna i prostitution och missbruk. Det framkommer i en utvärdering av ett tjejprojekt i södra Stockholm. Det finns inget tillräckligt skyddsnät för tjejerna när de väl tagit steget att lämna sin familj. Det nya livet för kvinnan är en svår anpassningsprocess som de de ideella föreningarna saknar resurser för att stödja. Och enligt utvärderingen är socialtjänsten så gott som osynlig när kvinnan börjar sitt nya liv utan familjen. Nu riktas skarp kritik mot socialtjänsten. Kriminalinspektör Kickis Åhre Älgamo säger till ABC att socialtjänsten bör se över sina arbetsmetoder och att dem måste ändras på politisk nivå.

svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=2434&a=346914

ABC - 7 mars 22:15, reportage om Kvinnors Nätverk och intervju med Margareta Olofsson

Förtal och olaga hot mot Kvinnors Nätverks ordförande

Ett iranskt närradioprogram har anmänts till Justitiekanslern för förtal och olaga hot.

I programmet har enskilda personer i kvinnoföreningen Kvinnors Nätverk hotats, med uttalanden som 'din tid är slut'...

Klipp ur Rapport, SVT1 2005-02-07

Klipp ur 'Fanous' - persiskt närradioprogram 2005-01-09

2005-02-24 [19:00]

پيرامون اطلاعيه هايده درآگاهى و ادعاى مختومه اعلام شدن شکايت شبکه زنان

هايده درآگاهى در تاريخ ٢١ ژانويه اطلاعيه اى در سايت انجمن حق زن منتشر کرده است. در اين مورد لازم ميدانيم توضيحاتى را به اطلاع عموم برسانيم.

به لينک زير کليک کنيد و اطلاعيه هايده و پاسخ ما را بخوانيد:


www.kvinnonet.org/Notis050131.html

[05:21] 2005.02.01

Fadela Amara à Bredäng

Quelques photos de la rencontre de Fadela Amara présidente et fondatrice de l'association "Ni putes ni soumises", Mohamad Abdi, secrétaire général, Franck Chaumont responsable de la relation puplique du mouvement et Sihem Habachi avec "Women's Network" (le reseau des femmes) - Jeudi 20 janvier 2005, Stockholm.

1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   11   12

ni putes ni soumises i Bredäng

عکسهايى از ديدار فادله آمارا رهبر و بنيانگزار سازمان "نه فاحشه نه کنيز" به همراه محمد عبدى، دبيرکل و فرانک شومون مسئول روابط عمومى جنبش و سيهم حبشى از شبکه زنان - استکهلم، پنجشنبه ٢٠ ژانويه ٢٠٠٥ 

Hur kan vi jobba feministiskt och antirasistiskt?

Välkommen på decemberföreläsning hos Kvinnors Nätverk!

Tid: Måndagen den 6/12 kl 18.00
Plats: Kvinnors Nätverk

Behovet av en kombinerad agenda mot sexism och rasism är stort. Vi måste hitta olika sätt att jobba mot både fysiskt och symboliskt våld. Journalisten Lawen Mohtadi pratar om antirasistisk feminism.

Föreläsningen är en del av en föredragsserie arr. av Kvinnors Nätverk som riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta stödjande med unga tjejer och/eller är intresserad av frågor som rör den aktuella debatten kring hedersrelaterad problematik och socialpolitik.

Välkomna!

Är du intresserad? Kontakta Kvinnors Nätverk för mer information, anmälan och vägbeskrivning!

Telefontid: Måndagar och Tisdagar 9.00 - 17.00
Tel: 411 78 55 el. 646 10 70
Ansvarig Hanna Larsson


Hanna Larsson 2004-11-29 [17:46]

Använd din fantasi i Ord och skrivarverkstad på Internationella biblioteket!

Dag: Onsdagar kl 17.00 – 18.30
Plats: Internationella biblioteket
med start Onsdagen den 10/11

Kom och använd din fantasi tillsammans med oss! Under några Onsdagar framöver kan du vara med om att testa olika sätt att använda ord, skrivande, musik, bild för att uttrycka det du känner och tycker! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, bara nyfikenhet och lite fantasi!

I skrivarverkstan får du lära dig enkla metoder för att komma igång med ditt skrivande och bildskapande. Vi provar på olika former av uttryck som: Låtskrivande, Fanzines, kollage, poesi mm mm. Meningen är att du ska hitta det uttryck som du tycker är roligt!

Inför varje gång bjuder vi på fika för hungriga magar!

Välkomna!

Ledare: Johanna Hellsing, musiker och skrivhandledare och Hanna Larsson från Kvinnors Nätverk

Anmälan kan göras via mail eller genom Kvinnors Nätverk.
Hanna Larsson 2004-11-04 16:18Hanna Larsson 2004-11-16 [14:55]

Alice Bah gästar Tjejzonen - gratis inträde!

Detta är en inbjudan till främst gymnasietjejer men alla är välkomna. En
inspirationskväll med Alice Bah mfl. De kommer att tala om sin väg i livet, lust, inspiration, val.

Tacksam om vi kan få hjälp att sprida denna inbjudan. Det är gratis
inträde.

Varma Hälsningar

Lotta Zetterqvist
Tjejzonen
Hästholmsvägen 28, 1 tr
131 30 Nacka
Tfn.kontoret: 08- 32 37 05
Mobil: 0709-593681
www.tjejzonen.com

Organisationsnummer: 802405-8839
Postgironr:121 45 95-9


Kvinnors Nätverk 2004-11-16 [14:53]

Trädet som minns (Canada 2002) visas Torsdag 4/11 18.00 på ABF-huset (Stockholm)

Dokumentärfilm med engelskt tal och persisk text 50 min.
Regissör: Massoud Raof
Torsdag 4/11 kl 18.00 i ABF huset
Arr: Kvinnors Nätverk och Filmfestival i exil

1992 hänger sig en ung iransk student i ett träd i utkanten av en liten stad i Ontario. Mannen hade flytt från Ayatollans regim, men kunde inte fly från sitt förflutna. Trädet som minns berättar om tiden före och efter revolutionen i Iran och skildrar med oerhört starka färger den enskilda människans kamp och livsvillkor. I Trädet som minns får vi ta del av vardagslivet för de som överlevde regimens förföljelse och lyckades ta sig till andra delar av världen för ett liv i exil. Filmen knyter varje av dessa individers personliga smärta till ett globalt perspektiv där människors kamp för frihet och rättvisa är en ständigt pågående rörelse.

I anslutning till filmen visas även två kortfilmer av Massoud Raof:
Hoppets vingar (Canada 2002) Animation utan tal 5 min
Blå som blixten (Canada, 2002) Animation utan tal.

Hanna Larsson 2004-11-01 10:34

نمايش سه فيلم از فيلمساز جوان و خلاق ايرانی مسعود رئوف - در استکهلم (سوئد)

درخت به ياد می آورد، مُستند،نقاشی مُتحرک ۵۰ دقيقه
يک فيلم بسيار قوی و تکان دهنده در باره زندانيان سياسی در جمهوری اسلامی ، برنده مدال نقره بهترين فيلم فستيوال مُستند – کانادا
برنده مدال بُرنز فستيوال بين المللی کلمبوس

آبی همانند شليک گلوله اي، نقاشی متحرک، صامت، ۶ دقيقه ( فيلم بر گزيده افتاحيه جشنواره های بين المللی مونترال – ونکوور کانادا)

بال های آرزو، نقاشی متحرک ، صامت ۵ دقيقه

زمان:  پنجشنبه چهارم نوامبر ساعت شش بعدازظهر
مکان:  ABF-Stockholm, Sveavägen 41
بهای بليط:  ۶۰ کُرون

برگزارکننده:  جشنواره سينمای در تبعيد و شبکه زنان
فيلم به زبان انگليسی بهمراه زيرنويس فارسی است. حتما و با اصرار دوستان سوئدی خود را همراه بياوريد!

ليلا قرائي
۳۱ اکتبر ۲۰۰۴

Seminarieserie på Alla Kvinnors Hus

Tid: 18.30 - 19.40, kaffe och macka från 18.00
Plats: Konferenslokalen, Alla Kvinnors Hus, Svertensgatan 3, T-bana Slussen
Kvinnor och tjejer i alla åldrar är välkomna.

27/10 Vem är rädd för ett feministparti?
Maud Eduards, professor i statsvetenskap
3/11 Kårnulf was here - en dokumentärroman
Josefin Adolfsson om tonårstjejer i en våldsam tillvaro samt styrkan i nära vänskap
10/11 Ordination: Vardagsfeminism
Jennie Sjögren, en feministisk handbok för jämställdhet hemma och på jobbet
17/11 Hörs det vad jag säger?
Kvinnligt och manligt språk, Iwa Boman, Stadsteatern
1/12 Kvinnors betydelse i integrationsprocessen
Maria Hassan, historiker och riksdagsledamot

Leila Qaraee 2004-10-27 13:51

Kvinnors Nätverk söker stödpersoner och stödfamiljer!

Inom Kvinnors Nätverk arbetar vi stödjande med unga kvinnor som kontrolleras genom våld och hot från sina närstående. Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper om sk hedersrelaterad problematik och kanske gå vidare för att engagera dig som stödperson eller stödfamilj?

Under ht 2004/vt 2005 anordnar Kvinnors Nätverk stödpersonsträffar med föredrag/diksussioner för dig som är intresserad av frågan och handledningsträffar för dig som engagerar dig som stödperson. Den senaste tidens debatt kring sk hedersrelaterade former av kvinnoförtyck har färgats av spänningen mellan kulturrelativism och uttryck för rasism. Vi anser att det är viktigt att hela tiden hålla diskussionen kring frågor som kvinnoförtryck, kulturbegreppet och rasism levande och erbjuder därför detta diskussionsforum!

Här på Kvinnors Nätverk omsätter vi teori och debatt i praktik i vårt dagliga arbete med våldsutsatta unga tjejer.

Vi söker både nya stödpersoner/stödfamiljer och er med tidigare erfarenhet.
Är du intresserad? Kontakta Kvinnors Nätverk för mer information!
Telefontid: Måndagar och Tisdagar 9.00 – 17.00
Tel: 411 78 55 el. 646 10 70
ansvarig Hanna Larsson

Hanna Larsson 2004-10-26 15:31

Om föräldrars rätt att gifta bort sina barn

Astrid Schlytter, docent i rättspsykologi och verksam vid Socialhögskolan i Stockholm, gästar Kvinnors Nätverk för att berätta om sin senaste bok, Rätten att själv få välja.

Tid: Tisdagen den 12 oktober kl. 18.00
Plats: Kvinnors Nätverks, Bredäng

Rätten att själv få välja diskuterar och problematiserar samhällets inställning till hedersrelaterat våld samt ställer frågor som: Innebär seder som arrangerade äktenskap att flickor och unga kvinnor får möjlighet att utveckla och använda sina förmågor? Kan familjens eller gruppens mål ställas före individens? Samhället har i flera uppmärksammade fall inte lyckats skydda berörda flickor. Men vari består egentligen samhällets misslyckande? Vad ska räknas som acceptabla villkor från samhällets sida? Vilka ramar sätter lagstiftningen för socialtjänstens handlande?

Föreläsningen är en del av en föredragsserie arr. av Kvinnors Nätverk som riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta stödjande med unga tjejer och/eller är intresserad av frågor som rör den aktuella debatten kring hedersrelaterad problematik och socialpolitik.

Välkomna!

Är du intresserad? Kontakta Kvinnors Nätverk för mer information, anmälan och vägbeskrivning!

Telefontid: Måndagar och Tisdagar 9.00 - 17.00
Tel: 411 78 55 el. 646 10 70
Ansvarig Hanna Larsson


Hanna 2004-09-30 23:58
hanna@kvinnonet.org

Afghanistan igår, idag, imorgon - Från muren i Maimana till valurnorna på Världens tak -

Välkommen till Afghanistankväll i ABF-huset. Det händer mycket i Afghanistan just nu. Landet står inför sitt första demokratiska val och motståndsgrupper gör allt för att förhindra processen. Men hur har utvecklingen sett ut i det
krigshärjade Afghanistan de senaste 50 åren? - Möt också Gert Holmertz, författare till den nyutkomna romanen Muren i Maimana som utspelar sig i 1950-talets Afghanistan.
Medverkande (bl.a)
C J Charpentier, författare och antropolog
Gert Holmertz, journalist och författare till den nyutkomna
romanen Muren i Maimana
Lena Hjelm-Wallén, ordförande, SAK
Bengt Kristiansson, generalsekreterare, SAK
Arrangörer: Svenska Afghanistankommittén, Arena Program och ABF Stockholm.
Plats: ABF-huset, Stockholm, Sveavägen 41
Tid: Kl 19.00 torsdagen den 30 sept


Hanna Larsson 2004-09-15 19:00

Presidentvalet i Afghanistan - ett steg mot demokrati och mänskliga rättigheter?

Den 9 oktober hålls det första allmänna valet i Afghanistan. Men det sker i ett krisläge. Krigssherrarna har inte släppt greppet om respektive regioner. Utländsk trupp finns kvar men säkerheten är inte skyddad.Biståndsarbetare har fallit offer för våldsgrupper vilket allvarligt försvårat biståndsprogrammen. Vi nås av rapporter om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vad behövs för att stödja en demokratisk utveckling i Afghanistan?
Medverkande:
- Abdul Razique Samadi, representant för Människorättskommissionen i Afghanistan
- Thomas Hammarberg, generalsekreterare, Palmecentret
Tid: Kl. 19.00, torsdagen den 23 september
Plats: ABF-huset Stockholm, Sveavägen 41
Arrangörer: Svenska Afghanistankommittén, Olof Palmes
Internationella Centrum och ABF Stockholm


Hanna Larsson 2004-09-15 18:58

Medborgarskap eller utanförskap?

Föreläsningen är inställd p g a sjukdom.
Kvinnors Nätverk 2004-09-14 18:11

Medborgarskap eller utanförskap?

Föredrag: 17/9 Josefin Adolfsson
Lokal: Brantingrummet, ABF, kl 18.00
Medborgarskap eller utanförskap?
För unga tjejer och andra intresserade
Josefine Adolfsson som nyligen debuterade med dokumentärromanen "Kårnulf was here", (om unga människor och drogmissbruk) håller workshop på temat "vi och dem".


Hanna Larsson 2004-09-06 19:38

Välkommen att delta på Kvinnors Nätverks tjejverksamhet ht 2004

Kvinnors Nätverk

Program Tjejaktiviteter Ht 2004


v. 38-42 Dramakurs
Dag: Onsdagar kl 17.00 - 19.00
Plats: Kvinnors Nätverks lokal i Bredäng
Vill DU pröva nya saker och ha roligt tillsammans samtidigt som du ger ditt självförtroende en plats att växa!
Då kanske det här är något för dig?
Ledare: Khatarina Olsson

v. 43-45 Levande Verkstad

Plats: Kvinnors Nätverks lokal i Bredäng
Alla kan skapa!
Ett sätt att skapa utan att vara konstnär.
Ledare: Kerstin Liljegren och Eva Flodström Lehman, Levande verkstad pedagoger

v. 46-50 LÅTSKRIVARVERKSTAD
Dag: Onsdagar kl 17.00 - 18.30
Plats: Internationella biblioteket
Vill du skriva sångtexter och göra egna låtar? I låtskrivarverkstan får du lära dig enkla metoder för att komma igång med ditt skrivande. Vi provar på att skriva olika typer av låtar: Blues, rap, och andra stilar och kombinerar text, musik och rytm på olika sätt. Vi läser, lyssnar och hämtar inspiration från kända och okända artister och författare. Så småningom kan den som vill spela in materialet i en studio!
Ledare: Johanna Hellsing, musiker och skrivhandledare och Hanna Larsson från Kvinnors Nätverk

Terminsavslutning
v.51 Middag - mån 13/12 17.30

Övrigt
Föredrag: 17/9 Josefin Adolfsson
Lokal: Brantingrummet, ABF, kl 18.00
Medborgarskap eller utanförskap?
För unga tjejer och andra intresserade
Josefine Adolfsson som nyligen debuterade med dokumentärromanen "Kårnulf was here", (om unga människor och drogmissbruk) håller workshop på temat "vi och dem".


Ytterligare föredrag tillkommer under terminen

För anmälan kontakta Kvinnors Nätverk tel 08-646 1070 eller skicka mejl till leila
Alla aktiviteter är avgiftsfria.


Hanna Larsson 2004-09-06 19:36

Med vilka resurser utreder regeringen apatiska flyktingbarn?

Nedan följer några artiklar om & med Marie Hessle, som utsågs utsåg till samordnare för apatiska flyktingbarn av Barbro Holmberg här om dagen.

Pressmeddelande från regeringen:
www.regeringen.se/sb/d/4283/a/28958

Enkäten om apatiska barn:
www.lakarforbundet.se/upload/Barn%20som%20gett%20upp.doc

Ekot:
www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=466266

Enigma, Svenska föreningen för hälsa och mänskliga rättigheter:
www.enigma.se/hmr/1-2-00/1-2-00mh5.htm
www.enigma.se/hmr/1-2-00/1-2-00rlsiv4.htm

Sydsvenskan:
w1.sydsvenskan.se/Article.jsp?article=10056714&imagelist=7&textlist=8

Nerikes Allehanda:
www.nerikes.se/artikel.asp?intId=760693


leila 2004-09-06 19:25

FoU Nordväst arrangerar
i samarbete med Kvinnors Nätverk och Socialhögskolan


Metodseminarium i två delar:
Att arbeta stödjande med unga kvinnor i starkt patriarkala miljöer

Är du intresserad av att lära dig eller fördjupa dina kunskaper kring arbetet med flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund som kontrolleras genom våld och hot om våld av sina familjer och släktingar? FOU Nordväst arrangerar under hösten ett metodseminarium i två delar i samarbete med Kvinnors Nätverk och Socialhögskolan.
För mer information se Kvinnors Nätverks affisch


Socialen sviker invandrarflickorna

Socialtjänsten i en mellansvensk kommun pratade med en flicka i årskurs 7 om att göra en gynekologisk undersökning för att bevisa för sin familj att hon var oskuld efter att hennes pappa misshandlat henne både fysiskt och psykiskt. Flickan ser det som ett svek, att de som borde hjälpa henne i stället ställt sig på faderns sida.

- Man får inte göra så här mot barn. Hade socialtjänsten trott på flickan hade aldrig detta hänt, säger flickans lärare Birgitte Neubert.
Kalla Fakta TV4
Slide show ur Kalla Fakta
2003-11-03 20:19

Att själv få välja

Seminarium den 10 mars 2003
Brygghuset - Odenplan - Stockholm

Välkomna
Till ett seminarium om flickor med utländsk bakgrund
www.kvinnonet.org

Till dig
som i ditt arbete kommer i kontakt med unga tjejer i patriarkala familjer


Kvinnors Nätverk har tagit fram en broschyr med tips till socialsekreterare, kuratorer och andra som möter unga kvinnor i starkt patriarkala familjer. I den ingår bland annat några fallexempel hämtade från tjejprojeketet Dalila.

Broschyren kostar 60 kr och kan beställas per telefon, 08-646 10 70 eller via mail från leila@kvinnonet.org
Vid beställning var god lämna uppgift om önskat antal och leveransadress

2003-02-08 15:01

www.kvinnonet.org/Annoncement030208.html

För Notiser före februari 2003 klick här. Observera att då hade vi ingen separat sida för föreningens notiser. De var blandade med allmänhetens.